Catastrofa bugetarilor

             Sindicatul Administratiei Publice FORTA LEGII, organizatie sindicala reprezentativa a functionarilor publici si personalului contractual din Administratia publica, avand drept scop promovarea inteselor membrilor de sindicat si apararea drepturilor legitime ale acestora, ia act cu ingrijorare de cea mai recenta actiune a Guvernului impotriva bugetarilor – proiectul privind salarizarea incepand cu anul 2014.


             Dupa ce actualul „sistem unitar” de salarizare in sectorul bugetar, intrat in vigoare in 2010, nu a eliminat niciuna dintre discrepantele salariale majore din sistem, Guvernul actual isi propune nu sa rezolve inechitatile actuale, ci sa le adanceasca. 


             Anul 2013 este al IV-lea an de la intrarea in vigoare a sistemului unitar de salarizare in care acest sistem nu a intrat in vigoare nici macar partial, continuand sa se aplice tot actele normative abrogate.


             Proiectul legii salarizarii din sectorul public, pregatit de Guvern pentru anul viitor, insa nediscutat cu partenerii sociali, isi propune sa introduca noi inechitati in sistem, prevazand ca salariile bugetarilor sa includa o componenta fixa si una variabila, in functie de performantele profesionale individuale ale angajatilor.


             O lege bazata pe o componenta a salariului variabila in raport de performanta profesionala individuala si pe o valoare de referinta universala ne intoarce in timp cu 15 ani, la prima tentativa de salarizare unitara din vremea Guvernului CDR si a presedintelui Emil Constantinescu – Legea nr. 154 / 1998, in prezent abrogata, care si-a dovedit in timp ineficienta.


             Incadrarea cheltuielilor de personal in bugetul alocat fiecarui ordonator principal de credite va mentine sau va adanci dezechilibrele actuale, in care institutiile cu bugete generoase vor putea creste salariile, in timp ce pentru cele sarace sau ai caror conducatori se vor afla politic in opozitie, salariatii vor continua sa fie retribuiti la limita inferioara.


             Ipoteza de la care se pleaca pentru noua lege, anume ca ponderea sporurilor si primelor ar fi de peste 50% din castigul salarial actual este complet falsa, fiind contrazisa de procentul maxim de 30% al acestor drepturi, care arareori este atins, de cele mai multe ori neexistand sporuri.


             Masurile prevazute de actualul Guvern vor creste inechitatea si abuzurile in sistem, fiind indreptate in special impotriva salariatilor cu vechime mare in sectorul bugetar, care nu se bucura de sprijin consistent din partea conducatorilor politici si administrativi, existand suspiciunea unanima ca acordarea componentei variabile a salariului se va face doar pentru salariatii obedienti, in timp ce performantele profesionale reale ale celorlalti angajati nu vor fi apreciate si retribuite corespunzator.


             Exista nenumarate exemple in institutiile de control, din 1996 incoace, dupa ce au fost introduse stimulentele, cand aceste sume s-au acordat complet netransparent, nu numai celor implicati in activitatea de colectare sau inspectie, ci si unor salariati neimplicati, pe criterii absolut arbitrare si netransparente.


             Pentru redactarea noii legi a salarizarii bugetare, Guvernul isi propune sa apeleze la o firma de consultanta internationala, a carei propunere de angajare a fost deja inaintata Guvernului de catre Ministerul Muncii, cu toate ca in anul 2010, proiectul actualei legi-cadru a salarizarii a fost redactat cu sprijinul direct al Bancii Mondiale si cu participarea expertilor din ministerele si confederatiile sindicale reprezentative. – Presedintele SAP Forta Legii, Ringo Damureanu, a facut parte din grupul de lucru care a redactat proiectul primei legi-cadru privind salarizarea, iar mai apoi din Comisia Bipartita numita prin Ordinul nr. 1774 / 2009 al Ministrului Muncii. – http://www.fortalegii.ro/ordin-MMFPS-1774.pdf


             Din motivele aratate, Biroul Permanent Executiv al S.A.P. Forta Legii respinge demersul Guvernului actual privind salarizarea si cere public intrarea efectiva in vigoare a actualei Legi-Cadru nr. 284 / 2010, inclusiv in ceea ce priveste anexele cu grilele de salarizare, ca singura solutie legitima.


REMEMBER – salarizarea unitara 2010-2013


             Actualul „sistem unitar” de salarizare a bugetarilor a creat probleme extrem de grave salariatilor din sistem, dupa intrarea in vigoare a Legii-Cadru nr. 330 / 2009 fiind anulate toate drepturile banesti si sporurile salariale negociate in sectorul bugetar sau obtinute prin hotarari judecatoresti.


             Prin lege a fost anulat practic dreptul salariatilor bugetari la negocieri colective in materie de munca.


             Prin intrarea in vigoare a legii-cadru a salarizarii, au fost abrogate nu mai putin de 38 de acte normative care reglementau salarizarea pe diferite domenii din sectorul bugetar, insa aceste acte abrogate continua sa se aplice pana astazi.


             Vechea Lege-Cadru a fost volatilizata la 01.01.2011, prin inlocuirea cu actuala Lege-Cadru nr. 284 / 2010 pentru ca la momentul respectiv sa nu se produca revenirea la salariile nediminuate, din momentul aplicarii reducerilor cu 25% prin Legea nr. 118 / 2010, asa cum prevedea aceasta lege, astfel revenirea la salariile nediminuate s-a putut produce abia doi ani mai tarziu dupa acest moment.


             Legislatia-cadru a noului sistem de salarizare a inclus in salariul de baza sporul de vechime pentru toti angajatii bugetari, defavorizand salariatii in vartsa, dar cu salarii mici care pierd astfel sume importante din faptul ca intregul salariu cu vechimea inclusa se compara cu salariul unitar, nu doar vechiul salariu de baza.


             Legislatia-cadru a noului sistem de salarizare a privat cu 2,5% la sporul de vechime toti angajatii bugetari cu o vechime de peste 20 de ani (art. 11 din Legea-Cadru nr. 284 / 2010).


             De asemenea, prin legea noului sistem de salarizare s-au legalizat practic abuzurile angajatorilor impotriva salariilor de baza ale angajatilor bugetari prin faptul ca solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi salariale cade in competenta angajatorilor, contestatiile putand fi depuse in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta a actului de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite (art. 30 din lege) si nu de la data luarii la cunostinta a salariului incasat –imensa majoritate a salariatilor bugetari nefiind specialisti in salarizare si constata daca salariul li s-a diminuat abia dupa ce il incaseaza; astfel, se incalca si prevederile Codului Muncii – art. 268, care prevede ca in situatia in care obiectul conflictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate catre salariat cererile pot fi formulate in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune.


             O astfel de reglementare, asa cum apare in legea privind sistemul actual de salarizare ii face perdanti, fara niciun drept de castig in justitie, pe toti salariatii bugetari care au fost diminuati abuziv la salariu de catre angajatori, dar nu li s-au adresat tot acestora in termen de 15 zile de la data comunicarii actului abuziv.


             Instantele resping toate aceste cereri fara a le judeca pe fond daca angajatii nu s-au adresat in acest termen mai intai angajatorilor, iar abia dupa aceea persoanele nemultumite se pot adresa instantelor competente potrivit legii, impotriva masurilor dispuse de angajatori, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei in scris.


             In ultimii trei ani, salariatii din acelasi sector de activitate au fost flagrant discriminati in ceea ce priveste drepturile salariale, in functie de apartenenta centrala sau locala a institutiei – personalul din asistenta sociala si protectia copilului, asistenta medico-sociala sau politia locala fiind net dezavantajati salarial fata de colegii lor cu subordonare ministeriala, pierzand astfel drepturi semnificative, cum ar fi plata orelor efectuate in cadrul schimbului normal de lucru in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale.


             In opinia SAP Forta Legii, legislatia privind salarizarea unitara ar fi trebuit sa intre pe deplin in vigoare si sa produca efecte in mod nediscriminatoriu, ramanand de reglementat numai anumite aspecte formale, precum cele de natura sa corecteze aspectele negative mai sus exemplificate.


             Sindicatul Administratiei Publice Forta Legii va continua sa militeze pentru un sistem de salarizare corect si impartial, care sa elimine toate inechitatile si dezechilibrele acumulate in ultimii 20 de ani.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*