Efectele OUG nr. 114/2018 în Administrația publică locală

Aflați ce elemente importante aduce pentru instituțiile publice din Administrația publică locală și angajații acestora recenta OUG nr. 114/2018

 

INDEMNIZAȚIA DE HRANĂ și VOUCHERELE DE VACANȚĂ, obligatorii în 2019 și 2020

Indemnizația de hrană se va acorda obligatoriu începând cu data de 1 ianuarie 2019, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, respectiv 347 lei lunar impozabil, deoarece sumele sunt considerate avantaje în natură, asimilate salariilor, cu plata de contribuţii de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate și contribuţii asiguratorii pentru muncă.

Noua ordonanță prevede că toate instituţiile publice vor acorda vouchere de vacanţă în 2019 și 2020, în cuantum de 1.450 lei anual pentru fiecare salariat, de asemenea impozabil, sumele fiind considerate avantaje în natură, asimilate salariilor, cu plata contribuţiilor mai sus menționate.

Prin această prevedere s-a eliminat vechea sintagmă ”în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie”, care a permis ca în anul 2018 în anumite instituții publice aceste drepturi să nu fie acordate.

 STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ: în cazul personalului contractual aparținând familiilor ocupaționale cultură (bibliotecari, referenți culturali etc.) și sănătate (asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, asistenți personali etc.) începând cu data de 1 ianuarie 2019 se acordă o creştere a salariilor de bază reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cele avute în luna decembrie 2018.  Indemnizațiile primarilor și viceprimarilor se majorează cu 9,47%.

Pentru funcționarii publici și personalul contractual administrativ din administrația publică locală, salariile de bază vor continua să fie stabilite prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz, în urma consultării organizaţiei noastre sindicale reprezentative, după caz.

După ce prin HG nr. 937/2018 s-a aprobat salariul minim pe economie garantat în plată de 2080 lei, salariile din administrația locală se vor putea stabili înmulțind coeficienții aprobați cu acest salariu, cu condiția ca salariul minim pe studii superioare cu vechime minimă de un an să fie 2350 lei.

SPORURILE SALARIALE  în anul 2019 vor respecta prevederile și procedurile legale aplicabile în 2018, însă sporul pentru condiții deosebite sau vătămătoare, acolo unde se acordă, va rămâne plafonat la cuantumul din luna decembrie 2018. Majorarea de 10% pentru CFP nu este afectată de această plafonare prevăzută de ordonanță, nefiind considerată ”spor”, fiind vorba de un salariu de bază mai mare cu 10%.

CONCEDII ȘI ZILE LIBERE: În anul 2019, în afara zilelor de concediu legal de odihnă și a celor de sărbătoare legală nelucrătoare, stabilite conform Codului Muncii, funcţionarii publici vor mai avea dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit în cazul evenimentelor familiale deosebite, precum: căsătoria funcţionarului public – 5 zile lucrătoare, naşterea sau căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare, decesul soţiei/soţului sau al unei rude de până la gradul al III-lea a funcţionarului ori a soţului/soţiei acestuia – 3 zile lucrătoare; controlul medical anual – o zi lucrătoare.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*