Contrar celor sustinute de Olguta Vasilescu

Lia Olguta Vasilescu, ministrul propus al Muncii si Justitiei Sociale, sustine o declaratie de presa dupa ce a fost audiata in cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului, miercuri 4 decembrie 2017.ALEXANDRA PANDREA/MEDIAFAX FOTO

Ministerul Muncii a initiat procedura de modificare a actualei Legi-cadru de salarizare

Dupa ce ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a sustinut luni de zile ca nicio litera din actuala lege a salarizatii nu se va modifica in urmatorii cinci ani, chiar la sediul ministerului condus de aceasta va avea loc astazi, 3 noiembrie 2017, începând cu orele 10.00, o sedinta extraordinara a Comisiei de Dialog Social, spre a dezbate un proiect de Hotarare de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, dar si un proiect de OUG prin care sa modifice Legea salarizarii.

Salariului de baza este propus la nivelul sumei de 1900 lei, incepand cu 1 ianuarie 2018, proiectul de HG fiind disponibil pe pagina de Facebook a organizatiei noastre: https://web.facebook.com/sap.fortalegii.5/.

Principalele modificari ce vor fi aduse Legii salarizarii

Drepturi salariale pentru activitatea prestata in proiecte finanþate din fonduri europene
Dupa nenumaratele demersuri efectuate de ”Forta Legii” si celelalte organizaþii sindicale reprezentative din Administratia publica, buclucasul art. 16 din Legea 153 se va modifica astfel incat sa asigure personalului nominalizat in echipele de proiecte finanþate din fonduri europene, o majorarea salariilor de baza, cu pana la 50%, eliminandu-se conditia ca aceste cheltuieli de personal sa fie eligibile a fi rambursate din fonduri europene. Aceasta va insemna plata din bugetele instituþiilor, ca ºi inaintea apariþiei Legii nr. 153.
In plus, indemnizaþiile lunare ale primarilor si viceprimarilor, ca si cele ale preºedinþilor ºi vicepreºedinþilor de consilii judeþene care implementeaza proiecte finanþate din fonduri europene nerambursabile nu se mai majoreaza imperativ cu 25%, ci cu pana la 25%.

Indemnizaþia de hrana
Ramane amanata pana la 1 decembrie 2018 (urmand a se acorda din bugetul anului 2019), data incepand cu care ordonatorii de credite din Administratia publica ar trebui sa acorde ”obligatoriu”, lunar, indemnizaþii de hrana reprezentand ”a 12-a parte din” nivelul anual a doua salarii de baza minime brute pe þara garantate in plata.
Cu toate acestea, legea va perpetua discriminarea, in sensul ca personalului din sistemul sanitar, care a beneficiat pana in prezent de tichete de masa, aceasta ”indemnizatie de hrana” i se va acorda in continuare, in acelasi cuantum, si incepand cu data de 1 ianuarie 2018, fara ca aceste sume sa le fie luate in considerare la stabilirea limitei de sporuri.

Limita sporurilor, primelor, premiilor ºi indemnizaþiilor ºi a celorlalte drepturi, in Asistenta sociala
Printr-o excepþie de la prevederile art. 25 alin. (1) din lege, pentru instituþiile din sistemul de Asistenþa sociala, procentul maxim de 30% sporuri, compensaþii, adaosuri, prime, premii ºi indemnizaþii, inclusiv cele pentru hrana ºi vacanþa, acordate cumulat, se va raporta la bugetul total al fiecarui ordonator principal de credite (consiliu judetean sau consiliu loca, dupa caz), si nu strict la bugetul institutiei.

Premii ºi prime dupa bunul plac al sefilor
Daca in varianta actuala a legii – art. 26 alin. (3) se prevede ca premiile de excelenþa individuale lunare nu ar putea depaºi, anual, doua salarii de baza minim brute pe þara garantate in plata, adica 2 x 1450 = 2900 lei : 12 luni = maxim 242 lei brut lunar, Ministerul Muncii propune ca acestea sa nu poata depaºi, lunar, doua salarii minime, adica 2 x 1900 lei = maxim 3800 lei brut lunar, adica de peste 15 ori mai multi bani pentru aceleasi persoane apreciate ca ”excelente” de catre sefii lor, stabilite de catre ordonatorii de credite.
Chiar daca textul legii prevede incadrarea in limita sumelor aprobate in buget cu aceasta destinaþie, si consultarea organizaþiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, a reprezentanþilor salariaþilor, Forta Legii se opune unei astfel de prevederi intrucat limita propusa ar putea crea dezechilibre foarte mari in cadrul institutiilor publice, in special a celor din administratia publica locala – primarii, consilii judetene – cu atat mai mult cu cat se va cumula si cu prevederile art. 11 din care salariile de baza se stabilesc prin hotarari ale consiliilor locale sau judetene, dar si cu prevederile art. 16 referitoare la majorarea cu pana la 50% a salariilor pentru cei nominalizati in echipele de proiecte finanþate din fonduri europene sau cu alte majorari prevazute de lege.

ATASAT: proiectele celor doua acte normative ce vof fi dezbatute astazi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*