Ce procese au fost soluționate definitiv în favoarea membrilor ”Forța Legii” în ultimii ani

În perioada 24 ianuarie 2019 – 07 decembrie 2023, Sindicatul Național ”Forța Legii” a formulat cereri de chemare în judecată în numele tuturor membrilor de sindicat care au împuternicit în scris organizația. Obiectul acestor cereri a constat atât în drepturi salariale colective sau individuale, cât și încălcarea unor alte tipuri de drepturi rezultând din raporturile de muncă sau de serviciu ale salariaților membri de sindicat.
Vorbim de un total de 2485 de dosare susținute în această perioadă. În continuare, facem o descriere succintă a unor cauze susținute și câștigate de organizație în numele membrilor de sindicat, prin apărători proprii, în perioada mai sus menționată:
Contestatie decizie modificare unilaterala CIM
La data de 12 martie 2019, TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă prin care a admis cererea formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat Pipi Florina și a anulat dispoziţia nr. 72/27.04.2018 emisa de către Primarul Comunei Întorsura, jud. Dolj.
Constestație act administrativ și stabilirea salariului de bază conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
La data de 27 martie 2019, TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă prin care a admis cererea de chemare în judecată formulata de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Sandu Ramona, și a anulat Dispoziţia nr. 412/15.10.2018 emisa de Primarul comunei Calaraşi, cu consecinta obligării acestuia să emita o noua dispoziţie, prin care sa stabileasca salariul lunar de baza brut al reclamantei în cuantum de 4.959 lei şi să îi acorde un spor pentru condiţii vătămătoare în cuantum de 744 lei și totodată a obligat Primarul comunei Calaraşi să îi plateasca reclamantei, Sandu Ramona, drepturile salariale restante, egale cu diferenţa dintre veniturile salariale ce i s-ar fi cuvenit şi cele platite efectiv, începand cu data de 15.10.2018 şi până la data plaţii, actualizate cu dobanda legală.
Sancțiuni disciplinare anulate.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat în perioada martie – octombrie 2019, soluții definitive prin care au fost anulate decizii de sancționare disciplinară pentru membriide sindicat, Lazar Constantin, Deaconescu Constantin, salariați în cadrul SC Salubritate SRL Craiova, pentru presupuse abateri disciplinare ce țin de sarcinile de serviciu.
Sume imputate.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat în data de 25 mai 2019, o soluție definitivă prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Turcu Sorel, și a anulat art. 2 din dispoziţia nr 101/22.02.2019 emisa de Primarul com Vârtop și a obligat instituția sa-i restituie reclamantului sumele reținute, sume actualizate la data plaţii efective la care se adauga dobanda legala aferenta.
Spor condiții vătămătoare 15% aplicat la salariul de bază.
TRIBUNALUL DOLJ, a pronunțat o soluție definitivă prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată formulatăa de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Paliu Ana Irina şi Funeru Oana Marinela, și obligat CRPC Oltenia să emită decizii prin care să le acorde sporul de 15 % pentru condiţii periculoase sau vatamatoare pentru perioada 29 mai 2018 – 1 decembrie 2018, și totodată să le plătească diferenţele rezultate din acordarea sporului de 15 % pe perioada 29 mai 2018 – 1 decembrie 2018, sume actualizate cu dobanda legala calculate de la data fiecarei scadenţe pana la data plaţii efective. Aceeași soluție a pronunțat-o și Curtea de Apel Craiova.
Anulare acte administrative.
CURTEA DE APEL Craiova, a pronunțat o soluție definitivă la data de 04 martie 2019 prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele a 32 de membri de sindicat și a anulat în parte HCJ nr. 77/2017 emisa de Consiliul Judeţean Mehedinţi, în ceea ce priveşte anexele 1B, 2B, 3 şi 4B și a obligat Consiliul Judeţean Mehedinţi și să stabilească salariul de baza la gradaţia 0 pentru funcţiile prevazute în anexele 1B şi 2 B, a anulat dispoziţiile salariale emise de D.G.A.S.P.C Mehedinţi la data de 31.07.2017.
Anulare decizie concediere.
TRIBUNALUL DOLJ,  a pronunțat o soluție definitivă la data de 14 martie 2019 prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de organizația noastră în numele membrului de sindicat, Goliciu Stelu, și a anulat Decizia nr. 56/2018, emisa de SC Apa Canal Desnaţui SRL și a dispus repunerea părâilor în situația anterioara prin reintegrarea contestatorului, Goliciu Stelu, în postul ocupat anterior desfacerii disciplinare a contractului de muncă, acela de muncitor calificat. A obligat societatea la plata către Goliciu Stelu a unei despagubiri egale cu contravaloarea drepturilor salariale pe care le-ar fi obtinut începând cu data incetarii contractului de munca, 29.08.2018, şi pana la data reintegrarii efective, pe postul deţinut, actualizate, la care se adauga dobanda legala. Aceeași soluție a pronunțat-o și Curtea de Apel Craiova.
Despăgubiri pentru perioada aprilie 2015-iulie 2016 pentru neaplicarea Legii nr. 71/2015.
Instanțele au admis toate acțiunile formulate de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat din cadrul AJPIS Maramureș și au dispus obligarea angajatorilor la plata unei despagubiri egale cu diferențele dintre salariul maxim în plată stabilit la nivelul acestora, pentru aceeași funcție, grad/treapta profesională și gradatie și cele de care aceștia au beneficiat efectiv în perioada aprilie 2015 – iulie 2016, actualizate cu inflația.
Anulare dispoziție concediere.
TRIBUNALUL DOLJ,  a pronunțat o soluție definitivă la data de 26 martie 2019 prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de organizația noastră în numele membrului de sindicat, Mehedintu Liliana, și a anulat dispozitia nr. 4536/2018 emisa de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj și a dispus reintegarea contestatoarei pe postul detinut anterior concedierii și a obligat pârâta să îi plateasca contestatoarei o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celalalte drepturi de care ar fi beneficiat incepand cu data de 05.10.2018 si pana la reintegrarea efectiva. Aceeași soluție a pronunțat-o și Curtea de Apel Craiova.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ, a pronunțat o soluții definitive în perioada iunie – decembrie 2019 prin care au fost admise cererile de chemare în judecată formulate de organizația noastră în numele membrilor de sindicat, lucrători în cadrul SC Salubritate Craiova SRL, și a obligat societatea să le acorde sporul pentru conditii deosebite de muncă în cuantum de 15% și spor pentru conditii nocive de munca în cuantum de 10 % aplicat la salariu de bază membrilor reprezentați începând cu data executarii sentinței și despăgubiri în consecință, constand în diferentele salariale începand cu data de 1 octombrie 2015 pâna la executarea sentintei,  sume actualizate cu dobanda legala. Aceeași soluție a pronunțat-o și Curtea de Apel Craiova.
Sume imputate.
TRIBUNALUL GORJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 20 iunie 2019 prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Draghici Antoneta, și a anulat Dispoziţia nr. 398/2018 emisă de Primarul Comunei Bîlteni, și a dispus încetarea plaţii sumei stabilite prin dispoziţia contestată și a obligat insituția să îi restituie reclamanta sumele reţinute din salariu,  sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie, plus dobanda legala calculata din momentul reţinerii sumelor şi pana la restituirea efectiva.
Sporul pentru conditii deosebite de muncă în cuantum de 15% aplicat la salariul de bază.
TRIBUNALUL PRAHOVA a pronunțat o soluție definitivă la data de 06 septembrie 2019 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Berbec Elena Gabriela,Manole Maria Gabriela, Marinescu Giorgiana, Necula Eugenia Lavinia şi Savu Ioana Catalina, și a obligat parata-DSP Prahova sa acorde membrilor de sindicat sporul pentru condiţii de munca vatamatoare in cuantumul de 15% aplicat la salariul de bază, începând cu data de 01.01.2019 şi sa recalculeze salariul de baza lunar brut incepand cu luna ianuarie 2019 cu luarea in considerare a sporului pentru condiţii de munca vatamatoare, a obligat parata sa achite acorde membrilor de sindicat diferenţele salariale rezultate dintre sumele primite de reclamante şi sumele rezultate in urma recalcularii salariilor de baza cu luarea in considerare a sporului pentru condiţii de munca vatamatoare incepand cu data de 01.01.2019, actualizate cu indicele de inflaţie, la care se adauga dobanda legala aferenta, pana la data plaţii efective. Curtea de Apel Ploiești a pronunțat aceeași soluție.
Anulare dispoziție sancționare disciplinară.
TRIBUNALUL Dolj a pronunțat o soluție definitivă la data de 12 septembrie 2019 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Antonie Anca, și a anulat în parte dispoziţia nr. 1673/2019 emisă de DGASPC Dolj în sensul că a înlocuit sancţiunea reducerii salariului cu 10% pe o luna cu sancţiunea „avertismentului scris”, a obligat insituția sa-i acorde reclamantei o despagubire in cuantum de 325 lei, reprezentand suma reţinuta in temeiul dispoziţiei contestate, suma ce va fi actualizata cu rata inflatiei monedei nationale de la data naşterii dreptului la data plaţii efective, precum si dobanda legala, de la data naşterii dreptului la data plaţii efective. Curtea de Apel Craiova a pronunțat aceeași soluție.
Anulare dispoziție sancționare disciplinară.
TRIBUNALUL Dolj a pronunțat o soluție definitivă la data de 18 septembrie 2019 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Blidariu Pavel, și a contatat nulitatea absoluta a Dispoziţiei aplicare sancţiune disciplinara – avertisment scris nr. 227/2019 emisa de Primarul Oraşului Oţelu Roşu.
Sume imputate.
TRIBUNALUL Dolj a pronunțat o soluție definitivă la data de 19 septembrie 2019 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Nitu Paulica si Giubegeanu Cornelia-Emilia, și a anulat dispozitiile nr. 430, 433 si 434 din 26.11.2018 emise de Primarul Comunei Perisor. Curtea de Apel Craiova a pronunțat aceeași soluție.
Anulare acte administrative și stabilire salarii de bază conform Legii-cadru nr. 153/2017.
TRIBUNALUL Dolj a pronunțat o soluție definitivă la data de 26 septembrie 2019 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Vlad Petronela, Coclici Liliana, Valeanu Niculina, Tudurean Mihai, Todasca Liliana-Corina, Padure Ana-Narcisa, Negura Vasile, Melen Daniel Victor, Iordan Liliana, Hritcu Cornel, Coca-Horga Viorica, Coca Iuliana, Bofu Elena-Brandusa, Blinschi Nicoleta, Roman Gabriela, și a anulat în parte HCL 109/2017 a municipiului Campulung Moldovenesc, in ceea ce priveşte Anexa la hotararea in cauza: I Aparatul de specialitate al primarului municipiului Campulung Moldovenesc lit. B „Funcţii publice de conducere” poziţia 5 – şef serviciu, litera C „Funcţii publice de execuţie”, poziţia 2- consilier, consilier juridic, inspector grad profesional principal şi superior, litera E „Funcţii pentru personalul contractual de execuţie”, poziţia 2- referent și a anulat în parte Dispoziţia 465/2017 modificata prin dispoziţia 518/31.08.2017, in ceea ce priveşte stabilirea salarizarii reclamanţilor, a obligat paraţii a stabilirea salariilor funcţionarilor publici reclamanţi la cuantumul aferent lunii iunie 2017.
Anulare acte administrative și stabilire salarii de bază conform Legii-cadru nr. 153/2017.
TRIBUNALUL Dolj a pronunțat o soluție definitivă la data de 04 octombrie 2019 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, și a dispus anularea in parte a HCL Vernești nr. 2/2018, in ceea ce privește punctul 3 din Anexa privind grila de salarizare – 2018, pozițiile 3-7 si 10 si punctul 4 din Anexa privind grila de salarizare – 2018, pozitiile 2, 5 si 7 și a dispozițiilor nr. 30-33, 36 și 38 din data de 26.01.2018 emise de Primarul comunei Vernești, a obligat parații la stabilirea salariilor de baza cu respectarea dispozițiilor legale și la acordarea diferențelor salariale dintre salariul efectiv incasat de catre aceștia și salariul stabilit astfel, incepand cu data de 01.01.2018, pana la data plații, sumele cuvenite urmand a fi actualizate in raport de coeficientul de inflaţie, precum şi sa plateasca dobanda legala aferenta pana la momentul achitarii efective. Curtea de Apel Craiova a pronunțat aceeași soluție.
Anulare dispoziție sancționare disciplinară.
TRIBUNALUL MEHEDINȚI a pronunțat o soluție definitivă la data de 10 octombrie 2019 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Vătășoiu Irina-Cosmina, și a anulat Dispoziţia nr. 5/2019 emisa de Primarul comunei Balaciţa și a obligat pârâţii sa îi plătească reclamantei suma 1300 lei cheltuieli de judecata. Curtea de Apel Craiova a pronunțat aceeași soluție.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 13 octombrie 2019 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Andrei Aurel, Andrei Constantina, Nicolae Cornel, Vladu Lonica, și a obligat Primarul Comunei Cârna să acorde reclamantilor-membri de sindicat o despagubire echivalenta cu contravaloarea voucherelor de vacanta aferente perioadei iulie 2017 — 30 noiembrie 2018, în cuantum de 1450 lei, actualizata cu indicele de inflatie, plus dobanda legala calculata de la data scadentei si pana la data platii efective.
Anulare dispoziție sancționare disciplinară.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 27 noiembrie 2019 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Mititelul Liliana, și a anulat Dispozitia nr. 3575/2019 emisa de DGASPC Dolj. Curtea de Apel Craiova a pronunțat aceeași soluție.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 11 decembrie  2019 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Biri Rodica, Susa-Pasere Ana-Rodica, Olinca nadia-Crucita, Bitea Ramona-Nicoleta, Savin Anisoara, Medar Veronica-Marinela, Negru Ana, Erina Gabriela, Baicu Mariana, Biri Iosif, și a obligat pârâta-DGASPC Caraș-Severin să le plăteasca reclamanţilor sporul pentru condiţii deosebite(stres şi risc) în procent de 15 % din salariul de bază aferent perioadei 01.08.2018 – 30.10.2018, sume actualizate cu indicele de inflaţie de la data naşterii dreptului până la data plăţii efective, la care se adaugă dobânda legală aferentă de la data naşterii dreptului până la data plăţii efective. Curtea de Apel Craiova a pronunțat aceeași soluție.
Drepturi bănești.
CURTEA DE APEL CRAIOVA a pronunțat o soluție definitivă la data de 08 ianuarie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Basalău Paul-Cristian, Botea Mihaela şi Conea Alice-Crina, și a obligat pârâta-DSP Ilfov să le plătească reclamanților pentru perioada 09.04.2015 – 31.07.2016, o despăgubire egală cu diferenţa dintre salariul maxim în plată pentru aceeaşi funcţie, gradaţie şi treaptă existentă în cadrul instituţiei şi cel încasat efectiv de aceştia în perioada respectivă, despăgubire actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală până la data plăţii efective.
Drepturi bănești.
CURTEA DE APEL CRAIOVA a pronunțat o soluție definitivă la data de 09 ianuarie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Zsok Carla,  și a obligat pârâta – DGASPC Arad să îi acorde reclamantei despăgubiri constând în contravaloarea sporului de 25% din salariul de bază pe perioada 01.04.2018 – 15.06.2019, sume ce vor fi actualizate şi la care se adaugă dobânda legală penalizatoare de la data de 01.04.2018 şi până la data plăţii efective.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN a pronunțat o soluție definitivă la data de 22 ianuarie și 11 februarie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Răchitan Mirela Alina, Ruba Lucica Mariana, Topliceanu Mihai, Griza Lavinia Felicia, Balteanu Doina, Cerbu Marius, Hobian Daniel și Popa Florentina, și a obligat pârâtul – Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest Timiş să emită decizii prin care să stabilească şi să plătească reclamanţilor sporul de 15% pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, începând cu data de 12.12.2018. Curtea de Apel Timișoara a pronunțat aceeași soluție.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL BUCUREȘTI a pronunțat o soluție definitivă la data de 22 ianuarie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Lungu Ionela-Mariana și a obligat pârâta – Casa Pensii Bucuresti Sect. 4  la recalcularea drepturilor salariale conform Deciziei Curții Constituționale nr 794/2016, prin includerea în acestea a drepturilor recunoscute prin hotărârile judecătorești definitive altor functionari din cadrul caselor de pensii teritoriale, începând cu data de 01.08.2016, a obligat pârâta să îi plătească reclamantei diferenţele de drepturi salariale dintre salariul astfel stabilit şi cel efectiv plătit, începând cu 01.08.2016 şi până la 31.12.2017, actualizate cu indicele de inflaţie, la care se adaugă dobânda legală aferentă. Curtea de Apel București a pronunțat aceeași soluție.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 11 martie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Renciu Ioan-Cristian, și a obligat pârâtul – Primarul Comunei Mândra, jud. Brașov, să acorde reclamantului-membru de sindicat o despăgubire echivalentă cu contravaloarea voucherelor de vacanţă aferente perioadei iulie 2017- 30 noiembrie 2018, în cuantum de 1450 lei, actualizată cu indicele de inflaţie, plus dobânda legală calculată de la data scadenţei şi până la data plăţii efective.
Sume imputate.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 25 mai 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Chiojdeanu Maria, Danila Gheorghe, Musescu Ion, Rotaru Valentin, Tudor Ion Marius, și a anulat în parte art. 1, 2 şi 3 din dispoziţia nr 240/2019 emisă de pârâtul Primarul Comunei Iedera cu privire la reclamanţi, a anulat nr. 6, 7, 9, 11 din Cap. 51 şi nr .4 din Cap. 61 din anexa la dispoziţia nr 240/2019 emisă de pârâtul Primarul com Iedera și a obligat pârâtul Primarul com Iedera să restituie reclamantilor sumele de bani reţinute în baza acestei dispoziţii.
Anulare dispozitie încetare raport serviciu prin pensionare.
TRIBUNALUL SIBIU a pronunțat o soluție definitivă la data de 09 iunie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Chialda Ana Carmen, și  a anulat Dispozitia 206/2019 emisă de Primarul Orasului Avrig si a dispus reintegrarea reclamantei in functia publica detinută anterior emiterii dispozitiei 206/2019 si pâna la împlinirea vârstei de 65 ani, a obligat pârâtii să plătească reclamantei toate drepturile salariale actualizate si a altor drepturi la care reclamanta era îndreptătită începând cu 16.02.2019 până la data reintegrării efective si in continuare. Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat aceeași soluție.
Drepturi salariale.
TRIBUNALUL Dolj a pronunțat o soluție definitivă la data de 15 iunie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Popa Gheorghe, Stoica Daniela şi Neşu Nicolae Fredi, și a anulat Dispoziţiile nr. 41 şi 43 din data de 26.01.2018, emise de pârât Primarul Comunei  Verneşti, jud. Buzău, a obligat pârâtul să stabilească începând cu data de 01.01.2018 salariile lunare ale reclamanţilor la nivelul maxim de salarizare aliat în plată în cadrul instituţiei, prin raportare la aceleaşi condiţii de studii, funcţie, grad, treaptă, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, a obligat pârâţii să plătească reclamanţilor despăgubiri egale cu diferenţele dintre salariile lunare stabilite prin raportare la nivelul maxim de salarizare aliat în plată în cadrul instituţiei, pentru aceleaşi condiţii de studii, funcţie, grad, treaptă, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate şi cele acordate efectiv, începând cu data de 01.01.2018 şi până la data pronunţării – 22.06.2020, sume ce vor fi actualizate cu rata inflaţiei de la data scadenţei fiecărei sume şi până la data plăţii efective, precum şi dobânda legală pentru aceeaşi perioadă.
Sume imputate.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 27 iunie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Turlici-Matei Elena Florentina si Firuți Ligia-Dalila, și a anulat dispozitia de imputare nr. 101/2013 emisă de Primarul Comunei Vârtop, a obligat pârâtul la restituirea sumelor reținute prin dispozița anulată, sume ce vor fi actualizate în raport de coeficientul de inflație, precum și la plata dobânzii legale penalizatoare aferentă până la momentul achitării efective.
Sume imputate.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 06 iulie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Pipi Florina şi Sosa Mariana, și a anular dispoziţiile nr 37/04.03.2020, nr 38/04.03.2020 şi nr 40/04.03.2020 emisă de Primarul Comunei Întorsura.
Anulare dispoziție sancționare disciplinară.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 08 iulie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Voiculescu Mirela, și  a dispus anularea dispozitiei nr. 1770/18.02.2020 emisă de DGASPC Dolj. Curtea de Apel Craiova a pronunțat aceeași soluție.
Anulare dispoziție sancționare disciplinară.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 10 iulie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Antonie Anca Mihaela, și a dispus anularea dispoziției nr. 1118/2020 emisă de pârâtă – DGASPC Dolj și a obligat pârâta să-i plătească contestatoarei despăgubiri egale cu sumele reţinute în temeiul dispoziției contestate, actualizate şi cu aplicarea dobânzii legale. Curtea de Apel Craiova a pronunțat aceeași soluție.
Anulare dispoziție sancționare disciplinară.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 16 iulie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Popescu Aurelia Daniela, și a dispus anularea dispoziției nr. 1151/2020 emisă de pârâtă – DGASPC Dolj. Curtea de Apel Craiova a pronunțat aceeași soluție.
Sume imputate.
TRIBUNALUL PRAHOVA a pronunțat o soluție definitivă la data de 09 octombrie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Ivan Mihaela și a anulat Dispoziţia 487/2019 emisă de Primarul Orasului Breaza şi dispus sistarea reţinerilor din salariul reclamantei, restituirea sumelor încasate de pârâtă în virtutea acestei dispoziţii până la momentul pronunţării hotărârii, sume ce se vor actualiza în raport de rata inflaţiei, precum şi a plata dobânzilor aferente calculate la suma încasată.
Despăgubiri pentru perioada aprilie 2015-iulie 2016 pentru neaplicarea Legii nr. 71/2015.
TRIBUNALUL DOLJ au admis toate acțiunile formulate de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României (fost Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale) și au dispus obligarea insituției la plata unei despagubiri egale cu diferențele dintre salariul maxim în plată stabilit la nivelul acestora, pentru aceeași funcție, grad/treapta profesională și gradatie și cele de care aceștia au beneficiat efectiv în perioada aprilie 2015 – iulie 2016, actualizate cu inflația. Curtea de Apel Craiova a pronunțat aceeași soluție.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 17 noiembrie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Stanica Valentin, Drula Constantin-Daniel, Vinatoru Dragos-Victor, și  a obligat Primarul Comunei Argetoaia să le plătească reclamanților diferenţa dintre indemnizaţia de hrană prevăzută de lege pentru zilele efectiv lucrate şi indemnzaţia de hrană primită pe perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, actualizată cu rata inflaţiei, la care se va adăuga dobânda legală la data plăţii efective.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 20 noiembrie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Sandu Vasile, și a obligat pârâtul – Serviciul Județean de Ambulantă Dolj să îi plătească reclamantului o despăgubire echivalentă cu contravaloarea a 28 ore suplimentare, efectuate de către reclamant în perioada 2018-2019, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală aferentă la data plăţii efective.  Curtea de Apel Craiova a pronunțat aceeași soluție.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 23 noiembrie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Cocoloș Ramona, și a obligat pârâta să îi acorde reclamantei despăgubiri constând în contravaloarea sporului de 25% din salariul de bază pentru fiecare copil cu handicap aflat în plasament pe perioada 01.04.2018 – 21.11.2020, sume ce vor fi actualizate şi la care se adaugă dobânda legală penalizatoare de la data de 01.04.2018 şi până la data plăţii efective. Curtea de Apel Craiova a pronunțat aceeași soluție.
Anulare Raport de evaluare a performantelor profesionale individuale.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 23 noiembrie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Preda Radu, și a  dispus anularea Rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarului public reclamant – întocmite pentru perioadele 28.03.2018 – 31.12.2018, respectiv 08.08.2019 – 27.11.2019 emise de pârâta Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor și a obligat pârâta să întocmească alte Rapoarte de evaluare a performantelor profesionale individuale ale reclamantului, pentru perioadele anterior mentionate. Curtea de Apel Craiova a pronunțat aceeași soluție.
Sume imputate.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 25 noiembrie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Grecu Alexandru, și a dispus anularea Dispozitiei nr. 69/2020 emisă de pârâta-Primarul Comunei Drănic și a obligat pârâta să îi restituie reclamantului membru de sindicat sumele retinute în baza acestei dispozitii, actualizate, plus dobânda legală aferentă.
Sume imputate.
TRIBUNALUL SUCEAVA a pronunțat o soluție definitivă la data de 26 noiembrie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Maierean Iftmie-Andrei, Chindris-Ghiata Irina, Ghiata Simion, Maierean Iftimia-Doina, Stclet Maricica, Solcan Garofina, Tomut Dorina, și a dispus anularea art. 1 pct. 1-7 din Dispoziţia de imputare nr. 26/2020 emisă de Primarul Comunei Botoșana.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 27 noiembrie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Puţulache Teodor, Mitrache Mihai, Şelaru Daniela Dumitra, Ursu Florin Ducu, Băzăvan Marin, și a oblifat pârâtul – Primarul Comunei Lipovu să acorde reclamanților o despăgubire echivalentă cu contravaloarea voucherelor de vacanţă aferente perioadei iulie 2017 – 30 noiembrie 2018 și 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, în cuantum de căte 1.450 lei, în total 2900 lei/salariat actualizată cu indicele de inflaţie, plus dobânda legală calculată de la data scadenţei şi până la data plăţii efective.
Drepturi bănești.
CURTEA DE APEL BRAȘOV a pronunțat o soluție definitivă la data de 08 decembrie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat Beleaua Andrei, Bera Alexe, Călinescu Teodor-Daniel, Forgaci Mariana, Pîrcalabu Monica, Popa Elena, Strava Remus-Mihai, Taflan Gheorghe, Taflan Marilena-Silvia, Tâmbitas Elena, Zara Rodica Nicoleta,  și au obligat pârâtul – Primarul Comunei Mândra la plata contravalorii voucherelor de vacanţă aferente perioadei 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, în cuantum de 1.450 lei pentru fiecare reclamant.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 15 decembrie 2020 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Prejban Tereza, Buju Mădălina,Bodgan Anumia-Castanela și Simedroni Victoria-Ileana, și  a obligat paratul – Primarul Ors. Hateg sa le plateasca reclamantilor indemnizatia de hrana prevazuta de lege pentru zilele efectiv lucrate pentru perioada ianuarie-august si decembrie2019, actualizata cu indicele de inflatie, la care se adaugă dobanda legala pana la data plătii efective.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 11 ianuarie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Oltianu Manuela, și a obligat pârâtul – Primarul Comunei Tătărani să îi plătească reclamantei diferenţa dintre indemnizaţia de hrană prevăzută de lege pentru zilele efectiv lucrate şi indemnzaţia de hrană primită pe perioada iunie 2019 – decembrie 2019 şi ianuarie-iunie 2020, actualizată cu rata inflaţiei, la care se va adăuga dobânda legală la data plăţii efective.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 12 ianuarie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Popa Marioara si Iordache Florin și a obligat pârâtul – Primarul Comunei Întorsura să le achite reclamantilor un stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei, brut, lunar – pentru perioada stării de urgenţă (16.03.2020 – 15.05.2020) – sumele cuvenite urmând a fi actualizate în raport de indicele de inflatie (începând cu data de 20.06.2020), precum si să le achite dobânda legală aferentă – începând cu data de 20.06.2020 si până la momentul achitării efective.
Anulare dispozitie încetare raport serviciu prin pensionare.
TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA a pronunțat o soluție definitivă la data de 12 ianuarie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Avanu Anca, și a anulat decizia nr. 221/2019 emisă de pârâta – Agenţia de Plăţi în Agricultură Dâmboviţa şi Decizia nr. 136P/2019 emisă de aceeaşi autoritate, obligat pârâta să emită decizie de menținere a reclamanta în funcția publică pe care a exercitat-o, până la împlinirea vârstei de pensionare prevăzută de lege pentru bătbaţi și a obligat pârâta la plata către reclamantă la plata unei despăgubiri echivalente cu drepturile salariale majorate, indexate şi actualizate, precum şi la celelalte drepturi de care ar fi trebuit să beneficeze reaclamanta de la data încetării raporturilor de serviciu şi până la data reintegrării. Curtea de Apel Ploiești a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Sume imputate.
TRIBUNALUL GORJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 15 ianuarie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Armegioiu Fineta, Brehui Tania şi Ilie Daniel, și a anulat Dispoziţiile nr. 88, 89 şi 90/2020, emise de pârât – Primarul comunei Drăgoteşti. Curtea de Apel Dolj a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 18 ianuarie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Chelu Nelu si Soare Stela, și a obligat pârâtul – Primarul Comunei Izbiceni să le plătească reclamantilor indemnizatia de hrana prevăzută de lege – calculată conform art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, pe perioada ianuarie 2019- decembrie 2019, suma urmând să fie actualizată la data executării sentintei, la care se adaugă dobânda legală aferentă calculată de la data exigibilităţii fiecărei sume şi până la momentul plăţii efective.
Anulare sancțiune disciplinară.
CURTEA DE APEL CRAIOVA a pronunțat o soluție definitivă la data de 21 ianuarie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Anghel Gabriel-Ion, și a dispus anularea Deciziei nr. 629/2019 şi a Raportului nr. 306/2019 emise de pârâtă – Poliția Locală a Mun. Craiova prin care reclamantul a fost sancționat disciplinar.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN a pronunțat o soluție definitivă la data de 28 ianuarie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Huma Isabella-Camelia, și a obligat pârâtul – Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest Timiş să emită o decizie prin care să stabilească şi să plătească reclamantei sporul de 15% pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, începând cu data de 12.12.2018. Curtea de Apel Alba Iulia a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Anulare sancțiune disiciplinară.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 01 februarie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, și a dispus anularea Dispoziției nr. 4050/2020 emisă de pârâtă – DGASPC Dolj prin care reclamanta a fost sancționată disciplinar. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 02 februarie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Dinu Elena, și a obligat pârâtul – Primarul Comunei Tălpaş, să îi acorde reclamantei norma de hrană reglementată de art. 18 din Legea nr. 153/2017, cuvenită pentru activitatea prestată în perioada ianuarie – septembrie 2020, suma urmând a fi actualizată în raport de indicele de inflație, precum și să-i achite dobânda legală aferentă – până la momentul achitării efective.
Anulare dispoziție concediere disciplinară.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 15 februarie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Antonie Anca-Mihaela, și a dispus anularea în parte Dispoziţia nr. 1871/2020, emisă de pârâta – DGASPC Dolj şi a înlocuit sancţiunea disciplinară a desfacerii contractului individual de muncă, aplicată contestatoarei cu sancţiunea disciplinară a reducerii salariului de bază pe o durată de 3 luni, cu 10 %. A dispus repunerea contestatoarei în situaţia anterioară şi obligat astfel intimata să o reintegreze în postul deţinut anterior emiterii dispoziţiei contestate, cu nr. 1871/2020. A obligat intimata la plata unei despăgubiri către contestatoare, egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat aceasta pentru perioada cuprinsă între data concedierii şi data reintegrării efective, cu reducerea salariului de bază cuvenit cu 10 % pentru 3 luni. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Acordare stimulent de risc.
Instanțele de judecată au admis toate acțiunile formulate de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat din asistență socială care au fost izolați la locul de muncă pe perioada stării de urgență decretate în România, și au dispus obligarea angajatorilor să le plătească reclamanților stimulentul de risc în cuantum de 5.000 lei lunar aferent perioadei stării de urgenţă 16.03.2020-15.05.2020, sumă actualizată la data plăţii precum şi dobânda legală penalizatoare.
Controlul Curții de Conturi, anulat în instanță.
Instanțele de judecată au admis toate acțiunile formulate de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, funcționari publici și personal contractual, și au dispus anularea dispozițiilor emise angajatori, în ceea ce privește sumele de bani imputate în urma controlului Curții de Conturi.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL HUNEDOARA a pronunțat o soluție definitivă la data de 22 februarie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Bivolaru Liliana, Iliescu Gabriel, Sbuchea Salomeea-Lucia, Petric Minodora-Lucia, Fonoage Gabriela Şi Ferencz Andor, și a dispus obligarea pârâtului- Primarul Oraşului Haţeg la acordarea către reclamanţi a despăgubirilor egale cu indemnizaţia de hrană pentru perioada ianuarie-august 2019 şi decembrie 2019, actualizată la data executării sentinţei, la care se adaugă dobândă legală aferentă de la data exigibilităţii fiecărei sume şi până la momentul plăţii.
Înlocuire sancțiune disciplinară.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 23 februarie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Sanda Argentina, și a dispus înlocuirea sancțiunii disciplinare aplicate reclamantei prin Dispoziția nr. 4174/2020 „diminuarea drepturilor salariale cu 5%, pentru o perioadă de 3 luni” -, cu sancțiunea „mustrare scrisă”, a obligat pârâta – DGASPC Dolj să îi restituie reclamantei sumele reținute din salariu în temeiul dispoziției contestate, respectivele sume urmând a fi actualizate în raport de indicele de inflatie, precum și să-i achite dobânda legală aferentă – până la momentul plății efective. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Anulare sancțiune disciplinară.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 01 martie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Rotaru Gheorghiță, și a dispus anularea Dispoziţiei nr. 289/2020, emisă de pârât – Primarul Comunei Desa, prin care reclamantul a fost sancționat cu ”avertisemnt scris”.
Anulare dispoziție destituire din funcție publică.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 10 martie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Hantea Ioana, și a dispus anularea Dispoziţia nr. 174/ 2017 emisă de pârât – Primarul Comunei Braloştiţa și a obligat pârâtul la reintegrarea reclamantei pe postul deţinut anterior şi la plata către reclamantă a despăgubirilor egale cu drepturile salariale începând cu data de 04.10.2017 până la data reintegrării efective, în termen de 15 zile de la data cererii de executare, la care se adaugă dobânda legală. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Anulare sancțiune disciplinară.
TRIBUNALUL GORJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 10 martie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Coandă Daniela, și a dispus anularea Dispoziţia nr. 288/ 2019 emisă de pârâtul-Primarul Comunei Bîlteni prin care reclamanta a fost sancționată disciplinar.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOlJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 16 martie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Dobrescu Marian, Mitrache Mihai, Putulache Teodor, Selaru Daniela, Ursu Florin-Ducu, și a dispus obligarea pârâtului – Primarul Comunei Lipovu sa le plătească reclamantilor indemnizatia de hrana aferentă lunilor ianuarie-februarie 2019, sumă ce va fi actualizată la data platii efective plus dobanda legala la data plătii efective.
Acordare stimulent de risc.
Instanțele de judecată au admis toate acțiunile formulate de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat din cadrul insituțiilor publice care au desfășurat pe perioada stării de urgență decretate în România activități de sprijinire a personelor vârstnice ți vulnerabile, și au dispus obligarea angajatorilor să le plătească reclamanților stimulentul de risc în cuantum de 5.000 lei lunar aferent perioadei stării de urgenţă 16.03.2020-15.05.2020, sumă actualizată la data plăţii precum şi dobânda legală penalizatoare.
Sume imputate.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 29 martie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Badoiu Irina, Birta Marin, Birta Petre, Brezoi Daniela, Brezoi George, Budica Constantin, Dimian Elena-Doina, Motroc Elena, Stinga Stana, și a dispus anularea dispoziţiillor de imputare 393, 394, 395/ 2019 şi dispoziţiile de imputare 399, 400, 401, 402/ 2019 emise de pârât – Primarul Comunei Unirea şi a dispus încetarea plăţilor sumelor de bani reținute. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA a pronunțat o soluție definitivă la data de 01 aprilie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Gogioiu Alina și Iordan Georgeta, și a dispus obligarea pârâtului – Primarul Comunei Vârfuri să le achite reclamantelor, sumele reprezentând indemnizatia de hrană – acordată de art. 18 din Legea nr. 153/2017, pentru perioada octombrie 2019 – februarie 2020, sume actualizate cu rata inflaţiei şi cu dobânda legală penalizatoare, ce vor fi calculate de la data scadenţei şi până la plata efectivă.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 04 aprilie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Albu Carmen-Mihaela, Busica Aurel, Costea Claudia, Iordache Flori, Mateuca Georgeta-Rodica, Rizan Radu, și a dispus obligarea pârâtului – Primarul Comunei Lipovu, să acorde le reclamanţilor indemnizaţia de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, în perioada ianuarie – decembrie 2019, sume ce vor fi actualizate în raport de rata inflaţiei şi majorate cu dobânda legală începând cu data scadenţei lunare a fiecărei sume şi până la momentul achitării efective.
Sume imputate.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 09 aprilie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Oprea Andi Florin, și a dispus anularea dispoziţiei 70/2020 şi obligarea pârâtului – Primarul Comunei Drănic să-i restituie reclamantului suma de bani reţinută, actualizată în funcţie de indicele de inflaţie precum şi dobânda legală.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOlJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 13 aprilie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Dumitrean Ana, și a dispus obligarea pârâtei – DGASPC Argeș sa îi plateasca reclamantei despagubiri reprezentând contravaloarea sporului de 25% din salariul de baza acordat de lege asistentului maternal care are in plasament un copil cu handicap, pentru perioada 1.04.2018-13.03.2020, suma ce va fi actualizata cu indicele de inflatie la data plăţii efective şi la care se va adauga dobanda legala penalizatoare de la data nasterii dreptului la data plăţii efective. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 13 aprilie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Mateiasi Viorica, și a dispus obligarea pârâtei – DGASPC Caraș-Severin să îi  acorde si să îi plateasca reclamantei sporul de risc de 15% din salariul de baza, pentru perioada 1.08.2018-31.10.2018, suma actualizata la data plăţii efective la care se va adauga dobanda legala penalizatoare de la data nasterii dreptului la data plăţii efective. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL TIMIȘ a pronunțat o soluție definitivă la data de 13 aprilie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Sculean Coralia, și a dispus obligarea pârâtului – Primarul Ors. Deta să ăi plătească reclamantei indemnizaţia de hrană prevăzută de lege pentru zilele efectiv lucrate pe perioada ianuarie – august 2020, actualizată cu rata inflaţiei, la care se va adăuga dobânda legală la data plăţii efective.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL HUNEDOARA a pronunțat o soluție definitivă la data de 15 aprilie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele  membrilor de sindicat, Scorobete Sofiana-Letiţia, Timariu Ovidiu, Timariu-Opruţ Andreea-Florentina, Timariu Adriana, Măruţă Marian, și a obligat pârâtul – Primarul Ors Hațeg să le plătească reclamantilor indemnizatia de hrană prevăzută de lege pentru zilele efectiv lucrate pe perioada ianuarie-august şi decembrie 2019, actualizată cu rata inflatiei, la care se va adăuga dobânda legală de la scadenţă la data plătii efective, în condiţiile art.39 alin.1 din OUG nr.114/2018.
Anulare sancțiune disciplinară.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 16 aprilie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Velişcoiu Marius, și a dispus anularea deciziei nr.637/2019 şi obligă pârâta – Poliţia Locală A Municipiului Craiova să îi restituie reclamantului sumele de bani reţinute actualizate în funcţie de rata inflaţie şi dobânda legală aferentă. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Anulare dispozitie încetare raport serviciu prin pensionare.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 19 aprilie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Ungureanu-Ceausesc Filofteia, și a dispus anularea Dispoziţiei nr. 42/2020 emisă de DGASPC Dolj şi a dispus reintegrarea reclamantei în funcţia publică deţinută anterior emiterii dispoziției contestate, până la împlinirea vârstei de 65 ani, a obligat pârâta să achite reclamantei toate drepturile salariale începând cu data de 01.02.2020 până la data reintegrării, inclusiv compensarea în bani a CO, vouchere vacanţă, indemnizaţie de hrană, sumele urmând să fie actualizate cu indicele de inflaţie și plata dobânzii legale calculate de la data exigibilităţii fiecărei sume până la data executării. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Sume imputate.
TRIBUNALUL TIMIȘ a pronunțat o soluție definitivă la data de 11 mai 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Sculean Coralia,  și a dispus obligarea pârâtului – Primarul Ors. Deta să îi restituie reclamantei suma de 1820 de lei (net), reprezentând indemnizaţia de hrană acordată în anul 2019, cu dobânzi legale, calculate de la data încasării sumei şi până la restituirea efectivă a debitului.
Suspendare executare act administrativ.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 14 mai 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Preda Radu, și a dispus suspendarea executării ordinului nr.112/14.04.2021 emis de pârâţi – Preşedintele Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia Consumatorilor şi Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Consumatorilor. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 17 mai 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele  membrilor de sindicat, Calutoiu Viorica-Roxana, Slavulete Elena, și a dispus obligarea pârâtului – Primarul Comunei Ostroveni să le plătească reclamantelor despăgubire egala cu indemnizatia de hrana prevăzută de lege, calculată conform art. 18 din Lg 153/2017, pe perioada ianuarie 2019 – noiembrie 2019, şi o despăgubire egala cu diferenta dintre indemnizatia de hrana prevăzută de lege şi indemnizatia de hrana acordată, pe perioada decembrie 2019 – februarie 2020, suma urmând să fie actualizată la data executării sentintei, la care se adaugă dobânda legală aferentă calculată de la data exigibilităţii fiecărei sume şi până la momentul plăţii efective.
Anulare dispozitie încetare raport serviciu prin pensionare.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 18 mai 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Tistea Elena, și a dispus anularea Dispozitiei emisă de Primarul oraşului Segarcea prin care s-a constatat încetarea de drept a raportului de serviciu al functionarului public reclamant, reintegrarea în functia publică detinută anterior si pretentii – plata drepturilor salariale cuvenite, până la momentul reintegrării efective. Dispune anularea Dispozitiei nr. 1/06.01.2020 şi reintegrarea reclamantei în postul deţinut anterior adoptării respectivului act administrativ – condiţia de vârstă standard, necesară pentru constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public reclamant, urmând a fi considerată îndeplinită la împlinirea vârstei de 65 de ani. Obligă pârâtul anterior mentonat să achite reclamantei toate drepturile salariale pe care le-ar fi încasat dacă ar fi rămas în activitate – începând cu data încetării de drept a raporturilor de serviciu (01.01.2020) şi până la momentul reintegrării efective -, sumele cuvenite urmând a fi actualizate în raport de indicele de inflatie, precum si să-i plătească dobânda legală aferentă. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Sume imputate.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 26 mai 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Moldovanu Iordache, și a dispus anularea Dispozitiei nr. 20/2020 emisă de Primarul comunei Nămoloasa şi, pe cale de consecinţă a dispus încetarea reţinerii sumelor stabilite prin decizia mai sus menţionată și a obligat pârâtul să îi restituie reclamantului sumele reţinute din salariul acestuia în temeiul dispoziției contestate, sume ce vor fi actualizate cu rata inflației la care se va adăuga dobânda aferentă.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ, a pronunțat în perioada iunie – decembrie 2021 soluții definitive prin care au fost admise cererile de chemare în judecată formulate de organizația noastră în numele membrilor de sindicat, lucrători în cadrul SC Salubritate Craiova SRL, și a obligat societatea să le acorde sporul de 15% pentru conditii deosebite pentru perioada 1.03.2018-13.03.2019, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie de la data nasterii dreptului pana la data plăţii efective, plus dobanda legala aferenta de la data nasterii dreptului pana la data plăţii efective. Aceeași soluție a pronunțat-o și Curtea de Apel Craiova.
Sume imputate.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat soluții definitive în perioada iunie – iulie 2021 și a admis cererile de chemare în judecată formulate de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Bogheanu Marin, Calițoiu Roxana și Slavulete Elena, și a dispus anularea Dispoziţiilor prin care reclamanților le-au fost imputate sume de bani, emise de pârât – Primaria Comunei ostroveni, şi a dispus restituirea către reclamanți a sumelor reţinute în baza acestor dispoziţii, sumele urmând a fi actualizate în raport de coeficientul de inflaţie, la care se adaugă dobânda legală aferentă.
Sume imputate.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 10 iunie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Popescu Valerică, Cutoiu Petre, Firu Ionel, Lătea Marin si Stanciu Gheorghe, și a dispus anularea Dispozitiei nr. 14/ 2021 emisă de pârâtul – Primarul Comunei Seaca de Pădure si anexa la dispozitie – punctele nr. 1, 2, 4, 6 si 9 și a dispus obligarea pârâtului la restituirea sumelor retinute prin dispozitia anulată, sume ce vor fi actualizate în raport de coeficientul de inflatie, precum si la plata dobânzii legale aferente până la momentul achitării efective.
Controlul Curții de Conturi, anulat în instanță.
TRIBUNALUL  ARGEȘ a admis în perioada iunie – decembrie 2021 acțiunile formulate de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, funcționari publici în cadrul Primăriei Mălureni, și a dispus anularea dispozițiilor contestate și obligarea  primarului să restituie membrilor de sindicat sumele reținute din salariu în baza Deciziei Camerei de Conturi Argeș. Curtea de Apel Ploiești a menținut soluțiile pronuntațe de Tribunal.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 05 iulie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Oprea Andi-Florin, și a dispus obligarea pârâtul – Primăria Comunei Drănic la plata către reclamant a sumei de 900 lei reprezentând diferenţa dintre cuantumul prevăzut de lege pentru voucherele de vacanţă aferente anului 2020 şi cuantumul sumei efectiv încasate cu acest titlu, sumă actualizată, cu dobânda legală calculată de la data la care această obligaţie trebuia execxutată şi până la data plăţilor efective.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 07 iulie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Marinescu Daniel, și a dispus anularea în parte a Dispozitiei nr. 64/2021 emisa de pârâtul – Primarul com Celaru cu privire la art. 1 cu privire la excluderea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare și a obligat pârâtii sa îi acorde reclamantului despagubiri reprezentând contravaloarea sporului pentru conditii vatamatoare in cuantum de 15 % aplicat la salariul de baza, incepand cu data de 01.01.2021 si pana la data pronuntarii 07.07.2021.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA a pronunțat o soluție definitivă la data de 06 septembrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Florea Ion, și a dispus obligarea pârâta  – Primăria Comunei Brezoaele să plătească reclamantului indemnizaţia de hrană prevăzută de lege pt. zilele efectiv lucrate pe perioada ianuarie 2019 – august 2020, actualizată cu rata inflaţiei, la care se adaugă dobânda legală, la data plăţii efective.
Drepturi bănești.
CURTEA DE APEL CRAIOVA a pronunțat o soluție definitivă la data de 07 septembrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Mehedințu Liliana, și a dispus obligarea pârâtului – DGASPC Dolj la plata unei despăgubiri echivalentă cu contravaloarea voucherului de vacanţă pentru anul 2020 în cuantum de 1450 lei, sumă ce se va actualiza cu indicele de inflaţie şi cu dobânda legală de la data scadenţei până la data plăţii efective.
Drepturi bănești.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 08 septembrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Balan Carmen, și a dispus obligarea paratului – Primarul Mun. Buzău să plătească reclamantei sporul de 15% pentru conditii de muncă periculoase sau vătămătoare pentru perioada 11.03.2020 – 01.11.2020, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie de la data nasterii dreptului pana la data plăţii efective, plus dobanda legala aferenta de la data nasterii dreptului pana la data plăţii efective. Curtea de Apel Craiova a menținut soluțiile pronuntațe de Tribunal.
Sume imputate.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 09 septembrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, Stefanica Elvis-Viorel, Serban Viorel si Grigorie Vasile-Daniel, și a dispus anularea în parte a dispoziţiei nr.15/ 2021 emisă de pârâtă şi a pct 3,7,10 din anexa 1 la această dispoziţie prin care reclamanților le-au fost imputate sume de bani ca urmare a controlului Camerei de Conturi Dolj.
Anulare dispoziție sancțiune disciplinară.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 09 septembrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Simion Mihai, și a dispus anularea Dispoziţia nr. 50/2021 emisă de Primarul Oraşului Strehaia și a obligat pârâtul să îi restituie reclamantului sumele reţinute în baza dispozitiei contestate actualizate, cu dobânda legală. Curtea de Apel Craiova a menținut soluțiile pronuntațe de Tribunal.
Sume imputate.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat soluții definitive în luna octombrie 2021 și a admis cererile de chemare în judecată formulate de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat, funcționari publici în cadrul Primăriei Comunei Unirea, și a dispus anularea dispozițiilor prin care le-*au fost imputate sume reclamanților și a obligat pârâtul la restituirea sumelor reţinute prin dispoziţia anulată, sume ce vor fi actualizate în raport de coeficientul de inflatie, precum şi la plata dobânzii legale aferente până la momentul achitării efective. Curtea de Apel Craiova a menținut soluțiile pronuntațe de Tribunal.
Sume imputate.
TRIBUNALUL MARAMUREȘ a pronunțat o soluție definitivă la data de 28 septembrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Isac Ioana Cerasella Aura, și a dispus anularea Deciziilor nr. 237/2017 şi nr. 238/2017 emise de pârâtă – Casa Judeţeană de Pensii Maramureş și a obligat pârâta să îi restituie reclamantei sumele reţinute din salariul acesteia în temeiul Deciziei nr. 238/2017, actualizate, într-o singură tranşă, în termen de 15 zile de la data cererii de executare, la care se adaugă dobândă legală penalizatoare.
Sume imputate.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 21 octombrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Panaitescu Stefania, și a dispus anularea Dispozitia nr. 69 din 28.05.2021 emisă de Primarul Comunei Silistea Crucii și a obligat pârâtul la restituirea sumelor retinute prin dispozitia anulată, sume ce vor fi actualizate în raport de coeficientul de inflatie, precum si la plata dobânzii legale aferente până la momentul achitării efective. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Anulare dispoziție sancțiune disciplinară.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 26 octombrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Simion Mihai,  și a contatat nulitatea Dispozitiei de sanctionare disciplinara nr. 493/2021 emisa de pârâtul Primarul Oraşului Strehaia. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntața de Tribunal.
Anulare dispozitie încetare raport serviciu prin pensionare.
TRIBUNALUL HUNEDOARA a pronunțat o soluție definitivă la data de 28 octombrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Rusan Susana, și a dispus anularea Deciziei nr. 107/2020 emisă de pârâtul Comisariatul Regional Pentru Protectia Consumatorului Regiunea Vest (Timiș) – Comisariatul Judetean Pentru Protectia Consumatorului Hunedoara și a obligat pârâtul la reîncadrarea reclamantei în functia detinută anterior emiterii deciziei si obligă pârâtul să recunoască reclamantei dreptul de a-si continua activitatea în functia detinută, până la data împlinirii de către aceasta a vârstei de 65 de ani și la plata către reclamantă a drepturilor salariale cuvenite si la celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, actualizate cu indicele de inflatie, de la data de 21.07.2020 si până la reîncadrare, precum si la plata dobânzii legale de la data exigibilitătii fiecărei sume până la data plătii. Curtea de Apel Alba Iulia a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Anulare fișă de evaluare.
CURTEA DE APEL CRAIOVA a pronunțat o soluție definitivă la data de 09 noiembrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Catanescu Marian, și a dispus anularea fișei de evaluare emisă de Centrul Judetean pt Protectia Naturii, Tuism și Dezvoltarea Rurala Durabila Dolj.
Anulare dispoziție sancțiune disciplinară.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 26 octombrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Tîrșogoiu Liviu, și a dispus anularea deciziei de sanctionare disciplinară nr. 32/2021 emisă de pârât – Serviciul Județean de Ambulanță Dolj, prin care reclamantul a fost sancționat cu ”avertisment scris”.
Anulare act administrativ.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 15 noiembrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Preda Radu, și a dispus anularea Ordinului nr. 112/14.04.2021 emis de Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Sume imputate.
TRIBUNALUL TELEORMAN a pronunțat o soluție definitivă la data de 16 noiembrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Tiganesteanu Nela, și a dispus anularea Dispoziţia nr. 59/2021 emisă de pârâtul Primarul Comunei Pietroşani, ca fiind emisă tardiv și a dispus restituirea către membrul de sindicat Ţigănişteanu Nela a sumelor reţinute în temeiul dispoziţiei anulate, actualizate cu inflaţia şi cu dobânda legală. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Înlocuire sancțiune disciplinară.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 16 noiembrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Neacşu Marin, și a constata nulitatea absolută a deciziei de cercetare disciplinară și sancționare nr.128/2020 emisa de parată – Unitatea Medico-Socială Bechet, cu privire la abaterile din perioada mai-noiembrie 2020 prevăzute la punctele a-d din decizie și menține decizia de cercetare disciplinară cu privire la pct. II și a înlocuit sancțiunea disciplinară a reducerii salariului de bază cu 10% pentru o perioadă de 3 luni cu sanctiunea disciplinară a reducerii salariului de bază cu 10% pentru o perioadă de o ( una) lună. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Înlocuire sancțiune disciplinară.
TRIBUNALUL DOLJ a pronunțat o soluție definitivă la data de 15 decembrie 2021 și a admis cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat, Ghiță Lenuța, și a dispus anularea dispoziției nr. 127/2020, emisă de parată – Unitatea Medico-Socială Bechet și a obligat pârâta la plata unei despagubiri egale cu sumele reţinute în baza dispozitiei nr.127/11.12.2020, actalizate , precum şi la plata dobanzii legale aferenta acestora. Curtea de Apel Craiova a menținut soluția pronuntață de Tribunal.
Plata drepturilor salariale restante.
Tribunalul Dolj a pronunțat la data de 17.05.2022 o soluție definitivă prin care a admis acțiunea formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat Grigorie Marin, Sacuianu Dragos, Ungureanu Victor și a obligat Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Ţuglui la plata drepturilor salariale restante către membrii de sindicat, aferente perioadei noiembrie 2020 – februarie 2021, sume actualizate cu indicele de inflatie si la care se adaugă si dobânda legală calculată de la data exigibilitătii fiecărei obligatii lunare de plată si până la data plăţii efective.
Controlul Curții de Conturi, anulat în instanță.
În perioada mai – dec. 2022, Tribunalul Dolj, Tribunalul Mehedinți, Tribunalul Brașov, Tribunalul Gorj și Curtea de Apel Suceava au pronunțat soluții definitive prin care au admis cererile formulate de Sindicatul Național Forța Legii în numele membrilor de sindicat: Obeanu Catalin și Iorga Lavinia (Pr. Or. Strehaia), Cristea Maria Simona (Pr. Com. Budila), Stanescu Popescu Aurelia (Primarul com. Țuglui), Vaduva Angela (Primarul mun. Motru), Ciuciuc Jane (Primarul com. Sadova), Borfotina Mihaela-Elena (Primarul Com. Coşula), au anulat dispozițiile de imputare sume, cu obligarea primarului la restituirea sumelor reținute în baza dispozițiilor anulate, actualizate şi cu dobânda legală aferentă, de la data reţinerii până la data restituirii efective.
Avansarea în gradație a personalului contractual și acordarea de despăgubiri.
Tribunalul Dolj a pronunțat la data de 23.06.2022 o soluție definitivă prin care a admis acțiunea formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat Băluţă Ionela Cristina și a obligat Primarul Comunei Pielești să îi salariatei despăgubiri egale cu salariile indexate majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care aceasta ar fi beneficiat odată cu împlinirea vechimii necesare promovării la gradatia 2, începând cu data de 15 iunie 2018 si până la data de 1 octombrie 2020, actualizate cu coeficientul de inflaţie, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare aferentă drepturilor salariale anterior menţionate, calculată de la data naşterii dreptului şi până la data plăţii sumei datorate.
Sancțiuni disciplinare anulate.
Tribunalul Mehedinți și Tribunalul Bacău au pronunțat în perioada sept. – oct. 2022 soluții definitive prin care au fost anulate decizii de sancționare disciplinară pentru membrii de sindicat: Călin Constantin – salariat în cadrul Primăriei com. Livezi și Obeanu Cătălin – salariat în cadrul Primăriei or. Strehaia, pentru presupuse abateri disciplinare ce țin de sarcinile de serviciu.
Despăgubiri echivalente cu contravaloarea voucherelor de vacantă aferente anului 2020.
La data de 14.10.2022 Tribunalul București a admis acțiunea formulată în numele membrilor de sindicat Ancuta Mioara, Banu Elena Alina, Biltac Costel, Balmau Severica Petronela, Bancioiu Elena Carmen, Ruican Florica, Camen Daniela Sorina, Cruceanu Ana Mihaela, Cotiga Mirela, Cismaru Ani Delia, Chimoiu Romiela Gabriela, Diaconu Lucreţia Florentina, Duican Victoria , Dumitru Gabriela Cristina, Dudea Elena, Enache Lidia și Epuran Elena Simona în contradictoriu cu
Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, iar la data de 12.10.2022 Tribunalul Dolj a admis acțiunea formulată în numele membrului de sindicat Dragu Ștefăniță Cosmin în contradictoriu cu Primarul Com. Drănic și au obligat pârâții la plata către reclamanți a unei despăgubiri echivalente cu contravaloarea voucherelor de vacanță aferente anului 2020, proportional cu perioada lucrată, în cuantum de 1450 lei/an, sume actualizate cu indicele de inflație plus dobânda legală aferentă, la data plății efective.
Acordarea stimulentului de risc pentru perioada stării de urgentă.
În lunile oct. și nov. 2022 Tribunalul Dolj a admis acțiunile formulate de Sindicatul Național Forța Legii în numele membrilor de sindicat din cadrul DGASPC Brăila și a obligat instituția angajatoare să plătească salariaților, membri de sindicat, MIU Mihaela, BĂNCILĂ Ionela, MARIN Georgeta, LEU Mihaela, ENACHE Daniela, HOISAN Marioara, BUF Angela, SARCĂ Vasile, MILITARU Liliana și MIHĂILĂ Petrica diferența de stimulent de risc în cuantum de 2500 lei brut, pentru perioada stării de urgentă, 16.03.2020 – 10.04.2020, sumă actualizată cu indicele de inflație și dobânda legală aferentă, de la data nașterii dreptului și până la data plății efective, iar pentru MANEA Mariana din cadrul DGASPC Dolj stimulentul de risc în cuantum de 5000 lei brut, pe durata instituirii stării de urgenţă în România, 16.03.2020-15.05.2020, sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală penalizatoare aferentă de la data naşterii dreptului şi până la data plăţii efective.
Concediere disciplinară anulată.
La data de 24.11.2022, Tribunalul Caraș Severin a admis acțiunea în care organizația sindicală a avut calitatea de intervenient în interesul reclamantei, membru de sindicat, LOVIN Gherghina Paula, în contradictoriu cu pârâții Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi Consiliul Judeţean Caraş-Severin, și a anulat Dispoziţia nr.14/14.01.2021 şi Dispoziţia nr.304/12.05.2021 prin care s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al reclamantei, dispoziţii emise de pârâţi, şi a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară, respectiv reintegrarea reclamantei pe postul deţinut anterior concedierii – de curier. Totodată, a obligat pârâţii atât la plata către reclamantă a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, sume calculate începând cu data concedierii şi până la data reintegrării efective, cât și la plata de daune interese sub forma dobânzii legale penalizatoare aferente despăgubirilor menţionate mai sus, începând cu data scadenţei şi până la data plăţii efective
Anulare raport de evaluare.
La data de 13.12.2022 Tribunalul Gorj a admis acțiunea formulată de Sindicatul Național Forța Legii în numele membrului de sindicat Raducan Mihaela, în contradictoriu cu CRPC Reg S-V Oltenia – CJPC Gorj și Presedintele ANPC, și a dispus anularea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public pentru perioada 01.01.2012-28.02.2022. Cererea de recurs a instituției angajatoare a fost respinsă de Curtea de Apel Craiova.
Concediere disciplinară anulată.
La data de 27.01.2023, Tribunalul Dolj a admis acțiunea formulată de organizația sindicală în numele membrului de sindicat Ionica Marinela, a anulat Dispoziţia nr. 3388/10.12.2021 emisă de către DGASPC Dolj și a dispus repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii dispoziţiei și reintegrarea salariatei în muncă. Totodată, instanța a obligat angajatorul la plata către contestatoare a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, începând cu data încetării raporturilor de muncă (15.12.2021) şi până la data reintegrării efective, sume actualizate cu inflaţia, plus dobânda legală.
Controlul Curții de Conturi, anulat în instanță.
În perioada ian. – mart. 2023, Tribunalul Dolj și Tribunalul Botoșani au pronunțat soluții definitive prin care au admis cererile formulate de Sindicatul Național Forța Legii în numele membrilor de sindicat: Anca Stefan, Guran Constantin, Pasarica Mariana,  din cadrul Primăriei com. Sadova și Adrobotoaei Maria din cadrul Primăriei com. Cosula.
Stabilirea salariul de bază conform coeficienţilor aprobaţi prin HCL, aferenţi funcţiei deţinute, aplicaţi la salariul minim brut pe ţară
Tribunalul Dolj a pronunțat în perioada ian.  – sept. 2023, soluții definitive prin care a fost obligat Primarul com. Valea Stanciului să emită dispoziții prin care să stabilească salariul de bază al membrilor de sindicat conform coeficienţilor aprobaţi prin HCL, aferenţi funcţiei deţinute, aplicaţi la salariul minim brut pe ţară stabilit prin Hotărâre de Guvern pentru anii 2020 şi 2021 și să plătească acestora despăgubiri egale cu diferenţele dintre drepturile salariale stabilite conform celor de mai sus şi cele efectiv acordate în aceeaşi perioadă, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, precum şi dobânda legală.
Anulare raport de evaluare.
La data de 15.02.2023 Tribunalul Dolj a admis acțiunea formulată de Sindicatul Național Forța Legii în numele membrului de sindicat Mirea Liviu Dorel, în contradictoriu cu UAT Com. Izvoare si Primarul Com Izvoare, și a dispus anularea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021. Cererea de recurs a primarului a fost respinsă de Curtea de Apel Craiova.
Sancțiuni disciplinare anulate.
Tribunalele Dolj, Mehedinți, Covasna și Brașov și Curtea de Apel Craiova au pronunțat în perioada feb. – iun. 2023 soluții definitive prin care au fost anulate decizii/ordine de sancționare disciplinară pentru membrii de sindicat: Diacon Gheorghe – salariat în cadrul CRPC Regiunea Centru (Braşov), Ionica Fildia, Obeanu Cătălin, Mihutescu Gheorghe, Condescu Cosmin – salariat în cadrul Primăriei or. Strehaia, Păun Miorel – salariat în cadrul Primăriei com. Măstăcani, Căldare Erika – salariat în cadrul Primăriei com. Budila, Maria Maria-Simona – salariat în cadrul Primăriei com. Sălcuța, Panduru Gheorghe – salariat în cadrul Agenţiei Judeţene de Vânători și Pescuit Sportiv Dolj, Ilie Cristina-Adriana – salariat în cadrul Spitalului Filișanilor Filiași și Vătui Ionela Claudia – salariat în cadrul DGASPC Dolj, pentru presupuse abateri disciplinare ce țin de sarcinile de serviciu.
Spor condiții vătămătoare 15% aplicat la salariul de bază.
La data de 31.01.2023 Tribunalul Argeș, a pronunțat o soluție definitivă prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat Voicu Florina-Marcela și Zmaranda Mariana și a obligat pârâtul, respectiv Primarul Com. Micești să calculeze şi să plătească reclamantelor sporul pentru condiţii de muncă vătămătoare, de 15% din salariul de bază lunar, începând cu luna iunie 2017. Totodată, instanța a obligat pârâtul la plata diferenţei dintre drepturile salariale stabilite conform hotărârii judecătorești şi drepturile salariale achitate începând cu 01.06.2017, actualizate cu rata inflaţiei până la data plăţii efective, precum şi la plata dobânzii legale calculată la aceste sume de la data scadenţei anterior indicate şi până la data plăţii efective.
Restitutire sume retinute cu titlu de spor de conditii periculoase şi vătămătoare în cuantum de 15%.
Tribunalul Dolj a pronunțat la data de 13.02.2023 o soluție definitivă prin care a admis acțiunea formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat Stana Oana, Spiridon Iliana și Popescu Aurora-Constantina și a obligat Muzeul de Artă Craiova la restituirea sumelor de bani reţinute cu titlu de spor de conditii periculoase şi vătămătoare în cuantum de 15%, pentru perioada martie 2019 -aprilie 2019, sume actualizate cu indicele de inflatie a monedei naţionale plus dobanda legala aferentă, de la data scadenţei şi până la data plătii efective.
Spor 25% din salariul de bază pentru fiecare copilul cu handicap aflat în plasament.
Tribunalul Dolj a pronunțat la data de 15.02.2023 o soluție definitivă prin care a admis acțiunea formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat Palcu Angelica și a obligat instituția angajatoare, respectiv DGASPC Arad, să acorde reclamantei despăgubiri constând în contravaloarea sporului de 25% din salariul de bază pentru fiecare copilul cu handicap aflat în plasament, respectiv Truşcai Alina, pentru perioada 01.11.2019-06.04.2022 şi Rostaşiu David, pentru perioada 01.11.2019-16.09.2022, sume ce vor fi actualizate şi la care se adaugă dobânda legală penalizatoare de la data naşterii dreptului şi până la data plăţii efective.
Acordarea stimulentului de risc pentru perioada stării de urgentă.
În perioada feb. – apr. 2023 Tribunalul Dolj și Tribunalul Caraș Severin au admis acțiunile formulate de Sindicatul Național Forța Legii în numele membrilor de sindicat din cadrul DGASPC Caraș Severin și a obligat instituția angajatoare să plătească salariaților, membri de sindicat, NICOLICI Catalin – Adrian, POSIPAL Ion, UDRIA Doru, MARSAVINA Rodica – Daniela , BERZESCU Ion, DINULUI Georgeta – Lacrimioara, GOGOASA – CORNEA Ana – Carmen, JOMPAN Constantin, CIORTAN Maria, COJOCARIU Liliana, HUMA Ionela – Marcela, IOVAN Anicuta – Valerica, TODOR Cornelia – Ileana, COPOCEAN Anisoara Marioara, GOITESCU Mihaela, PUIULESCU Ana, POPESCU Delia, PREDA Florina – Gabriela, STANOIA Mihaela, NISTOR Iliuta – Florina și PETCULESCU Livia stimulentul de risc în cuantum de 1350 lei brut, pe durata instituirii stării de urgenţă în România, 16.03.2020-15.05.2020, sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală penalizatoare aferentă de la data naşterii dreptului şi până la data plăţii efective, iar pentru DINCA ANI Florentina și CAPAC Anca Mihaela din cadrul DGASPC Dolj stimulentul de risc în cuantum de 2500 lei brut, pe durata instituirii stării de urgenţă în România, 16.03.2020-15.05.2020, sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală penalizatoare aferentă de la data naşterii dreptului şi până la data plăţii efective.
Despăgubiri reprezentând indemnizația de hrană.
În perioada feb. – apr. 2023 Tribunalul Dolj, Tribunalul Brăila și Tribunalul Hunedoara au admis acțiunile formulate de Sindicatul Național Forța Legii în numele membrilor de sindicat și astfel, pentru Despa Adela instanța a obligat pârâții UAT  Com.Botosesti Paia prin Primar și Primarul com. Botoșești Paia la plata unei despăgubiri egale cu indemnizația de hrană aferentă perioadei ianuarie 2019 – martie 2021, pentru Oprea Florentina-Simona instanța a obligat pârâții UAT Com. Fundeni prin Primar și Primarul com. Fundeni la plata unei despăgubiri egale cu indemnizația de hrană aferentă perioadei decembrie 2018 – martie 2019, iar pentru Selegean Horea Nicolaie instanța a obligat pârâții UAT or. Hațeg prin Primar și Primarul or. Hațeg la plata unei despăgubiri egale cu indemnizația de hrană aferentă perioadei 18.08.2019 – 01.09.2019 si decembrie 2019, toate sumele actualizate cu indicele de inflație plus dobânda legală aferentă, la data plății efective.
Despăgubiri echivalente cu contravaloarea voucherelor de vacantă aferente anului 2020.
La data de 09.03.2023 Tribunalul Dolj a admis acțiunea formulată în numele membrilor de sindicat Ursu Ducu-Florin, Mitrache Mihai, Selaru Daniela, Putulahe Teodor și a obligat pârâții UAT Com. Lipovu prin Primar si Primarul Com. Lipovu la plata către reclamanți a unei despăgubiri echivalente cu contravaloarea voucherelor de vacanță aferente anului 2020, sumă actualizată cu indicele de inflaţie plus dobânda legală, calculate de la data scadenţei şi până la data plăţii efective.
Spor 15% pentru condiții deosebite de muncă aplicat la salariul de bază.
La data de 11.05.2023 Tribunalul Dolj a pronunțat o soluție definitivă prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrilor de sindicat Rosiu Ion, Popescu Aristica, Prodanoiu Ion, Vladutu Emil, Malael Constantin și Cocoru Marian și a obligat pârâta Sc Salubritate Craiova SRL să plătească reclamanţilor sporul de 15% pentru condiții deosebite de muncă aplicat la salariul de bază lunar pentru perioada 01.06.2018 – 13.03.2019, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflație de la data nașterii dreptului până la data plăţii efective, plus dobânda legală aferentă de la data nașterii dreptului până la data plăţii efective
Plata sporului pentru conditii deosebite de muncă la nivelul maxim aflat in plată pentru funcția similară din cadrul Directiei de Sanatate Publică Iaşi.
La data de 22.06.2023 Tribunalul Ialomița a pronunțat o soluție definitivă prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de SN Forța Legii în numele membrului de sindicat Dinu Gabriela și a obligat Direcția de Sănătate Publică Ialomiţa la recalcularea și plata către reclamantă a drepturilor salariale reprezentând diferența dintre sporul pentru condiții deosebite de muncă la nivelul maxim aflat în plată pentru funcția similară din cadrul Direcției de Sănătate Publică Iaşi şi sporul achitat efectiv reclamantei, cu actualizarea sumelor cu indicele de inflație la data plății efective și plata dobânzii legale, pentru perioada 01.09.2022-la zi.
Despăgubiri echivalente cu contravaloarea voucherelor de vacantă neacordate în intervalul 2018-2020.
La data de 27.06.2023 Tribunalul Galați a admis acțiunea formulată în numele membrilor de sindicat Constandache Maranda şi Mînjineanu Gorgeta și a obligat pârâții UAT com. Fundeni prin Primar și Primarul com. Fundeni la plata către reclamanți a unei despăgubiri echivalente cu contravaloarea voucherelor de vacanță neacordate în intervalul 2018-2020, sumă actualizată cu indicele de inflaţie plus dobânda legală, calculate de la data scadenţei şi până la data plăţii efective.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*