Precizări privind salarizarea în 2020

STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ ȘI A INDEMNIZAȚIILOR

În anul 2020, salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, altele decât cele aparținând administrației publice locale, se vor majora cu 1/3 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel avut în luna decembrie 2019.

Salariile de bază aferente anului 2022 pentru funcţiile publice din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) şi structurilor subordonate acesteia, grație demersurilor efectuate de liderii organizației noastre în comisiile parlamentare cu ocazia elaborării acestei legi în anul 2017, sunt egale cu cele ale funcţiilor publice de stat din aparatul Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului și al ministerelor, iar această egalitate va deveni efectivă peste 2 ani, conform legii.

Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din administrația publică locală – consilii, primării și instituții subordonate acestora –  salariile de bază se vor stabili prin hotărâre a consiliului județean sau local, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative, potrivit legii.

În acest sens, organizația noastră sindicală reprezentativă participă activ la consultările prevăzute de lege, propunând grile și salarii pentru funcțiile din organigramă. Consiliile județene și locale ne pot solicita în continuare propuneri de salarii și coeficienți.

În ceea ce privește restul categoriilor de personal contractual din primării, aparținând altor familii ocupaționale, precum ”Cultură” și ”Sănătate”, salariile de bază în anul 2020 se vor majora cu 1/3 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel avut în luna decembrie 2019.

Salarizarea asistenților personali se va stabili pornind de la valoarea de 2535 lei corespunzătoare anului 2022, la gradația 0. Valoarea corespunzătoare anului 2022 la celelalte gradații, se determină pe baza vechimii, prin înmulțiri. Din valoarea rezultată, corespunzătoare gradației, se scade valoarea salariului de bază avut în luna decembrie 2019, diferența se împarte la 3, iar rezultatul reprezintă creșterea pentru anul 2020.

Stabilirea salariilor lunare se realizează de către ordonatorul de credite, potrivit  legii.

Indemnizaţiile persoanelor care dețin funcții de demnitate publică – primari, viceprimari etc. – se vor menţine în anul 2020 la nivelul aferent lunii decembrie 2019.

Indemnizaţiile consilierilor locali și judeţeni se stabilesc în anul 2020 la nivelul maxim de 10% din indemnizaţia lunară a primarului sau a preşedintelui consiliului judeţean, după caz.

În situația în care persoanele cu handicap grav optează pentru primirea unei indemnizaţii lunare de însoțitor, indemnizaţia lunară în anul 2020 va fi în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, cuantumul fix al indemnizației de însoțitor în anul 2020 va fi de 1358 lei.

INFLUENȚA CREȘTERII SALARIULUI MINIM ASUPRA SALARIILOR DE BAZĂ

În anul 2020, salariile funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din administrația locală, pot avea o creștere cu 7,21%, pe baza coeficienților anterior aprobați de consiliile județene și locale, prin aplicarea noului salariu minim pe economie, de 2.230 lei.

INFLUENȚA PLAFONĂRII INDEMNIZAŢIILOR DEMNITARILOR ASUPRA SALARIILOR DE BAZĂ

Salariile funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din administrația locală nu sunt influențate în anul 2020 de plafonarea indemnizaţiilor demnitarilor (primari, viceprimari etc.).

Excepție fac funcțiile publice și contractuale al căror nivel al veniturilor salariale, în urma majorării, ar depăși indemnizația viceprimarului sau a vicepreședintelui consiliului județean, situație în care se aplică dispozițiile legale privind plafonarea la aceasta. Aplicarea acestei prevederi, având caracter de excepție pentru anul 2020, se va face prin act administrativ al ordonatorului, conform legii.

ACORDAREA SPORURILOR

Începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor acordate personalului plătit din fonduri publice din se poate menţine la nivelul celui acordat în luna decembrie 2019, dacă personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ ȘI A VOUCHERELOR DE VACANȚĂ

Funcţionarii publici şi personalul contractual beneficiază și în anul 2020 de vouchere de vacanţă, în cuantum de 1.450 lei anual, şi de indemnizaţia de hrană în cuantum de 347 lei lunar.

PROMOVAREA, AVANSAREA ȘI ALTE DREPTURI SALARIALE

În anul 2020, funcţionarii publici şi personalului contractual pot beneficia de creșteri salariale și prin promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale, cât şi prin avansarea în gradaţii, în condiţiile legii. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. Personalul nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiază, de asemenea, de o majorare a salariilor de bază.

Descarca Raport Aprobare

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*