A aparut Regulamentul de sporuri pentru Administratia locala

Sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare, de pana la 15% din salariul de baza, este SINGURUL SPOR prevazut de Legea-cadru nr. 153/2017, Anexa VIII, atat pentru functionarii publici cat ºi pentru personalul contractual din Administratia publica. De retinut ca incepand cu data intrarii in vigoare a acestei legi, 1 iulie 2017, potrivit art. 1 alin. (3) din lege, toate drepturile salariale ale personalului platit din fonduri publice sunt si raman, in mod exclusiv, cele prevazute in aceasta lege.

Regulamentul privind acordarea sporului pentru conditii de munca pentru administratia publica locala a fost aprobat de Guvern ºi publicat

Prin Hotararea Guvernului (HG) nr. 569/2017, recent publicata in Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017, a fost aprobat Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum ºi conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare „Administratie” din administratia publica locala

Beneficiaza de acest spor atat functionarii publici cat ºi angajatii contractuali din administratia publica locala ale caror locuri de munca presupun conditii periculoase sau vatamatoare, constatate de compartimentele de specialitate din cadrul directiilor de sanatate publica, prin determinari sau, dupa caz, expertizari de specialitate. La eliberarea buletinelor de determinare sau expertizare a locurilor de munca, vor fi avute in vedere criterii precum: inregistrarea de imbolnaviri profesionale, existenta unor indici de morbiditate la locurile de munca sau inregistrarea unor cazuri de accidente de munca produse la locul de munca.

Organele abilitate vor avea in vedere un numar de 5 factori de risc, respectiv: existenta factorilor nocivi ºi mecanismul de actiune asupra organismului, intensitatea de actiune sau asocierea factorilor nocivi, durata de expunere la actiunea acestor factori, existenta suprasolicitarii nervoasa, care determina un risc de imbolnavire sau de accidentare si structura ºi nivelul morbiditatii la locul de munca. La stabilirea cuantumului sporului se au in vedere acesti factori de risc, iar marimea sporului se stabileºte astfel:
– pana la 15% din salariul de baza pentru existenta a 4 factori de risc
– pana la 10% pentru existenta a 3 factori de risc, respectiv, pana la 5% pentru 2 factori de risc.

Masuratorile anterioare, nefiind intocmite in baza criteriilor ºi factorilor de risc prevazute prin Regulamentul recent aprobat de Guvern, in baza noii Legi a salarizarii, iºi pierd valabilitatea.

In aceste conditii, pentru luna IULIE 2017, nu poate fi acordat sporul pentru conditii de munca, dat fiind ca nu au existat prevederi legale in acest sens ºi nici determinari sau expertizari conform legii.

Pentru a putea beneficia de acest spor pentru luna AUGUST 2017, institutiile afiliate ”Forta Legii” trebuie sa se adreseze DE URGENTA si cu prioritate, inaintea altor institutii similare, catre autoritatile abilitate in vederea realizarii determinarilor sau expertizarilor, conform legii.

In sensul mentionat, ne puteti contacta pentru a va furniza cu prioritate formularul de solicitare necesar expertizarii.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*