Legea salarizării, mamă vitregă pentru lucrătorii din primării

Legea-cadru nr. 153/2017 a fost modificată marți, în Parlament, pentru a 91-oară. Din păcate, lucrătorii din Administrația publică locală continuă să rămână în afara acestei legi, fiind discriminați prin lipsa oricărei prevederi exprese privind salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual. Creșterea imperativă a indemnizațiilor primarilor, viceprimarilor și consilierilor locali aduce multă teamă în rândul lucrătorilor, privind scăderea salariilor și chiar dispunerea de concedieri, motivate de buget.

 

Pentru cei mari, lege mumă

Pentru funcţiile de demnitate publică alese sau numite, din cadrul organelor autorităţii publice centrale și locale, Legea prevede în Anexa IX coeficienți de ierarhizare. Indemnizațiile sunt clar și imperativ determinate, prin înmulţirea acestor coeficienţi cu salariul de bază minim brut pe ţară.

În plus, indemnizaţiile lunare ale conducătorilor autorităților locale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%.

Începând cu anul 2019 și până în luna august 2022, indemnizațiile au fost înghețate, coeficienţii înmulțindu-se cu salariul de bază minim brut pe ţară valabil în anul 2019, adică 2080 lei.

Marți, Parlamentul a decis ca indemnizațiile autorităților din administrația locală: primari, viceprimari și consilieri locali să se stabilească prin înmulțirea coeficienților corespunzători prevăzuți în Legea-cadru cu salariul minim brut pe ţară valabil în anul 2019, respectiv 2300 lei, ceea ce înseamnă o creștere procentuală de 10,57%. Măsura a fost motivată de inițiatori, atenție!, pentru a putea majora salariile personalului din cadrul aparatelor de lucru ale primăriilor.

Indemnizațiile pentru funcţiile de demnitate publică alese sau numite din cadrul organelor autorităţii publice centrale continuă să rămână ”înghețate” la nivelul anului 2019.

 

Pentru cei mici, salarizare ciumă

În schimb, salarizarea pentru lucrătorii din Administraţia publică locală a rămas în continuare nereglementată expres prin lege.

Prin Articolul 11 al Legii, s-a prevăzut că salariile de bază ale acestor categorii de lucrători se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative, astfel încât nivelul veniturilor salariale nu va depăşi indemnizaţia lunară a funcţiei de viceprimar, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

Lucrătorii  din primării sunt însă excluși de lege și de la majorările prevăzute pentru participarea în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, indiferent de numărul proiectelor în care lucrează, chiar dacă, pentru munca lor, indemnizaţiile conducătorilor lor se majorează cu 25%.

Legea nu prevede în cazul lucrătorilor din primării decât un nomenclator al funcţiilor, pe activităţi, şi ierarhia acestora, în Anexa nr. VIII a Legii nefiind prevăzute niveluri salariale sau coeficienți de ierarhizare pentru lucrătorii din Administrația locală, care să se înmulțească cu salariul minim pe economie, așa cum se întâmplă pentru restul lucrătorilor bugetari.

Colac peste pupăză, legiuitorul a prevăzut că Primarii și consiliile locale au obligația să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu atunci când  stabilesc salariile de bază, sporurile și celelalte drepturi salariale în bani şi în natură pentru funcționarii publici și personalul contractual din instituție, dar și să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea acestuia în gradaţii, în condiţiile legii. Ceea ce înseamnă că bugetul local condiționează salarizarea, promovarea și chiar însăși existența posturilor în instituție.

            Creșterea indemnizațiilor pentru primari, viceprimari și consilierii locali, în limita unui buget fix, anterior aprobat, și în contextul creșterii tuturor celorlalte cheltuieli curente ale unității administrativ teritoriale, cu energia și cele cauzate de inflație, nu numai că nu dau speranțe celor mai mulți lucrători pentru o majorare salarială ci, din contra, aduc temeri cu privire la posibile concedieri în primăriile mici.

 

Ce face sindicatul ?

Președintele Sindicatului Național ”Forța Legii”, Ringo Dămureanu (foto), Deputat în Parlamentul României, Președinte al Comisiei pentru Constituționalitate din Camera Deputaților, a atras atenția, marți, în plenul acestei Camere, asupra faptului că funcționarii publici și personalul contractual din primării sunt singurele categorii de bugetari excluse de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Acesta a cerut modificarea legii salarizării, prin aprobarea de grile cu salarii și coeficienți de ierarhizare pentru toate categoriile de unități administrativ-teritoriale.

Pentru a consulta membrii de sindicat cu privire la opțiunea lor pentru introducerea grilelor de salarizare, vom demara o campanie la nivel național. În baza rezultatelor acestei consultări, se va depune la Parlament inițiativa legislativă privind introducerea grilelor de salarizare în administrația locală.

Sindicatul Național ”Forța Legii” va monitoriza în lunile care urmează primăriile de comune, în special pe cele sub 3.000 de locuitori, pentru a vedea dacă legea aprobată marți își va atinge scopul, acela de a majora salariile personalului din aceste primării sau, din contra, dacă apar reduceri de salarii și disponibilizări.

Împotriva condițiilor de viață ale lucrătorilor, cauzate de salarizarea redusă, inflație și explozia prețurilor la energie, Sindicatul Național ”Forța Legii”, alături de toate sindicatele din România afiliate la Confederația Sindicală Națională ”Meridian”, cheamă toți lucrătorii la protest pe 25 Octombrie, în Capitală.

În scurt timp, vă vom transmite invitațiile de participare.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*