URGENTA MAXIMA: 5 zile calendaristice pentru contestarea dispozitiilor de salarizare

ACTUALIZARE: 9 DEC. 2015


ATENTIE MAXIMA !!!
Doar in termen de 5 (cinci) zile calendaristice puteti contesta actele administrative prin care vi se stabilesc cresterile salariale


Cresterile salariale de 10% la salariul de baza si sporuri in Administratie si, respectiv 25% la salariul de baza in Asistenta sociala, inclusiv din primarii, trebuie stabilite prin acte administrative ale institutiilor publice angajatoare in cursul lunii Decembrie 2015TERMENUL LEGAL DE CONTESTATIE este, potrivit art. 11 din OUG nr. 83/2014, de numai… 5 zile calendaristice de la data comunicarii actului (dispozitiei, deciziei), care pot include sambete, duminici sau sarbatoarea legala de Craciun


FOARTE IMPORTANT:
Pe ambele exemplare ale actului de stabilire a drepturilor salariale, respectiv cel care va este inmanat si cel care ramane la angajator, nu uitati sa scrieti: „Am primit un exemplar”, data si semnatura dvs.


Dupa aceasta, va puteti exercita dreptul legal de contestare a salariilor astfel stabilite numai in cele 5 zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii din acest drept din a sasea zi.


ATENTIE !!!
In situatia in care actul de salarizare vi se comunica dupa mai mult de 5 zile de la data emiterii, iar dvs. veti omite sa scrieti data in dreptul semnaturii, veti pierde practic dreptul de a contesta acest act.


 


Pentru a va exercita in termen legal acest drept va recomandam sa urmati procedura:


1. Descarcati formularul atasat prezentului comunicat, pe care il listati in 2 exemplare


2. Completati ambele exemplare cu nume, prenume, functia si numarul deciziei/dispozitiei


3. Inregistrati-le le institutie in termenul de 5 zile calendaristice de cand v-au fost comunicate


4. Exemplarul nr. 2, care va ramane, cu stampila si nr. de inregistrare de la institutie le transmiteti catre Sindicat


 


Cei care nu sunteti inscrisi in Sindicatul Administratiei Publice mai aveti inca timp sa o faceti, descarcand formularul de Adeziune atasat, pe care il veti completa intr-un singur exemplar si il veti transmite catre Sindicat.


Presedintele Ringo Damureanu si toata echipa de la SAP Forta Legii dorim sa sprijinim toti salariatii bugetari din Administratia publica si Asistenta sociala sa beneficieze de cresterile salariale pentru care ne-am batut in cursul anului 2015.


 


URMARITI-NE SI PE FACEBOOK:  


https://www.facebook.com/sap.fortalegii.5/?ref=hl


sau:


https://www.facebook.com/ringo.damureanu


 


————————————————————————————————————


COMUNICAT: 3 DEC. 2015


Personalul bugetar din Administratia locala si Asistenta sociala


va beneficia, fara exceptie, de cresteri salariale diferentiate, de 10% si 25%


 


1.   In PRIMARII, consilii judetene si celelalte institutii locale, pe langa majorarea salariilor brute, inclusiv a sporurilor, cu pana la 12% in temeiul OUG nr. 27/2015, personalul va beneficia in luna DECEMBRIE 2015 de o noua crestere a salariului de baza, inclusiv sporuri, de 10%, fata de nivelul acordat in luna noiembrie 2015, cu exceptia personalului cu atributii de asistenta sociala care va beneficia, pe langa majorarea anterioara a salariului de baza cu 100 de lei si, dupa caz, de majorarea cu 12% in baza OUG 27/2015, de o noua majorare a salariului de baza, fara sporuri, cu 25% fata de nivelul lunii septembrie 2015.


Creşterea de 10% se aplică, în mod imperativ, tuturor instituţiilor publice locale, centrale şi servicii judeţene deconcentrate, inclusiv celor care au beneficiat în perioada iulie – octombrie 2015 de creşterea cu până la 12%.


Exceptia prevazuta de Legea nr. 293 / 2015 nu se refera la institutiile din Administratia publica locala si serviciile deconcentrate judetene ale ministerelor si ale celorlalte autoritati publice centrale


 


2.    In ASISTENTA SOCIALA, inclusiv pentru personalul din primarii cu atributii de asistenta sociala, cresterea salariala de 12%, pentru care Sindicatul Administratiei Publice a militat în toamna acestui an, atât la nivel central cât si judetean si de institutie, nu trebuie si nu va fi acoperitã de cea de 25%, deoarece sunt stabilite în baza unor prevederi legale distincte


Creşterea de 25% pentru asistenta sociala si protecţia copilului, pentru personalul cu atribuţii de asistenta sociala din primarii si pentru personalul din directiile de sanatate publica se aplica, de asemenea în mod imperativ, în toate aceste institutii, pornind de la salariul aferent lunii septembrie 2015 si, respectiv, iunie 2015


–   În situatiile în care plafoanele de cheltuieli de personal au permis cresterea cu 12% înca din luna septembrie, cea de-a doua crestere pentru Asistenta sociala se aplica asupra salariului astfel majorat, rezultând o crestere totalã de 40%.


Exemplu: 1000 lei în august majorat cu 12% devine 1120 lei în septembrie, care majorat cu 25% in decembrie devine 1400 lei.–   În cazurile în care prima crestere de 12% nu s-a putut realiza decât abia în luna octombrie, din cauza neîncadrarii în plafoanele aprobate, cresterea de 25%, se aplicã asupra salariului nemajorat, rezultând o crestere totala însumatã de 37%.


Exemplu: 1000 lei în septembrie. Majorarea de 12% în octombrie inseamna 120 lei lunar, în timp ce majorarea cu 25% din decembrie aduce alti 250 lei lunar, în total 1370 lei.


 


FOARTE IMPORTANT:


in vederea aplicarii acestor dispozitii legale, toti angajatorii din institutiile locale, inclusiv de asistenta sociala, trebuie sa emita acte administrative (dispozitii, decizii, dupa caz), pentru stabilirea noilor salarii de bază incepand cu 1 decembrie 2015.


 


In conformitate cu dispozitiile art. 11 din OUG nr. 83 / 2014, privind salarizarea personalului bugetar in anul 2015, in vigoare, solutionarea contestatiilor în legatura cu stabilirea salariilor de baza care se acorda potrivit prevederilor legii este de competenta ordonatorilor de credite. Contestatiile pot fi depuse în termen de numai 5 zile calendaristice de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite. Ordonatorii de credite solutioneaza aceste contestatii în termen de 30 de zile. Abia ulterior, impotriva masurilor dispuse persoana nemultumita se poate adresa instantei judecatoresti competente, in nume propriu sau prin sindicat, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.


 


Pentru preintampinarea oricaror situatii neclare referitoare la modalitatea de stabilire a salariilor, va recomandam sa contactati personalul de specialitate al Sindicatului Administratiei Publice.


Dupa primirea actelor administrative de stabilire a salariilor, va recomandam sa ne contactati de indata, spre a nu pierde termenul de contestatie de 5 zile, care poate include sambetele, duminicile si sarbatorile legale


De asemenea, recomandam persoalului cu atributii de asistenta sociala din primarii sa ne contacteze.


Persoane de contact:


Claudia EPURE, secretar general, tel. 0251419405, mobil: 0741.049260


Nicoleta BALOIU, consilier juridic, tel. 0351444144, mobil: 0765.360714

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*