Curtea Constituțională, sesizată în favoarea funcționarilor publici

La inițiativa ”Forța Legii” Curtea Constituțională a fost sesizată de Tribunalul Gorj pentru a analiza constituționalitatea art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999, rep.

Sesizarea vizează modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora.

Marți, 9 octombrie, într-o cauză dintre un funcționar public și angajatorul său, în Dosarul nr. 6164/95/2017, secția de Contencios administrativ a Tribunalului a admis cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, formulată de Sindicatul Administraţiei Publice „Forţa Legii”, intervenient în favoarea funcționarului public reclamant.

În baza art. 29 alineat 4 din Legea nr. 47/1992, privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Tribunalul Gorj a sesizat Curtea Constituţională pentru a soluţiona excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alineat 5 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, ridicată de Sindicatul Administrației Publice Forța Legii.

Sesizarea Curţii Constituţionale s-a dispus în condițiile legii printr-o încheiere care cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei şi dovezile depuse de părţi.

Odată cu încheierea de sesizare, Tribunalul va trimite Curţii Constituţionale şi numele părţilor din proces cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare.

Interesant este că toţi ceilalţi 11 intervenienţi sunt colegii reclamantei, dar au intervenit împotriva acesteia în proces, în favoarea primarului în funcţie.

După primirea încheierii, preşedintele Curţii Constituţionale va desemna un judecător – raportor şi va comunica încheierea preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, indicându-le data până la care pot să trimită punctul lor de vedere. Punctul de vedere al Guvernului se va prezenta, conform legii, numai sub semnătura primului-ministru.

Judecata va avea loc pe baza actelor cuprinse în dosar, cu înştiinţarea părţilor şi a Ministerului Public, la termenul ce va fi stabilit de Curtea Constituțională, cu participarea obligatorie a procurorului.

Decizia prin care se va constata neconstituţionalitatea normei atacate va fi definitivă şi obligatorie.

Dispoziţiile legale constatate ca fiind neconstituţionale îşi vor înceta efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca neconstituţionale vor fi suspendate de drept.

Decizia Curţii Constituţionale ce se va pronunța se va comunica celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, dar şi Tribunalului Gorj, care a sesizat Curtea Constituţională

Pentru toţi funcţionarii publici sancţionaţi disciplinar, această situaţie va deschide perspectiva câştigării proceselor cu acest obiect, deoarece odată invalidată constituirea, organizarea şi funcţionarea comisiei de disciplină, sau componenţa, atribuţiile, modul de sesizare ori procedura de lucru ale acesteia, aceasta va conduce automat la anularea actului de sancționare.

Pentru cei aflaţi în situaţii similare, stăm la dispoziţie cu binecunoscuta noastră solicitudine.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*