Noua lege a salarizarii intra azi in vigoare

Noua Lege-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, promulgata miercuri de Presedintele Klaus Iohannis, a fost publicata in Monitorul Oficial si poarta nr. 153/2017. Legea a intrat oficial in vigoare pe 1 iulie 2017, urmand sa produca efecte juridice chiar de azi

Incepand de astazi, personalul care ocupa functii publice si contractuale de conducere si executie in aparatul propriu al consiliilor judeþene, primarii si consilii locale si din serviciile publice din subordinea acestora va fi reincadrat in functie.

Nomenclatorul si ierarhia funcþiilor necesare desfasurarii activitaþilor specifice administraþiei publice locale, apar prevazute in lege.

Pentru personalul din administratia locala, noua lege nu prevede insa grile de salarizare, astfel ca salariile se vor stabili in conformitate cu prevederile noii legi, adica prin hotarare a consiliului local sau judeþean, dupa caz, in urma consultarii organizaþiei sindicale reprezentative, astfel incat nivelul veniturilor salariale sa nu depaseasca nivelul indemnizaþiei lunare a funcþiei de viceprimar sau a vicepresedintelui consiliului judeþean, dupa caz, corespunzator nivelului de organizare: comuna, oras, municipiu/sector, judet cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli.

Tot incepand de astazi vor intra in vigoare si noile indemnizaþii lunare ale personalului care ocupa funcþii de demnitate publica: primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene, stabilite prin inmulþirea coeficienþilor cu salariul de baza minim brut.

Sindicatul Administratiei Publice ”Forta Legii” are finalizate propunerile de salarizare pe noua lege, care pot fi aprobate si aplicate astfel incat sa aduca cresteri salariale semnificative, in cele mai multe cazuri, chiar si de 20%.

Pentru restul categoriilor de personal bugetar se vor mentine in plata, pana la 31 decembrie 2017, salariile de baza, sporurile, si celelalte elemente ale sistemului de salarizare la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, in masura in care personalul ocupã aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

Vouchere de vacanta

Prin Ordonanþa de urgenþa nr. 46/2017, aprobata de nou-instalatul Cabinet Mihai Tudose si publicata vineri, 30 iunie 2017, a fost modificata si completata OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanþa, astfel incat salariaþii din sistemul public sa poata beneficia de o indemnizaþie de vacanþa sub forma unui voucher de vacanþa egal cu valoarea salariului minim brut pe þara garantat in plata

Ordonanta impune instituþiilor si autoritaþilor publice locale sa acorde, in perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, in limita sumelor prevazute in buget alocate cu aceasta destinaþie, o indemnizaþie de vacanþa sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 lei pentru fiecare salariat, angajatorul urmand sa stabileasca, in condiþiile legii, in limita resurselor bugetare aprobate, de comun acord cu organizaþiile sindicale legal constituite, cand acorda aceste vouchere de vacanþa.

FORTA LEGII, organizatie reprezentativa la nivel national pe ramura Administratie publica, avand probabil cel mai puternic departament Juridic pe probleme de munca si salarizare, va acorda sprijin si asistenta de specialitate tuturor institutiilor afiliate, in vederea implementarii Legii-cadru nr. 153/2017 si a OUG nr.46/2017.


Atasat – Grila  de salarii pentru Administratia publica locala – potrivit art. 11 din Legea cadru a salarizarii nr. 153/2017 – pentru consilii judetene, primarii de municipii, orase si comune.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*