Legea salarizarii

Potrivit art. 12 alin. (3) din Legea-cadru nr. 330 / 2009, privind salarizarea unitarå a personalului plåtit din fonduri publice, în anul 2010, salariile si indemnizatiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin.(5) din lege, fårå a fi utilizati coeficientii de ierarhizare.


 În anul 2010, majorarea salariilor si a indemnizatiilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/lunå si fårå a depåsi aceastå valoare.


 În anul 2010, personalul bugetar îsi va påstra salariul avut în luna decembrie 2009, fårå a fi afectat de måsurile de reducere a cheltuielilor de personal, astfel:


 a) noul salariu de bazå, sau indemnizatia lunarå de încadrare va fi cel/cea corespunzåtoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugå sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor legii (salariul de merit, sporul de confidentialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de vechime în muncå). Noile salarii de bazå se constituie prin adunarea vechiului salariu de bazå, dupå caz, cu sporurile mentionate, dacå au fost acordate în decembrie 2009.


b) sporurile prevåzute în anexe råmase în afara salariului de bazå sau indemnizatiei lunare de încadrare (sporul pentru conditii periculoase sau våtåmåtoare etc.) se vor acorda într-un cuantum care så conducå la o valoare egalå cu suma calculatå pentru luna decembrie 2009.
 Pentru personalul care îsi va desfåsura activitatea în timpul noptii se va acorda un spor pentru munca prestatå în orele din timpul noptii, de 25% din salariul de bazå, dacå timpul astfel lucrat reprezintå cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.


Pe lângå cele douå categorii de sporuri sus-mentionate: a sporurilor prevåzute în anexe a se introduce în salariul de bazå si, respectiv, a sporurilor prevåzute în anexe ca råmase în afara salariului de bazå, existå si o a treia categorie de sporuri: cele cu caracter permanent care au fost acordate în luna decembrie 2009 dar nu se regåsesc în anexele la lege. Acestea nu pot fi incluse în salariile de bazå sau în indemnizatiile lunare de încadrare. Sumele corespunzåtoare acestor sporuri „vor fi avute în vedere”, potrivit legii, în legile anuale de salarizare dupå 2011.


 În temeiul art. 30 alin. (3) din lege, începând cu 01.01.2010, autoritåtile si institutiile publice vor face reîncadrarea personalului, corespunzåtor transelor de vechime în muncå, pe functiile corespunzåtoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute în decembrie 2009.
 REÎNCADRAREA PERSONALULUI prevåzutå de lege se referå atât la functionarii publici, cât si la personalul contractual sau cel care ocupå functii de demnitate publicå si asimilat acestuia si presupune: (1) stabilirea noilor salarii de bazå sau indemnizatii lunare de încadrare; (2) stabilirea sporurilor care nu se includ, ci se adaugå la noile salarii de bazå; (3) mentionarea categoriei, gradului si treptei profesionale a functiei, precum si a transei corespunzåtoare de vechime în muncå la care s-a efectuat reîncadrarea.
 Contestatiile în legåturå cu stabilirea salariilor, sporurilor, premiilor si altor drepturi care se acordå potrivit legii pot fi depuse în termen de 5 zile de la data luårii la cunostintå a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul institutiei publice angajatoare.
La data depunerii contestatiilor, membrii trebuie så le aducå si la cunostinta Sindicatului.


Liderii de grupe si subgrupe vor aduce prezentul Comunicat la cunostinta fiecårui membru de sindicat, pe bazå de tabel, pe care îl vor expedia prin fax la Sindicat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*