Zile libere plătite pentru părinții elevilor

Mâine (marți) intră în vigoare Legea nr. 19/2020 – Zile libere plătite pentru părinții elevilor

Angajații și funcționarii publici care au copii sub 12 ani sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani care urmează cursurile școlare au dreptul la zile libere plătite pentru supravegherea acestora, pe timpul suspendării orelor.

 Cine se califică pentru aceste zile

Dreptul la zile libere plătite îl are oricare dintre părinți, după caz, care își asumă că va supraveghea copilul / copiii în situația închiderii temporare a unității de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor sau situațiilor extreme, decretate de autorități pentru perioada respectivă.

Este asimilată părintelui și persoana singură din familia monoparentală, respectiv reprezentantul legal al copilului, precum și persoana desemnată să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești.

 Cum se acordă aceste zile libere

Ca regulă generală, acordarea zilelor libere plătite operează cu titlu imperativ, prin efectul legii, în baza unei cereri depuse de salariatul în cauză și a declarației celuilalt părinte, după caz.

Excepție fac angajații din unitățile sanitare și de asistență socială, unitățile cu foc continuu, transport în comun și salubritate și pentru aprovizionarea populației cu gaze, energie, apă și căldură și alte asemenea unități, pentru care zilele se acordă în baza cererii, dar cu acordul angajatorului.

 Cum se plătesc zilele libere

Pentru fiecare zi liberă, indemnizația se plătește din bugetul angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, aferent salariatului în cauză, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut din România.

Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 este de 5429 lei, căruia îi corespunde un net de 3176 lei.

Pentru salariile brute sub acest nivel, se plătește 75% din salariul zilei lucrătoare.

75% din câștigul salarial mediu brut reprezintă 4072 lei, respectiv maxim 2382 lei net lunar.

 

Modelul de cerere este atașat prezentului comunicat.

DESCARCA DE AICI

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*