Salariile lucrătorilor din primării pot crește cu până la 25%

Bucurie în primării: Legea salarizării a fost modificată. Salariile lucrătorilor din proiecte pot crește cu până la 25%

Una dintre doleanțele majore ale lucrătorilor din Administrația locală, astfel cum au fost exprimate și în cadrul întâlnirii de la Craiova din 4 februarie 2022, a fost recent soluționată.

Camera Deputaților a votat marți o lege prin care aduce o modificare structurală a legii salarizării, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din familia ocupaţională „Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.

Pentru aceste categorii de personal, salariile de bază se stabilesc, potrivit legii, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale, beneficiind, potrivit legii, de o majorare a salariilor de bază cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect, potrivit art. 11 și art. 16 din Legea-cadru a salarizării, nr. 153/2017.

CE PREVEDEA LEGEA ÎN VIGOARE
Textul legal în vigoare, anterior, prevedea la art. 11 alin. (4) că, pentru aceste categorii de personal, nivelul veniturilor salariale se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau vicepreşedinte al consiliului judeţean, după caz, dar fără majorările cu până la 25% acordate în cazul preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor UAT care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, prevăzute la art. 16 alin. (2), și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităților administrativ-teritoriale.

CE PREVEDE NOUA LEGE APROBATĂ
”Prin legea votată marți, nivelul maxim al veniturilor salariale ale personalului nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile poate fi majorat până la nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau vicepreşedinte de consiliu judeţean, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, majorată cu 25%, iar sumele necesare acordării acestor majorări salariale se vor suporta din bugetele proiectelor finanţate din fondurile europene nerambursabile și nu din bugetul UAT”, a explicat Ringo Dămureanu, Președinte al Sindicatului Național ”Forța Legii”, Deputat în Parlamentul României, Președinte al Comisiei pentru Constituționalitate din Camera Deputaților.

Legea astfel aprobată va fi înaintată spre promulgare Președintelui României.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*