Precizari referitoare la echivalarea salariilor conform OUG nr. 20 / 2016

       Echivalarea salariilor in Administratia publica la nivelul maxim al fiecarei functii a reprezentat o preocupare constanta a organizatiilor sindicale reprezentative in ultimii ani, dupa eliminarea treptelor de salarizare incepand cu anul 2010 si, implicit, a dreptului de promovare, ceea ce a creat si adancit discrepantele salariale din acest sector de activitate.
      In acest sens, organizatiile sindicale au efectuat numeroase demersuri pe langa Guvern, Ministerul Muncii, precum si in cadrul Comisiilor de munca din Parlamentul Romaniei.

 Prin art. I pct.1 din OUG nr. 20/2016, a fost modif. si compl. OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, fara a rezolva problema la nivel sectorial, ci, deocamdata, numai la nivel de institutie sau autoritate, dupa caz, ceea ce reprezinta totusi un pas inainte, urmand a se continua demersurile sindicale pentru echivalarea salariala la nivel national.

 Art. 3^1 alin. (1) din ordonanta prevede ca incepand cu luna august 2016, personalul platit din fonduri publice care beneficiaza de un cuantum al salariilor de baza mai mic decat cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare functie, grad/treapta, gradatie, vechime in functie sau in specialitate, dupa caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de baza din cadrul institutiei sau autoritatii publice respective, daca isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

 Stabilirea salariilor conform prevederilor OUG trebuie sa se faca in cursul lunii august a.c., prin grija conducerilor institutiilor si autoritatilor publice angajatoare, care vor emite acte administrative in acest sens.

 Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea in conditiile OUG nr. 20 / 2016 a noilor salarii de baza este de competenta ordonatorilor de credite, potrivit art. 30 alin.(1) din Legea-cadru nr. 284/2010.

 Recomandam tuturor membrilor de sindicat Forta Legii ca, de indata, in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actelor administrative de stabilire cf. OUG nr. 20/2016 a noilor drepturi salariale, sa formuleze si sa depuna contestatii, dupa modelul atasat.

 Contestatiile vor fi depuse la sediul ordonatorilor de credite, care le vor solutiona in 10 zile, iar impotriva masurilor dispuse, persoanele nemultumite se pot adresa instantelor judecatoresti competente, prin sindicat, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii solutionarii contestatiei in scris.

 Dupa incheierea acestei etape, respectiv incepand cu luna septembrie a.c., urmeaza sa formuleze plangeri prealabile si salariatii membri de sindicat care nu au primit acte de stabilire a drepturilor salariale in conformitate cu OUG nr. 20/2016, dupa o alta procedura, pe care o vom prezenta in timp util.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*