Promisiune electorala neonorata pentru bugetarii din administratie

              De sumele promise de premierul Victor Ponta se vor bucura, in parte, personalul din invatamant si deloc restul personalului bugetar din administratia locala si serviciile publice


              In Monitorul Oficial nr. 888 din 5 decembrie 2014 a fost publicata Ordonanta de Urgenta (OUG) nr. 74 / 2014 referitoare la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare.


              Prin aceasta ordonanta au fost majorate sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata (TVA) pe care Guvernul le aloca bugetelor locale ale judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor pentru finantarea cheltuielilor descentralizate si pentru echilibrarea bugetelor locale.
              Sumele alocate prin OUG 74/2014 sunt destinate platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar, invatamant special si din centrele de resurse si asistenta educationala, finantarii cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si contributiile aferente acestora, pentru personalul din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, precum si finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav.
              Plata titlurilor executorii se va face insa in ordine cronologica, achitandu-se in primul rand sumele aferente anului 2014 ramase neachitate, in cuantumurile prevazute de lege. In al doilea rand, se vor asigura integral fondurile necesare finantarii cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani, precum si contributiile aferente acestora, pentru personalul din unitatile de invatamant special, centrele de resurse si asistenta educationala si din unitatile de invatamant preuniversitar de stat.
              Sumele alocate pentru plata titlurilor executorii in cuantumul stabilit pentru anul 2014, ramase neutilizate, pot fi utilizate pentru plata aceleiasi naturi de cheltuiala, in cuantumul stabilit pentru anul 2015, pentru categoriile de personal aratate mai sus.


              Personalul din administratie si serviciile publice, inclusiv de asistenta sociala si medico-sociala, nu este prevazut pentru plata in 2014 a titlurilor executorii aferente anului 2015.


              Uniunea Sindicatelor Functionarilor Publici si Personalului Contractual „Forta Legii” va continua demersurile pe langa Guvernul Romaniei in vederea includerii personalului din administratia locala si serviciile publice ca beneficiari ai rectificarii bugetare, pentru plata drepturilor pentru 2015.


http://www.fortalegii.ro/uploads/433-UFL%20-%20nov%202014%20-%20catre%20Prim-Ministru%20VVP.pdf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*