Salarizarea și celelalte drepturi în 2019 și 2020 în Asistența socială

Aflați ce elemente importante aduce pentru DGASPC-uri și celelalte instituții publice din Asistența socială și angajații acestora recenta OUG nr. 114/2018

INDEMNIZAȚIA DE HRANĂ și VOUCHERELE DE VACANȚĂ, obligatorii în 2019 și 2020
Indemnizația de hrană se va acorda obligatoriu începând cu data de 1 ianuarie 2019, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, respectiv 347 lei lunar impozabil, deoarece sumele sunt considerate avantaje în natură, asimilate salariilor, cu plata de contribuţii de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate și contribuţii asiguratorii pentru muncă.

Noua ordonanță prevede că toate instituţiile publice vor acorda vouchere de vacanţă în 2019 și 2020, în cuantum de 1.450 lei anual pentru fiecare salariat, de asemenea impozabil, sumele fiind considerate avantaje în natură, asimilate salariilor, cu plata contribuţiilor mai sus menționate.
Prin această prevedere s-a eliminat vechea sintagmă ”în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie”, care a permis ca în anul 2018 în anumite instituții publice aceste drepturi să nu fie acordate.

STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ: în cazul personalului contractual de specialitate, aparținând familiei ocupaționale sănătate (alții decât medici și asistenți medicali), inclusiv pentru asistenții maternali profesioniști (AMP), începând cu data de 1 ianuarie 2019 se acordă o creştere a salariilor de bază reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cele avute în luna decembrie 2018.

Pentru funcționarii publici și personalul contractual administrativ din asistența socială, salariile de bază vor continua să fie stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean, după caz, în urma consultării organizaţiei noastre sindicale reprezentative, după caz.

SPORURILE SALARIALE în anul 2019 vor respecta prevederile și procedurile legale aplicabile în 2018, însă cuantumul efectiv al fiecărui spor salarial care se acordă va rămâne plafonat la cuantumul din luna decembrie 2018. Majorarea de 10% pentru controlul financiar preventiv nu este afectată de această plafonare prevăzută de ordonanță, nefiind considerată ”spor”, salariul de bază fiind mai mare cu 10%.

CONCEDII ȘI ZILE LIBERE: În anul 2019, în afara zilelor de concediu legal de odihnă și a celor de sărbătoare legală nelucrătoare, stabilite conform Codului Muncii, în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii angajați cu contracte individuale de muncă vor avea dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
Funcţionarii publici vor avea dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit în cazul evenimentelor familiale deosebite, precum: căsătoria funcţionarului public – 5 zile lucrătoare, naşterea sau căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare, decesul soţiei/soţului sau al unei rude de până la gradul al III-lea a funcţionarului ori a soţului/soţiei acestuia – 3 zile lucrătoare; controlul medical anual – o zi lucrătoare.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*