Conferință județeană, la Caraș-Severin, pe tema modificării Legii salarizării

Reprezentanții Sindicatului Național „Forța Legii” au avut întâlniri miercuri la Reșița cu prefectul județului Caraș-Severin, domnul Matei Lupu, cu președintele Consiliului Județean, domnul Silviu Hurduzeu, urmate de o conferință cu peste 25 de Primari, secretari și reprezentanți ai funcționarilor publici din primăriile din județul Caraș-Severin, desfășurată la Sala de videoconferințe a Instituției Prefectului, pentru a analiza problemele generate de actuala Lege-cadru privind salarizarea în Administrația locală și a identifica posibile soluții de modificare a legii.

Ședința a fost condusă de președintele Sindicatului Național ”Forța Legii”, dl. Ringo Dămureanu.

Au luat parte la conferință reprezentanți ai Primăriei municipiului Reșița, precum și ai primăriilor orașelor Băile Herculane și Moldova Nouă și ai comunelor Armeniș, Băuțar, Brebu Nou, Buchin, Bucoșnița, Carașova, Ciclova Română, Cornereva, Ezeriș, Gârnic, Glimboca, Goruia, Luncavița, Lupac, Ocna de Fier, Păltiniș, Răcășaia, Sasca Montană, Slatina-Timiș și Zăvoi.

În cadrul conferinței a luat cuvântul șeful serviciului Resurse Umane din Primăria mun. Reșița – dna. Florentina Drăgan, primarul comunei Ocna de Fier – dl. Pănescu Petru, secretarii comunelor Carașova – dna. Maria Vernica, Bucoșnița – dna. Dorina Cristea, Ocna de Fier – dna. Rosita Bocean, contabilul comunei Sasca Montană – dl. Daniel Calbază, consultantul comunelor Păltiniș, Slatina-Timiș, Cornereva și Buchin – dl. Ion-Florin Dragomir și reprezentantul funcționarilor publici din cadrul Instituției Prefectului – jud. Caraș-Severin, doamna Karina Thernes, care au dezbătut pe larg principalele probleme cu care autoritățile locale din județul Caraș-Severin se confruntă în urma aplicării Legii-cadru nr. 153/2017.

Primarul comunei Ocna de Fier a deplâns faptul că în prezent aleșii politici din primărie – primar, viceprimar – nu beneficiază de drepturile de care se bucură restul personalului din subordine: vouchere de vacanță, indemnizație de hrană, apreciind că măsura majorării cu 1 punct a coeficienților pentru funcțiile de demnitate publică ar putea acoperi această diferență, astfel încât primarii să nu recurgă la a-și acorda aceste drepturi în mod nelegal.

Secretarul comunei Carașova a arătat că viceprimarii unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile au dreptul să beneficieze de majorarea indemnizației cu până la 25% în baza art. 16 alin. (2) din Legea-cadru a salarizării, în timp ce salariile secretarilor sunt plafonate la nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), chiar dacă aceștia participă efectiv în proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile, ceea ce a apreciat că este anormal și că ar trebui corectat în lege.

Totodată, Secretarul comunei Carașova a arătat că primarii și viceprimarii, deși beneficiază de concediu de odihnă ca toți ceilalți salariați bugetari, nu au dreptul să beneficieze de vouchere de vacanță, cu toate că și aceste persoane sunt bugetare, apreciind că ar trebui să beneficieze de voucherele de vacanță.

Consultantul comunelor Păltiniș, Slatina-Timiș, Cornereva și Buchin a opinat că pentru secretarii unităților administrativ-teritoriale ar trebui îmbunătățită legislația în sensul sporirii protecției și stabilității acestora în funcția publică, astfel încât aceștia să nu mai depinsă de factorul politic local – primarul, apreciind că secretarii UAT ar trebui numiți în funcție prin ordin al prefectului, iar salarizarea să fie prevăzută distinct față de restul personalului din subordine, respectiv să fie prevăzută în textul de lege.

Secretarul comunei Ocna de Fier a arătat că în urma intrării în vigoare a actualei Legi-cadru nr. 153/2017 a pierdut 30 lei la salariu, cu toate că beneficiază de coeficientul maxim prevăzut de legea actuală: 3.00, considerând că salarizarea Secretarului UAT nu ar trebui plafonată la nivelul indemnizației viceprimarului, deoarece în noile condiții legale, nu mai pot beneficia efectiv de indemnizația de hrană.

O variantă de lucru a fost aceea a desființării pragului ”sub 3.000 locuitori”, înlocuit de ”sub 5000”.

S-au supus la vot următoarele aspecte:

  • salarizarea celorlalte funcţii la nivelul maxim al viceprimarului inclusiv majorările cu 25% prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 ?

Propunerea a fost însușită cu unanimitate de voturi.

  • reglementarea distinctă a nivelului maxim de salarizare a secretarilor, prin excepție, fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a primarului ?

Propunerea a fost însușită cu unanimitate de voturi.

  • creşterea cu 1 punct a coeficienților de salarizare pentru primari și viceprimari ?

Propunerea a fost însușită cu majoritate de voturi – 3 abțineri, restul ”pentru”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*