Agentia Nationala – Impotriva Functionarilor Publici

Uniunea Forta Legii a cerut recent Ministerului Administratiei si Internelor (MAI), Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) si Ministerului Finantelor Publice (MFP) sa ne convoace in vederea incheierii unui Acord Colectiv Cadru la nivel national, aplicabil tuturor functionarilor publici din Administratia Publica.


Solicitarea noastra (atasata) s-a intemeiat in principal pe prev. art. 72 alin. (1) din Legea nr. 188 / 1999, rep., privind Statutul functionarilor publici, care instituie posibilitatea ca autoritatile si institutiile publice sa incheie anual, in conditiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii functionarilor publici, prin care sa reglementeze masuri referitoare la: constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, sanatatea si securitatea in munca, programul zilnic de lucru, perfectionarea profesionala, precum si alte masuri referitoare la protectia celor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale. Legea nu exclude ANFP din categoria autoritatilor sau institutiilor care pot incheia acorduri colective si fara a prevede exclusiv nivelul de unitate ca nivel de incheiere a acordurilor colective.


Cu toate acestea, ANFP a raspuns prima, prin adresa nr. 467528 / 16 feb. 2010, atasata, respingand solicitarea noastra, pe motiv ca, in opinia sa, acordul colectiv se poate incheia „exclusiv” la nivelul unei autoritati sau institutii publice, iar clauzele acestuia si-ar produce efecte numai pentru functionarii publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice respective.


Federatia noastra asteapta raspunsul celor trei ministere de resort, inclusiv al MAI, careia i se subordoneaza ANFP, pentru a decide cu privire la continuarea demersului nostru.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*