Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare

                 Functionarii publici si personalul contractual din administratia publica beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat, potrivit Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284 / 2010, Anexa I – Familia ocupationala de functii bugetare „Administratie”, Cap. I subcap. B art. 1 si, respectiv, Cap. II subcap. L art. 1


                 Existenta conditiilor deosebite – vatamatoare, grele sau periculoase – la locurile de munca se stabileste, potrivit art. 3 din Legea nr. 31 / 1991, pentru fiecare unitate, de inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii, pe baza determinarilor efectuate de catre personalul incadrat in unitatile specializate ale Ministerului Sanatatii din care rezulta depasirea limitelor prevazute de normele nationale de protectie a muncii. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii au obligatia de a verifica daca la data efectuarii determinarilor s-au aplicat toate masurile pentru normalizarea conditiilor de munca si daca instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal.


                 In vederea efectuarii determinarilor necesare, conducerea institutiei se va adresa Directiei de Sanatate Publica judetene, iar dupa obtinerea buletinului de determinare prin expertizare, se va solicita Inspectoratului Teritorial de Munca judetean sa stabileasca existenta conditiilor deosebite de munca.


                 Potrivit legii, locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatului, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit legii, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.


                 Dupa obtinerea buletinele emise de autoritatile abilitate – DSP si ITM, conducerea autoritatii publice locale va consulta Sindicatul Administratiei Publice „Forta Legii”, pentru stabilirea locurilor de munca, categoriilor de personal, marimii concrete a sporului si conditiilor de acordare, in limita prevederilor regulamentului.


                 Documente ajutatoare se gasesc atasat.


Observatie importanta. Potrivit art. 21 din Legea-cadru nr. 284 / 2010regulamentul prin care  se stabilesc conditiile de acordare a acestui spor va fi elaborat de catre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara – administratie, sanatate etc., si se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecaruia minister coordonator, cu avizul Ministerului Muncii si al Ministerului Finantelor Publice, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.
          Aceste prevederi nu opereaza insa in anul 2014, conform prevederilor OUG nr. 103 / 2013 art. 8 alin. (1), urmand sa se aplice incepand cu data de 1 ianuarie 2015.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*