Vesti bune

1. Asa cum am anuntat recent, Tribunalul Bucuresti a constatat prin sentinta ca Uniunea Forta Legii îndeplineste conditiile de reprezentativitate la nivelul Administratiei Publice din România, pe baza numarului de membri de sindicat, numarând peste 25.000 membri, reprezentând cca. 12% din numarul salariatilor din Administratie. Recunoasterea reprezentativitatii obliga Guvernul României si ministerele de resort sa consulte uniunea în toate problemele majore din Administratia Publica.


2. Fundatia Europena pentru Îmbunatatirea Conditiilor de Viata si Munca (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) “EUROFOUND”, cu sediul la Dublin, Irlanda, la cererea Comisiei Europene, a efectuat un Studiu cu privire la reprezentativitatile la nivel sectorial ale organizatiilor partenerilor sociali din Europa – sindicate si patronate. Fundatia a solicitat recent Confederatiei Meridian sa completeze Studiul la sectiunea privind organizatiile sindicale reprezentative din Administratia Publica din România, prin includerea Uniunii Forta Legii si, respectiv a principalelor sindicate afiliate: SAP Forta Legii, SAP Consilium, Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor „Prolex” si Sindicatul Independent CAS-Administratie Locala, pentru a putea fi publicat pe site-ul oficial al UE.


3. Legea nr. 329 / 2009¸ privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, prevede obligativitatea consultarii sindicatelor reprezentative în situatiile de încetare a raporturilor de munca sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizarii institutiilor potrivit legii, pe baza criteriilor stabilite între conducerea institutiei publice si reprezentantii sindicatelor.


4. În aplicarea prevederilor art. 41-42 din Legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330 / 2009¸ Ministrul muncii a emis Ordinul nr. 1774 / 2009 prin care a constituit Comisia bipartita, alcatuita din specialisti ai ministerelor si reprezentantii desemnati ai confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national, care va propune, pâna la 30 iunie 2010, modificarea legii salarizarii. Din componenta comisiei face parte presedintele Uniunii Forta Legii, în calitate de reprezentant al Confederatiei Sindicale Nationale Meridian. Ordinul MMFPS sus-mentionat si anexa cu componenta comisiei sunt publicate pe site-ul nostru.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*