An 2015 incununat de succes: salarii mai mari de la 1 Decembrie

Cu 25% urmeazã sã creascã salariile în direcțiile de sãnãtate publicã și asistența socialã, inclusiv din DGASPC-uri și cel de specialitate asistențã socialã din primãrii și cu 10% în restul instituțiilor publice centrale, deconcentrate și locale, începând cu 1 decembrie 2015

Inițiativa de creștere a salariilor cu 25% pânã la sfârșitul anului a fost adoptatã în luna ianuarie 2015 în Congresul Forța Legii desfãșurat la Craiova și susținutã de membrii de sindicat prin Petiția adresatã Ministerului Muncii și Guvernului României, semnatã de peste 2500 de membri de sindicat.

Uniunea „Forþa Legii” a cerut în luna septembrie Guvernului ºi Ministerului Muncii și sã modifice Ordonanþa de urgențã nr. 35/2015, în sensul includerii personalului din DSP ºi a celui din DGASPC-uri ºi a militat pentru adoptarea Legii salarizãrii.

Cu 311 voturi pentru, 7 abþineri si 1 împotrivã, Camera Deputaților a dat miercuri, 11 noiembrie 2015, votul final pe proiectul Legii de aprobare a OUG nr. 35 / 2014

Rovana Plumb, ministrul Muncii, a mulþumit cu aceastã ocazie membrilor Parlamentului pentru votul acordat.

In cadrul ședinței plenare, proiectul a fost susținut din partea Guvernului de Secretarul de Stat din Ministerul Muncii Gabriel Lungu, cu care o delegație Forța Legii are programatã o întâlnire joi, 12 noiembrie 2015, începând cu orele 12.00, la sediul ministerului.

În Administrația publicã localã creșterea cu 10% urmeazã sã se aplice dupã majorarea cu 5% a sporului pentru condiții deosebite sau vãtãmãtoare și cu 12% aplicatã începând cu iulie-octombrie, ceea ce însumat la nivelul anului 2015 înseamnã o creștere procentualã în medie cu 25%, egalã cu cea acordatã în educație și sistemul sanitar public.

Creșterea cu 25% a salariilor în Asistența socialã urmeazã sã se aplice dupã alte douã majorãri salariale care au avut loc în anul 2015: cu 100 lei din ianuarie și cu 12% din octombrie, ceea ce însumat la nivelul anului 2015 înseamnã o creștere procentualã totalã în medie cu 50%, dublã fațã de cea acordatã în educație și sistemul sanitar public

Preºedintele Forþa Legii, Ringo Dãmureanu, a apreciat cã adoptarea mãsurilor de majorare a salariilor personalului din direcþiile de sãnãtate publicã ºi asistenþã socialã, precum ºi pentru restul personalului din instituþiile locale este deosebit de pozitivã, în timp ce pentru administrația centralã și serviciile deconcentrate demersurile trebuie sã continue.

Pentru a deveni lege, proiectul adoptat de Parlament urmeazã sã fie promulgat de Președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*