Incepem egalizarea salariilor la nivel national


Sprijinim toti salariatii din tara sa fie salarizati la nivel maxim la nivel national

Prin decizia Biroului Permanent Executiv ”Forta
Legii”, adoptata vineri, in baza recentei Decizii a Curtii Constitutionale nr.
794/2016, obligatorie, s-au stabilit urmatoarele:

 

Toti functionarii publici si angajatii cu contracte
individuale de munca din Administratia publica locala (primarii, consilii
judetene, servicii publice de interes local si judetean, politie locala,
biblioteci, muzee, institutii de cultura, asistenta sociala, crese, iluminat
public etc.) vor fi sprijiniti GRATUIT in instanta sa beneficieze de salarii
stabilite la nivel MAXIM la nivelul intregii Administratii publice romanesti,
inclusiv cu drepturile stabilite sau recunoscute prin hotarari judecatoreºti.

 

Egalizarea la nivelul maxim al salariului de baza /
indemnizaþiei de incadrare, prevazuta de art. 3^1 alin. (1) din OUG nr.
57/2015, se va face astfel incat sa includa ºi drepturile stabilite sau
recunoscute prin hotarari judecatoreºti definitive ºi irevocabile. Curtea
Constitutionala a stabilit prin Decizia nr. 794 / 2016 ca nivelul maxim urmeaza
sa se stabileasca prin raportare la aceeaºi funcþie, grad, gradaþie, vechime in
munca ºi in specialitate, aceleaºi condiþii de studii, din cadrul intregii
categorii profesionale, respectiv familii ocupaþionale, indiferent de
instituþie sau autoritate publica.

 

MEMBRII DE SINDICAT interesati vor fi sprijiniti gratuit in
Justitie pentru echivalarea salariala pe nivel maxim, conform Imputernicirii –        PROCEDURA APROBATA este atasata
prezentului comunicat.

Functionarii publici si angajatii contractuali din
Administraþia locala care doresc sa deschida aceste procese sunt rugati sa ne
comunice acest lucru, trimitand Imputernicirea completata si semnata, pe
e-mail: sindicat@fortalegii.ro sau fax la nr. 0251413042.

FOARTE IMPORTANT: Și persoanele care nu fac parte din Forta Legii pot sa
fie sprijinite gratuit in Justitie.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*