OUG 20 / 2017: Black Friday la negocieri colective !

Codul fiscal a fost modificat ºi completat

Conform OUG nr. 79/2017, toti angajatii vor plati impozite, in procent de 10% aplicat asupra venitului impozabil. In plus, angajatii vor mai plati si contribuþiile de asigurari sociale catre bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si contribuþia la asigurarile sociale de sanatate, datorata bugetului Fondului naþional unic de asigurari sociale de sanatate, ambele insumand 35% din salariul brut realizat. La randul lor, angajatorii vor datora bugetului general consolidat o contribuþie asiguratorie pentru munca, de 2,25%.

DEMERSURI IN VEDEREA SESIZARII CURTII CONSTITUTIONALE

Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN, din care face parte Uniunea ”Forta Legii”, alaturi de celelalte 4 mari confederatii sindicale, au sesizat recent Avocatul Poporului in ceea ce priveste OUG nr. 79/2017 prin care a fost modificat ºi completat Codul fiscal in sensul mai sus aratat.
Documentul este atasat prezentului Comunicat.
Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat ca va analiza sesizarea si ca intr-un timp scurt se va pronunta daca va gasi motivele sa ridice o exceptie de neconstitutionalitate catre Curtea Constitutionala.

FORTA LEGII, IN SPRIJINUL LUCRATORILOR
Actionand eficient pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor lucratorilor din institutiile publice si cautand constant solutii in beneficiul membrilor de sindicat, Sindicatul Administratiei Publice ”Forta Legii” a apreciat ca modificarile aduse Codului fiscal nu trebuie sa creeze in plus un dezavantaj financiar in dauna membrilor de sindicat prin cresterea contributiei sindicale.
Biroul Permanent Executiv a decis recent sa aprobe incepand cu 1 ianuarie 2018 cea mai mica cotizatie lunara ce va fi platita de membrii de sindicat: 0,7% din salariul brut, dar si aceasta plafonata la un maxim de 29 lei.


MODIFICARI LEGISLATIVE DE ULTIM MOMENT :
Prin noua OUG nr. 82/2017 s-a dispus ca in perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017 se instituie obligativitatea negocierii colective, sens in care se aplica un regim derogatoriu de la prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, rep., in ceea ce priveste modalitatea de initiere, negociere si incheiere a Contractelor colective de munca, Acordurilor colective pentru functionarii publici si a actelor aditionale la acestea, pentru punerea in aplicare in aceasta perioada a prevederilor OUG nr. 79/2017.
 

CE SE INTAMPLA ACOLO UNDE NU EXISTA INCHEIATE ACORDURI / CCM ?
Pentru punerea in aplicare a OUG nr. 79/2017, incepand de astazi, timp de o luna, in toate unitaþile in care nu exista incheiat un contract colectiv de munca sau acord colectiv pentru funcþionarii publici, indiferent de numarul salariaþilor unitaþii sau instituþiei angajatoare, iniþierea negocierii colective este obligatorie ºi aceasta ii revine angajatorului, potrivit legii.

Pentru a veni in acest sens in sprijinul angajatorilor, modelul de adresa de initiere a negocierii colective este atasat prezentului Comunicat.

Dupa completare si semnare de catre angajator, adresa se va trimite pe fax la nr. 0251413042 sau prin e-mail la: fortalegii@yahoo.com

Chiar si pentru situaþiile in care exista in vigoare CCM sau acorduri colective, legea prevede ca este obligatorie negocierea colectiva a actelor adiþionale la acestea.

CINE PARTICIPA LA INCHEIEREA NOILOR ACORDURI / CCM ?

In aplicarea tuturor acestor prevederi legale, la negocierea contractelor colective de munca sau a acordurilor colective, precum si a actelor adiþionale la acestea, participa Uniunea (USFPPC) Forta Legii – federaþie sindicala reprezentativa pe sectorul ADMINISTRAÞIE PUBLICA, calitate constatata de Tribunalul Bucureºti – Secþia a V-a Civila prin Sentinta Civila nr. 13 RZ  din 09.11.2016, definitiva.

Pentru orice informatii suplimentare va stam la dispozitie cu placere.

 Ne puteti contacta prin e-mail la: fortalegii@yahoo.com
 sau telefoane: 0251419405, 0351444144 sau 0745127370

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*