PRECIZARI

In urma numeroaselor cereri de lamurire privind interpretarea prevederilor legale referitoare la salarizarea in Administratia publica locala in anul 2015, formulam punctul nostru de vedere sub forma urmatoarelor precizari cu privire la modul de interpretare si aplicare a reglementarilor legale referitoare la salarizare in Administratia publica locala incepand cu luna iulie 2015:


Prin Hotararea Guvernului nr. 1091 / 2014, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu data de 1 iulie 2015, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a stabilit la 1.050 lei lunar. Pentru personalul din sectorul bugetar, actul normativ prevede ca nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.


Acest act normativ a fost prevazut a intra in vigoare la 1 iulie 2015 in ceea ce priveste stabilirea salariului de baza minim brut garantat in plata la valoarea de 1050 lei.


Mentionam ca sporul pentru conditii deosebite sau vatamatoare, stabilit la nivel de unitate pana la 15%, nefiind inclus in salariul de baza, potrivit legii, se va calcula la nivelul vechiului salariu de baza existent inainte de includerea in salariu a sporului de vechime.


Ulterior, prin OUG nr. 27 / 2015, pentru completarea OUG nr. 83/2014, publicata in M.Of. nr. 474 din 30 iunie 2015, s-a stabilit ca autoritatile administratiei publice locale – in speta primarii – pot stabili o crestere salariala pentru personalul angajat in institutiile publice locale de pana la 12%, cu incadrarea cheltuielilor de personal in limita bugetului aprobat si in limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale.


Ordonanta nu are prevazut un termen-limita de aplicare, insa fiind emisa pentru completarea OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, inseamna ca poate fi aplicata oricand pana la sfarsitul anului 2015.


USFPPC Forta Legii a initiat un demers in ceea ce priveste modificarea OUG 27/2015 cel putin pentru pentru eliminarea conditiei de incadrare in limita plafonului de cheltuieli de personal.


In aplicarea sa in forma actuala, Ordonanta este conditionata numai de limita bugetului aprobat si plafonul de cheltuieli de personal repartizat, cresterea salariala urmand a avea loc, dupa caz, pornind de la nivelul existent la momentul aplicarii, incluzand majorarile anterioare, inclusiv cea privind cresterea salariului de baza minim brut, si nu pornind de la nivelul dec. 2014.


Majorarea de 12% se aplica la nivelul salariului brut, adica se vor majora cu acelasi procent atat noul salariu de baza, care include vechimea in munca, dupa ce acesta a fost aliniat la prevederile legale privind salariul minim pe economie garantat in plata, cat si sporul pentru conditii deosebite sau vatamatoare.


Claudia EPURE, Secretar General


Nicoleta BALOIU, Consilier Juridic

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*