AFARA E VOPSIT GARDUL

Ieri, la sediul din Bucuresti al Uniunii „Forta Legii”, liderii de sindicat din comisariatele judetene pentru protectia consumatorilor afiliate la Sindicatul Administratiei Publice „Forta Legii” au prezentat problemele comisarilor OPC si si-au ales liderul la nivel national. La sedint? au luat parte, pe lâng? cei opt lideri ai subgrupelor sindicale din judetele afiliate, dl. Ringo D?mureanu, presedinte al SAP-Forta Legii si al USFPPC Forta Legii, dl. Ion POPESCU – presedinte al Confederatiei Meridian, dl. Ion ALBU – presedinte executiv CSN Meridian, dl. Octavian CHELEMEN – vicepresedinte al Uniunii Forta Legii, dl. Octavian DINOIU – membru în Colegiul Consultativ SAP-FL si dl. Gheorghe ROSIAL? – lider CJPC Covasna, neafiliat la SAP-FL.

Liderii de sindicat au condamnat subordonarea actual? a Autorit?tii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fat? de Ministerul pentru IMM, pe care au considerat-o necorespunz?toare statutului unei autorit?ti nationale cum este ANPC, dar si existenta suprastructurilor asa-numite „Comisariate Regionale pentru Protectia Consumatorilor”, care, în opinia lor nu se justific? nici organizatoric si nici functional, „regiunile” inventate fiind inexistente practic, create doar pentru a destitui fosti directori si pentru a crea mai multe functii de conducere pentru clientela politic?. Liderii au ar?tat c? este necesar s? se desfiinteze actualele „regiuni” OPC si s? se revin? la organizarea la nivel national si judetean, subliniind c? nicio alt? institutie din România si niciun alt organism de control nu sunt regionalizate.

Desi oficial reprezentantii ANPC sustin c? functionarii nu au „norm? de amenzi”, liderii au ar?tat c? în formularul de evaluare anual? profesional? a comisarilor exist? un coeficient semnificativ – sanctiunile aplicate. ANPC realizeaz? permanent „clasamente” ale amenzilor aplicate de comisarii din comisariatele judetene, atât la nivel national, cât si în cadrul fiec?rei „regiuni”, pentru a face permanent încurajarea celor care aplic? amenzi si presiuni pe cei „codasi” la amenzi, „indicatorii de performant?” sunt evaluati cu o frecvent? s?pt?mânal?, pentru a creste permanent fondul de stimulente, si nu anual? – cum prevede legea. Scopul urm?rit de conducerile la toate nivelurile: ANPC – CRPC – CJPC este colectarea unui fond cât mai mare de stimulente, cot?-procentual? din amenzile aplicate si încasate, pe care s? îl încaseze lunar.

Fondul de stimulente se constituie si se distribuie abuziv si discretionar: cca. 30% la nivel national revine aparatului central al ANPC, care nu efectueaz? niciun fel de actiuni de control si urm?rire a creantelor, doar pentru a asigura maximum de venit (trei salarii în plus, în fiecare lun?) angajatilor aparatului central, apoi alte cca. 30-40% la nivelul asa-zis „regional”, care, de asemenea nu efectueaz? actiuni de control sau de urm?rire a creantelor, dar asigur? si acestor birocrati cu sustinere politic? alte cca. trei salarii în plus lunar, astfel încât, comisarilor, care „strâng” cota de biruri de pe urma contribuabililor buni-platnici, le revine ceea ce mai r?mâne din fondul de stimulente, adic? aprox. 100-200 lei, dup? ce le sunt pl?tite si stimulentele directorilor coordonatori adjuncti, numiti politic la nivelul judetelor.

Liderii „Forta Legii” din Protectia Consumatorilor consider? c? este obligatoriu ca atât constituirea cât si repartizarea fondului de stimulente s? se fac? în mod transparent, pe baza unor principii si a unui algoritm stabilite de comun acord cu partenerii sociali – sindicatele reprezentative / reprezentantii salariatilor.

Alte probleme semnalate au fost: mijloace de transport vechi, defecte sau f?r? asigurare, comisarii se deplaseaz? la controale cu masini personale, f?r? a le fi decontat combustibilul, spatiile de lucru sunt necorespunz?toare, mici, neventilate, în 2009 primele de vacant? s-au sistat în absenta unui act normativ sau administrativ, actiunile pe care comisarii le întreprind în zilele de s?rb?tori legale sau noaptea nu se pl?tesc si nici nu se acord? zile libere, comisarilor detasati la control pe litoral în sezonul 2009 nu li s-au achitat diurnele nici în prezent, cursurile de specializare pe controlul b?ncilor s-au desf?surat în America, la acestea participând doar salariatii ANPC-ului, f?r? atributii de control, iar din judete nu a participat niciunul dintre salariatii cu atributii de control, exist? salariale majore între salaratii, desi au în general acelesi atributii, acestia salarii diferite, functionarii care au fost directori pentru o anumit? perioad? au primit grade maxime de executie, iar la revenirea pe functia de executie, au r?mas cu acestea. Comisarii sunt nemultumiti de programul de calculator impus de ANPC, pe care îl consider? greoi si cu multe dezavantaje.

Lider al Grupei Sindicale Protectia Consumatorilor a fost ales domnul Ilie LUNGU, liderul CJPC Gorj, fost primar al municipiului Rovinari în perioada 1990-2000.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*