IMPORTANT

                Pentru salariatii bugetari din administratia publica locala – consilii judetene, primarii, servicii publice locale, intrarea in vigoare la mijlocul lunii ianuarie 2014 a Legii nr. 291 / 2013 pentru modificarea Legii nr. 142 / 1998 privind acordarea tichetelor de masa, a insemnat o mare speranta in castigarea sau recastigarea acestor drepturi. Potrivit acestei legi, salariatii din sectorul bugetar pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, emise pe suport hartie sau electronic, destinate alocatiei individuale de hrana, suportate integral pe costuri de angajator.


                Interesul este cu atat mai mare la inceputul anului bugetar, chiar inainte de aprobarea bugetelor locale deoarece potrivit legii, pentru unitatile din sectorul bugetar tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale. Dat fiind faptul ca legea bugetului de stat pe anul 2014 nu prevede aceste drepturi, dar nici nu le interzice, la nivelul unitatilor din sectorul bugetar cu buget propriu se manifesta in aceasta perioada un interes deosebit cu privire la posibilitatea aprobarii acestor sume prin prevederile bugetelor locale pe 2014.


                Din aceste considerente, pentru a preintampina situatiile nedorite, in care aceste sume sa fie prevazute in bugetele locale, dar salariatii sa nu poata beneficia de acestea, ne-am adresat Ministerului Muncii, Familiei, Egalitatii de Sanse si Persoanelor Varstnice, care ne-a precizat urmatoarele:


                Guvernul Ponta a emis la 27 august 2013 Ordonanta nr. 29 / 2013, privind reglementarea unor masuri bugetare, prin care a stabilit ca in anul 2014 institutiile si autoritatile publice centrale si locale, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora. Potrivit ordonantei, in bugetele pe anul 2014 ale institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale, nu se prevad sume nici pentru acordarea de tichete-cadou si tichete de vacanta personalului din cadrul acestora.


                Guvernul a justificat masura in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public, prin faptul ca anterior a aprobat masuri privind salarizarea pentru anul 2013 si alte masuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, iar neadoptarea acestor masuri si pentru anul 2014 ar fi generat un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 4,6% din produsul intern brut, afectand in mod semnificativ sustenabilitatea finantelor publice. Luarea acestor masuri ar fi avut in vedere necesitatea adoptarii legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat, conditie obligatorie pentru mentinerea acordurilor cu organismele financiare internationale, intrucat prin semnarea acordurilor cu aceste organisme, absolut necesare pentru stabilitatea economica a tarii, Romania s-a angajat sa reduca in continuare arieratele din sectorul bugetar.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*