Precizări privind pensionarea în anul 2020

Legislația în vigoare privind sistemul public de pensii prevede că în anul 2020 se pot pensiona la limită de vârstă atât bărbații, la împlinirea vârstei de 65 de ani, cât și femeile, născute în perioada octombrie 1958 – iunie 1959, la împlinirea de către acestea a vârstei de 61 ani și 3-5 luni, după caz.

ÎN ATENȚIA SALARIATELOR

În mod excepţional, femeile angajate în funcții contractuale, dar și cele care dețin funcții publice, au posibilitatea pensionării la vârsta de 65 de ani, în condiții similare cu cele prevăzute de lege pentru bărbați. Pentru aceasta, salariatele vor putea să opteze în scris, cu 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard pentru femei. Formularul de cerere este atașat. Angajatorii nu vor putea îngrădi sau limita dreptul salariatelor de a continua activitatea în condiţiile prevăzute de lege, până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Membrii de sindicat se vor bucura de asistență juridică gratuită în acest sens.

Salariatele născute în octombrie – noiembrie 1958 trebuie să formuleze această cerere în cursul lunii decembrie 2019 dacă doresc să se pensioneze la vârsta de 65 de ani.

ÎN ATENȚIA BĂRBAȚILOR

Angajații contractuali pot fi menţinuți în funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă. În acest sens, trebuie formulată o cerere cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii condiţiei de vârstă standard pentru pensionare, cu aprobarea angajatorului. Formularul de cerere este atașat.

Situația este similară în cazul funcționarilor publici. În mod excepţional, pe baza unei cereri formulate de funcționarii publici cu 2 luni înainte de data îndeplinirii condiţiilor de vârstă şi stagiu pentru pensionare, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii publici pot fi menţinuți în funcţiile publice deţinute pe o durată de maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea ulterioară a prelungirii anuale a raportului de serviciu. Formularul de cerere este atașat. Membrii de sindicat se vor bucura de asistență juridică gratuită în acest sens.

Pe perioada în care este dispusă menţinerea în activitate pot fi aplicate inclusiv dispoziţiile legale referitoare la ocuparea funcţiei publice în baza unui raport de serviciu cu timp parţial.

Mai jos aveti cele trei tipuri de formulare:

Cerere_PENSIONARE_barbati_FP
Cerere_PENSIONARE_barbati_PC
Cerere_PENSIONARE_femei

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*