Decontarea cheltuielilor de navetă de la domiciliu la locul de muncă

Drept sau obligație ?

Decontarea cheltuielilor de navetă de la domiciliu la locul de muncă

Deoarece în ultima perioadă tot mai mulți lucrători din Administrația publică locală – funcționari publici și angajați contractuali – ne-au comunicat că fac naveta de la domiciliu la locul de muncă, fără să fi fost găsită o soluție legislativă de decontare a acestor cheltuieli,

Luând în considerare interesul bunei funcționări a Administrației publice locale, care include nevoia tot mai mare de a atrage și menține specialiști în domeniile de activitate,

Ținând seama de scopul pentru care sunt constituite sindicatele, acela de a apăra drepturile și de a promova interesele sociale, economice și profesionale ale lucrătorilor,

Analizând legislația aplicabilă în domeniul Administrației publice locale

și observând punctul de vedere al unor instituții fundamentale în acest domeniu,

Biroul Permanent Executiv al Sindicatului Național ”Forța Legii” își însușește următorul punct de vedere pe tema decontării cheltuielilor de navetă:

Salarizarea personalului din Administrația publică locală, plătit din fonduri publice – funcționari publici și personal contractual – este reglementată Legea-cadru nr. 153/2017.

Potrivit acestei legi, venitul salarial al personalului bugetar din Administrația publică locală cuprinde salariile de bază, gradaţiile şi celelalte drepturi în bani şi/sau în natură, prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

Statutul acestor două categorii de personal din Administrația publică locală este reglementat prin Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019.

Potrivit art. 129 alin. (1) din Codul administrativ, ”Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale”.

Tot la art. 129, alin. (12) din Codul administrativ se prevede: ”Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local”.

Decontul navetei nu reprezintă însă un drept în bani sau în natură care intră în venitul salarial, ci o cheltuială materială care se poate acorda cu destinație explicită, sub formă de facilitate care se acordă în interesul bunei funcționări a activității Administrației locale.

Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţine autorităţilor locale, în condițiile art. 240 alin. (2) din Codul Administrativ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*