Voucherele neacordate pe anii 2017-2018 trebuie solicitate urgent !

În atenția tuturor membrilor de sindicat și instituțiilor publice angajatoare

FOARTE IMPORTANT:         Toate persoanele care nu au primit până la această dată voucherele de vacanță aferente perioadei 2017-2018 le mai pot solicita doar până săptămâna viitoare, 29 Noiembrie 2018

                 Legea prevede că instituţiile şi autorităţile publice acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat. Ziua de 30 Noiembrie este nelucrătoare.

             Persoanele interesate sunt rugate să ne contacteze pe telefoanele fixe ale organizației 0251 419 405 // 0351 444 144. Procedura de solicitare a acestor drepturi către instituțiile angajatoare va fi comunicată prin e-mail.

Ce urmează după data de 1 Decembrie a.c. și în anul 2019

Stabilirea salariilor de bază: în anul următor se va acorda o creştere a salariilor de bază reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018, creşterea respectivă şi data aplicării urmând a se stabili prin legea bugetului de stat pe anul 2019.

Pentru funcționarii publici și personalul contractual administrativ din administrația publică locală, salariile de bază vor continua să fie stabilite prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz, în urma consultării organizaţiei noastre sindicale reprezentative, după caz.

De îndată după ce Guvernul va aproba prin hotărâre cuantumul salariului minim pe economie garantat în plată, salariile din administrația locală se vor putea stabili înmulțind acest salariu cu coeficienții aprobați.

Sporurile salariale în anul 2019 vor respecta prevederile și procedurile legale aplicabile în 2018.

Indemnizația de hrană este prevăzută a se acorda obligatoriu începând cu 1 decembrie 2018, reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, în prezent echivalentul a 316 lei lunar, urmând să crească în anul 2019 la aproximativ 346 lei lunar, în situația majorării salariului minim la 2080 lei. Plata acestor drepturi pe luna decembrie 2018 urmează a se asigura în ianuarie 2019, din bugetul aprobat pentru anul următor, care trebuie astfel calculat.

Voucherele de vacanță sunt previzibile a fi acordate și în anul 2019, cu respectarea prevederilor legale.

Concedii și zile libere: În anul 2019, în afara zilelor de concediu legal de odihnă și a celor de sărbătoare legală nelucrătoare, stabilite conform Codului Muncii, funcţionarii publici vor mai avea dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit în cazul evenimentelor familiale deosebite, precum: căsătoria funcţionarului public – 5 zile lucrătoare, naşterea sau căsătoria unui copil – 3 zile lucrătoare, decesul soţiei/soţului sau al unei rude de până la gradul al III-lea a funcţionarului ori a soţului/soţiei acestuia – 3 zile lucrătoare; controlul medical anual – o zi lucrătoare.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*