Sindicatul National „Forta Legii”® – Prezentare si istoric

Sindicatul National „Forta Legii”® a luat fiinta la initiativa a 23 de angajati in aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj,dobandind pesonalitate juridica prin Sentinta Civila nr. 41 din 16 august 2000 a Judecatoriei Craiova, sub denumirea „Sindicatul Administratiei Publice din judetul Dolj” (SAP Dolj).

La inceputul anului 2001, Sindicatul a aderat la Uniunea Sindicatelor Functionarilor Publici din Romania (USFPR), federatie care la inceputul anului 2005 s-a transformat in Alianta SedLex. Sindicatul a fondat la acea data, impreuna cu alte sindicate, Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratia Locala (FNSAL) – SedLex, presedintele sindicatului nostru fiind primul presedinte ales al FNSAL. Un an mai tarziu, forul suprem de conducere al Sindicatului a hotarat retragerea din FNSAL – SedLex, deoarece problemele personalului contractual nu erau sustinute de Alianta din care federatia facea parte, iar la negocierile cu Guvernul, ministerele de resort si ANFP, sindicatele componente nu erau reprezentate.

In data de 27 septembrie 2006, Sindicatul a fondat, impreuna cu alte sindicate din tara, Uniunea Sindicatelor Functionarilor Publici si Personalului Contractual „Forta Legii”, afiliata in prezent la Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN.

Din anul 2007, Sindicatul a preluat in denumirea sa numele federatiei din care face parte – „Forta Legii”, care a inlocuit particula „din judetul Dolj”.

In prezent, ca organizare legala si statutara, Sindicatul Administratiei Publice Forta Legii este o organizatie independenta de autoritatile publice, partidele politice si patronate, care functioneaza ca persoana juridica de drept privat, potrivit Statutului propriu, hotararilor judecatoresti si prevederilor legale in vigoare. Sindicatul reuneste pe baza liberei adeziuni in calitate de membri persoane incadrate cu contract individual de munca si functionari publici.
Conducerea executiva a sindicatului este asigurata de Consiliul National Executiv, Comitetul Executiv si Biroul Permanent Executiv.

Alegerea presedintelui se face o data la patru ani, in Congres, care reuneste toti liderii alesi ai grupelor sindicale constituite la nivelul fiecarei institutii publice afiliate la sindicat, liderii judeteni sau zonali si membrii Biroului Permanent Executiv.

Comitetul Executiv este organul de conducere cu caracter deliberativ si decizional care organizeaza intreaga activitate a Sindicatului in perioada dintre doua congrese, intrunindu-se semestrial.

In perioada dintre sedintele Comitetului Executiv, conducerea efectiva si aducerea la indeplinire a hotararilor sunt realizate de Biroul Permanent Executiv, organism format din: Presedintele sindicatului, Secretarul general si Vicepresedintii sindicatului.

Cea mai importanta sursa de venit a Sindicatului o reprezinta cotizatiile membrilor.

Principalele cheltuieli sunt ocazionate de plata cotizatiei catre federatia din care facem parte – USFPPC „Forta Legii” si catre Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN, ajutoarele sociale pentru membrii sindicatului, plata salariilor si a contributiilor la bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale sau somaj pentru angajati, deplasari in cadrul sindicatului, la institutiile afiliate, la Guvern si ministerele de resort, precum si la organismele sindicale asociate sindicatului, la sediile instantelor de judecata din tara, cheltuieli cu comunicatiile fixe si mobile, fax, internet, site web, colectia electronica de legi, cheltuieli cu dotarea si functionarea sediilor sindicatului din Craiova si Bucuresti, mobilier, tehnica de calcul, cheltuieli cu consumabilele, comisioane bancare, asigurari, participari la mitinguri, formarea si imbunatatirea educatiei sindicale etc.

In cadrul sindicatului activeaza, in calitate de salariati, Secretarul general – consilier juridic, angajatii cu functie de executie, pe baza de c.i.m. – consilieri juridici, functionar administrativ, informatician, contabil, realizand activitatile de evidenta membrilor, evidenta incasarilor si cheltuielilor, secretariat, redactare de documente, comunicare cu membrii grupelor sindicale, avizarea juridica a hotararilor si deciziilor sindicatului, consiliere si asistenta juridica in probleme legate de relatiile de munca si de serviciu ale membrilor, redactare de actiuni in instanta, intampinari, recursuri etc., reprezentare si asistare in fata instantelor de judecata a Sindicatului si a membrilor de sindicat etc.

Presedintele in exercitiu al sindicatului este dl. Ringo Damureanu.

Prin Decizia nr. 87877 / 2007 a Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), FORTA LEGII este marca inregistrata.