100 lei se acorda si pentru serviciile de asistenta sociala din primarii

Toti salariatii din asistenta sociala si medico-sociala, inclusiv din primarii, au dreptul sa beneficieze incepand cu 1 ianuarie 2015 de majorarea cu 100 lei brut a salariului de baza acordat pentru luna decembrie 2014.


OUG nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015, astfel cum a fost modificata si completata prin OUG nr. 88/2014, prevede ca majorarea cu 100 lei a salariului brut lunar se aplica si pentru personalul din cadrul institutiilor si unitatilor publice de asistenta sociala care furnizeaza servicii sociale, serviciile publice de asistenta sociala de la nivelul consiliilor judetene, municipiilor, oraselor si comunelor, precum si persoanelor care asigura serviciile de ingrijire personala la domiciliu, astfel cum sunt definite prin Legea asistentei sociale nr. 292/2011.


Singura exceptie prevazuta de actul normativ mentionat este personalul care in anul 2015 beneficiaza de majorarea salariului de baza cu sume mai mari de 100 lei ca urmare a majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, adica cei al caror salariu din luna dec. 2014 se afla sub 950 lei brut nu pot benefica de majorarea cu 100 lei.


In situatia in care exista membri de sindicat care fac parte din categoriile mai sus mentionate si nu au primit majorarea salariala prevazuta de lege, le recomandam sa se adreseze in cel mai scurt timp organizatiei noastre in vederea efectuarii demersurilor necesare.


cons. jur. Claudia EPURE


secretar general SAP Forta Legii

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*