ULTIMA ORĂ: Ce trebuie să știm despre salarizare și alte drepturi ?

ULTIMA ORĂ: Ce trebuie să știm despre salarizare și alte drepturi ? Aflați elementele importante aduse pentru instituțiile publice și angajații acestora, după recent aprobata OUG nr. 107/2018

INDEMNIZAȚIA DE HRANĂ, în cuantum de 316 lei lunar, se majorează în 2019 la 346 lei
Rămâne prevăzută a se acorda obligatoriu începând cu data de 1 decembrie 2018, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, în prezent echivalentul a 316 lei lunar, urmând să crească în anul 2019 la 346 lei lunar, după majorarea salariului minim la 2080 lei.
Plata acestor drepturi pe luna decembrie 2018 urmează a se asigura în ianuarie 2019, din bugetul aprobat pentru anul următor, care trebuie astfel calculat.

VOUCHERE DE VACANȚĂ, în cuantum de 1450 lei anual

Noua ordonanță prevede că toate instituţiile publice vor acorda vouchere de vacanţă în fiecare an, respectiv în 2019 și 2020, în cuantum de 1.450 lei anual pentru fiecare salariat, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare al acestora, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice.
Prin această prevedere se elimină sintagma ”în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie”, care a permis ca în anul 2018 în anumite instituții publice aceste drepturi să nu fie acordate.

STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ: în 2019 se va acorda o creştere a salariilor de bază reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018, creşterea respectivă şi data aplicării urmând a se stabili prin legea bugetului de stat pe anul 2019.

Pentru funcționarii publici și personalul contractual administrativ din administrația publică locală, salariile de bază vor continua să fie stabilite prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz, în urma consultării organizaţiei noastre sindicale reprezentative, după caz.
După ce prin HG nr. 937/2018 s-a aprobat salariul minim pe economie garantat în plată de 2080 lei, salariile din administrația locală se vor putea stabili înmulțind coeficienții aprobați cu acest salariu.

SPORURILE SALARIALE în anul 2019 vor respecta prevederile și procedurile legale aplicabile în 2018.

CONCEDII ȘI ZILE LIBERE: În anul 2019, în afara zilelor de concediu legal de odihnă și a celor de sărbătoare legală nelucrătoare, stabilite conform Codului Muncii, funcţionarii publici vor mai avea dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit în cazul evenimentelor familiale deosebite, precum: căsătoria funcţionarului public – 5 zile lucrătoare, naşterea sau căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare, decesul soţiei/soţului sau al unei rude de până la gradul al III-lea a funcţionarului ori a soţului/soţiei acestuia – 3 zile lucrătoare; controlul medical anual – o zi lucrătoare.

CHELTUIELILE CU BUNURI ȘI SERVICII pot crește din nou, până la 31 decembrie 2018
Prin art. 15 din vechea OUG nr. 90/2017, Ordonatorilor de credite ai instituţiilor şi autorităţilor publice li s-a impus reducerea cu 10% a plăţilor efectuate în anul 2018 pentru bunurile şi serviciile aferente întreţinerii şi funcţionării instituţiei. Articolul a fost însă abrogat prin art. V din OUG 107/2018.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*