RAT Craiova

în data de 20.10.2009, s-a desfăsurat în mod statutar, în prezenta presedintelui SAP Forta Legii, Ringo Dămureanu, sedinta de alegeri a Grupei Sindicale SAP-Forta Legii din cadrul Regiei Autonome de Transport Craiova, mandatul liderilor alesi în anul 2005 încheindu-se de drept. în urma alegerilor desfăsurate, noua echipă de lideri pentru următorii patru ani este compusă din: Lider al Grupei sindicale – dl. George Berceanu, Vicelideri – d-nii Gheorghe Efrim si Marian Barbu.

 

          Problemele care au fost ridicate de membrii Grupei sindicale, pentru care au cerut liderilor alesi si conducerii executive a Sindicatului implicarea în rezolvare:

 

1.       Membrii de sindicat au semnalat aspecte tin de managementul defectuos al serviciului de transport public local si care scad rentabilitatea, cu pierderi semnificative pentru regie, precum:

·        în mijloacele de transport circulă gratuit nenumărate persoane din afara regiei, pe baza unor „împuterniciri” acordate de conducerea regiei fără niciun temei

·        serviciul de control este, practic, inexistent pe mijloacele de transport local

·        lipsa tonetelor sau automatelor de bilete pe anumite trasee sau sectoare de drum

·        lipsa posibilitătii pentru călători de a achizitiona bilete în week-end pe importante trasee sau sectoare de drum

·        faptul că persoanele care beneficiază de transport gratuit pe o linie uzează de acest drept pe toate traseele etc.

 

2.       Conducătorii de pe mijloacele de transport în comun au arătat că se confruntă cu probleme deosebite în trafic, precum:

·        blocarea statiilor de transport local de autovehicule care efectuează transport intra- si interjudetean

·        indisciplina taximetristilor în gară si în celelalte statii de autobuze si blocarea unor sensuri de mers (de ex., str. Spaniei spre Calea Bucuresti)

·        timpii impusi pentru cursele pe unele trasee, precum „20” si „25”, nu pot fi respectati în actualele conditii de trafic, ceea ce determină nemultumiri majore ale călătorilor, jignirea soferilor

·        acces foarte greu al autobuzelor prin intersectia centru – spre Liceul Charles Laugier si de-a lungul străzii „împăratul Traian”

·        opriri si jigniri în trafic, cu multiple amenintări, din partea unui anume domn Apostol – membru în Consiliul de Administratie al regiei

·        lipsa de informare a călătorilor în interiorul mijloacelor de transport cu privire la cursa care se efectuează în cadrul traseului (de ex., dacă ajung în punctul Peco Romanesti)

 

3.       Conducătorii auto de pe mijloacele de transport în comun au sustinut că în ultima perioadă se confruntă cu o problemă umanitară gravă – lipsa grupurilor sanitare de la capetele de linie, ceea ce îi determină să se confrunte cu probleme fiziologice deosebite sau îi expune unor riscuri.

 

4.       Multi membri de sindicat “conducători auto” pe mijloacele de transport în comun au arătat că, în cursul lunii septembrie li s-a diminuat numărul de ore efectiv lucrate cu până la 16 ore, cu diminuarea în consecintă a veniturilor salariale, pentru motive pe care nu le cunosc, sustinând că doresc ca aceste ore să le fie plătite.

 

5.       Conducătorii auto au sustinut că în mod nejustificat li se “taie” din numărul de ore pe care le prestează efectiv la serviciu, astfel că, în fiecare lună nu li se plătesc orele efectiv lucrate sau ajung să lucreze mult mai multe ore decât numărul prevăzut de Codul Muncii. Astfel, conducătorii auto au arătat că timpul pe care îl rezervă pentru spălarea exterioară a autobuzelor nu li se ia în considerare ca timp lucrat. De asemenea, desi sunt obligati, prin fisa postului, să asigure întretinerea interioară a autovehiculelor deservite, timpul pe care îl rezervă pentru această activitate nu li se ia în considerare ca timp lucrat, precum nici timpul în care autovehiculul se află în reparatie.

 

6.       Conducătorii auto de pe mijloacele auto de transport în comun au arătat că, desi la începutul anului 2009 au solicitat conducerii RAT Craiova, prin intermediul Sindicatului, să determine pentru fiecare autovehicul pe care îl deservesc atât consumul mediu de combustibil (motorină), cât si pe cele în functie de sezon, zi lucrătoare/nelucrătoare si intervale orare, iar regia nu a dat curs solicitării, în ultima perioadă au primit din partea conducerii sectiei notificări privind depăsirea consumului de carburant. S-a subliniat că regia normează consumul de carburant conform unor reglementări mai vechi de 25 de ani, când traficul rutier avea cu totul alte intensităti, iar în cazul multora dintre vehiculele vechi s-au stabilit în mod arbitrar si s-au impus cote de consum mai mici chiar decât cele stabilite de fabricant pentru autovehiculele noi. Aceste aspecte sunt de natură a obliga pe nedrept respectivii conducători auto să plătească din bugetele familiilor lor diferentele dintre costurile reale ale consumurilor de motorină si cele impuse astfel de conducerea regiei.

 

7.       Membrii de sindicat au dezaprobat afirmatiile directorului general al regiei potrivit cărora liderul grupei sindicale „nu ar informa corect” membrii de sindicat cu privire la intentiile conducerii, arătând că, în opinia lor, liderul de sindicat nu este si nu trebuie să fie purtătorul de cuvânt al conducerii administrative, obligatiile acestuia fiind să transmită în mod corect mesajul „de jos în sus”, si nu să îi determine sau să îi oblige să accepte măsurile contrare intereselor lor.

 

8.       Mai multi membri de sindicat au sustinut că se simt amenintati de conducerea actuală a RAT Craiova pe motiv de apartenentă sindicală la Sindicatul Administratiei Publice Forta Legii, arătând că unii dintre cei mai buni mecanici auto de întretinere si reparatii au fost obligati de conducerea regiei să accepte posturi inferioare, pentru care nu au competenta si calificarea necesare, cum ar fi cele de paznic sau controlor, împotriva prevederilor Codului Muncii, iar altii au fost sanctionati pe nedrept, unele sanctiuni aplicate de conducere membrilor SAP-FL pe motive inventate fiind anulate de instantele de judecată.

 

9.       Membrii de sindicat prezenti la sedintă au dezavuat atitudinea liderilor celorlalte sindicate care au membri de sindicat în RAT Craiova, pentru docilitatea pe care o manifestă fată de orice măsură pe care actuala conducere o propune, împotriva intereselor salariatilor regiei. Acestia au exemplificat prin acordurile, protocoalele si actele aditionale semnate de acestia, prin care au acceptat diminuări ale salariilor cu 10% pe trei luni, înlocuirea unei părti din salariu cu cupoane valorice la societăti falimentare, acordarea de concedii fără salariu etc., solicitând ca numele acestor lideri să fie făcute publice.

 

10.     Membrii de sindicat au hotărât să respingă propunerea directorului general al RAT Craiova ca, până la finele anului 2009, întregul personal al regiei să fie penalizat salarial cu 12,5% pentru ca regia să poată să-si achite o parte din datoriile către furnizori. Acestia au arătat că, de-a lungul timpului au luat la cunostintă, din surse, despre cheltuieli nejustificate pe care regia le-a făcut sau le face, exemplificând cu produse achizitionate la preturi duble sau piese pentru autobuze de până la patru ori mai scumpe. Salariatii au arătat că nu pot fi de acord să fie penalizati salarial deoarece, fată de aceleasi perioade ale anilor precedenti volumul lor de muncă nu a scăzut, iar calitatea muncii este aceeasi. De asemenea, în acest an au mai suportat rigorile unor reduceri salariale de 10% pe perioada lunilor iunie-august, regia angajând personal nou în cursul anului 2009, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la buna-credintă a actualei conduceri a regiei.

 

          Membrii Grupei sindicale au cerut liderilor alesi si conducerii executive a Sindicatului comunicarea aspectelor corespunzătoare competentei către conducerea RAT si a Primăriei Craiova.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*