Incepem egalizarea salariilor la nivel national

Sprijinim in Justitie toti salariatii din tara sa fie salarizati la nivel maxim la nivel national

Prin decizia Biroului Permanent Executiv Forta Legii, adoptata vineri, in baza Deciziei Curtii Constitutionale nr. 794/2016, recent publicata, obligatorie, s-au stabilit urmatoarele:

Toti functionarii publici si angajatii cu contracte individuale de munca vor fi sprijiniti GRATUIT in instanta sa beneficieze de salarii stabilite la nivel MAXIM la nivelul intregii familii ocupationale bugetare (Administratie publica sau Sanatate si asistenta sociala, dupa caz), inclusiv cu drepturile stabilite sau recunoscute prin hotarari judecatoresti in favoarea altor colegi din tara.

Egalizarea la nivelul maxim al salariului de baza / indemnizaþiei de incadrare, prevazuta de art. 3^1 alin. (1) din OUG nr. 57/2015, se va face astfel incat sa includa ºi drepturile stabilite sau recunoscute prin hotarari judecatoreºti definitive ºi irevocabile. Curtea Constitutionala a stabilit prin Decizia nr. 794 / 2016 ca nivelul maxim urmeaza sa se stabileasca prin raportare la aceeaºi funcþie, grad, gradaþie, vechime in munca ºi in specialitate, aceleaºi condiþii de studii, din cadrul intregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaþionale, indiferent de instituþie sau autoritate publica.

De aceste demersuri se vor putea bucura lucratorii din serviciile publice deconcentrate la nivel teritorial ale ministerelor si altor autoritati publice centrale, dar si din Administratia publica locala (primarii, consilii judetene, servicii publice de interes local si judetean, politie locala, biblioteci, muzee, institutii de cultura, asistenta sociala, crese, iluminat public etc.) si Asistenta sociala.

MEMBRII DE SINDICAT interesati vor fi sprijiniti gratuit in Justitie pentru echivalarea salariala pe nivel maxim, conform Imputernicirii –  PROCEDURA APROBATA este atasata prezentului comunicat.

Functionarii publici si angajatii contractuali care doresc sa deschida aceste procese sunt rugati sa ne comunice acest lucru, trimitand Imputernicirea completata si semnata, pe e-mail: sindicat@fortalegii.ro sau fax la nr. 0251413042.

FOARTE IMPORTANT: Și persoanele care nu fac parte din Forta Legii pot sa fie sprijinite gratuit in Justitie, dupa completarea formularului de aderare la Sindicatul Administratiei Publice si a imputernicirii, atasate.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*