La noi ca la nimeni: norme de aplicare la legi de implementare !!!


In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 285 / 2010 de implementare a Legii-Cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Finantelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a legii de implementare, care vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice, prin care se va stabili si formula concreta de calcul al salariilor, indemnizatiilor si soldelor pentru anul 2011.


Acest termen expira sambata, 15 ianuarie 2011.


Dupa aparitia normelor metodologice, pana la finele lunii ianuarie 2011 toate autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala si locala, indiferent de forma de finantare, vor emite acte administrative prin care vor face o noua reincadrare a personalului pe clase de salarizare, pe noile functii, gradatii si grade prevazute de noua lege-cadru, in raport cu functia, vechimea, gradul si treapta avute de persoana reincadrata la 31 decembrie 2010.


IMPORTANT DE STIUT pentru membrii de sindicat!  Contestatiile in legatura cu stabilirea salariilor de baza sau a indemnizatiilor lunare de incadrare vor putea fi depuse in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.


Formularele de contestare a actelor administrative si de mandatare a sindicatului in vederea solutionarii in instanta a contestatiei vor putea fi gasite pe site-ul nostru, in curand.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*