ADEZIUNE 2019

ADEZIUNE 2019

Cine poate adera la Forța Legii?
Orice persoană încadrată cu contract individual de muncă în sectorul public și privat,precum și toți funcţionarii publici, fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă, au dreptulsă adere la Sindicatul Național ”Forța Legii”, potrivit Legii dialogului social și Statutului SNFL.

Cum ader la Forța Legii?
Veți găsi atașat formularul de aderare (Adeziunea) la Sindicatul Național ”Forța Legii”. Se recomandă în prealabil lecturarea Statutului Sindicatului Național ”Forța Legii” – postatpe site-ul www.fortalegii.ro, în meniul principal.
Veți deschide Adeziunea și o veți lista la imprimantă, într-un singur exemplar.
Copia cărții de identitate se face separat, sau direct pusă în chenarul de pe adeziune.Adeziunea, completată datele personale pe formular, la final se semneză cu pix albastru.
Adeziunea, cu copia CI integrată sau separat, se comunică Sindicatului.

Cum comunic Sindicatului adeziunea mea?
Adeziunea completată și semnată, cu copia CI integrată sau separat, se comunică Sindicatului în unul din următoarele moduri:
– personal, la adresele poștale indicate pe adeziune
– prin poștă sau curierat la adresa: SNFL, str. Constantin Lecca nr. 32, Craiova, jud. Dolj
– scanat pe adresa de email: sindicat@fortalegii.ro sau fortalegii@yahoo.com
– pe fax, la numărul 0251413042
– pentru relații suplimentare, contact la tel. 0251419405 sau 0351444144

Cum procedez după ce comunic Sindicatului adeziunea mea?
După ce Adeziunea completată și semnată, cu copia CI, a fost comunicată Sindicatului, văputeți adresa la oricare dintre datele de contact de mai sus pentru a vă discuta problemele.Contactul dvs. cu organizația va fi continuu, pentru toate problemele și drepturile dvs.economice, sociale și profesionale, pe care Sindicatul este chemat să le apere.

Ce cotizație plătesc la Forța Legii?
Este adevărat că maximul este 29 lei? Vi se pare de necrezut, dar veți fi surprinși cât este de mică cotizația lunară la Forța Legii.
Chiar dacă Legea dialogului social nr. 62/2011, rep., prevede o cotizaţie de sindicat, deductibilă fiscal, în cuantum maxim, de 1% din venitul brut realizat,La Forța Legii nu se plătește 1% din venitul brut realizat, ci mult mai puțin.
Nici măcar 0,9%.
Nici chiar 0,8%…
Ci mult mai puțin. Undeva, între 16 și 29 lei. Deci, este adevărat !!!Membrii de sindicat Forța Legii plătesc o cotizație lunară în cuantum de doar 0,7% (sau0,007) din venitul brut lunar realizat, dar și aceasta fiind plafonată la suma maximă de 29de lei lunar, indiferent cât de mare este salariul sau venitul brut realizat.

Cum plătesc cotizația la Forța Legii?
Trebuie să am grija plății lunare a cotizației? Nu veți avea această grijă. Cotizația lunară se va reţine de către angajator pe statele lunarede plată şi se va vira lunar către organizaţia Sindicală, prin grija angajatorului. Cererea de aderare va fi supusă aprobării Biroului Permanent Executiv al Sindicatului.
La finele lunii în care a fost transmisă cererea de aderare către organizație, va fi transmisăde Sindicat către angajator o adresă prin care va fi comunicată aderarea Dvs. la organizațiasindicală și modalitatea de reținere și virare a cotizației lunare.La cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii sunt obligațiprin lege să reţină şi să vireze sindicatului cotizaţia, pe statele lunare de plată.

Cine sunt ceilalți membri ai Sindicatului Național ”Forța Legii”?
Sunt membri SNFL lucrătorii din Administrația centrală (ministere, autorități centrale) și Administrația locală (consilii județene, primării), dar și din Prefecturi, Asistența socială șiProtecția Copilului, Protecția Consumatorilor, DSP-uri, Poliție locală, Cultură, Biblioteci,Muzee, Servicii publice de interes județean și local etc., de pe întreg cuprinsul țării.

Ce avantaje au membrii Sindicatului Național ”Forța Legii” ?
O echipă de profesioniști, cu excelente rezultate în materie de litigii de muncă și contenciosadministrativ, este alături de tine cu servicii de asistență juridică și reprezentare în justiție și în comisii de disciplină, oferite prompt și gratuit. Interesele tale sunt susținute la nivel național: ministere, Guvern, Parlament. Comunicăm permanent cu membrii.
Avem grijă de lucrători. O casă de ajutor proprie oferă membrilor ajutoare financiarerambursabile, fără concurență, contribuția la fondul social al Casei, cu ocazia acordării împrumuturilor, fiind de maxim 3,5% din suma împrumutată.
Ne gândim la sănătatea ta și a familiei, prin multiple reduceri la servicii medicale: analize,consultații, farmacii.
Auto: reduceri la combustibili, service și achiziții.
Reduceri pentru alte categorii de produse și servicii.
Vacanțe: reduceri la servicii turistice pentru membri și familiile lor.

2 Comments

    • Bună ziua,

      Membrii de sindicat Forța Legii plătesc o cotizație lunară în cuantum de doar 0,7% (sau 0,007) din venitul brut lunar realizat, aceasta fiind plafonată la suma maximă de 29 de lei lunar, indiferent cât de mare este salariul sau venitul brut realizat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*