Acordarea voucherelor de vacanta, obligatorie in primarii in anul 2018

          În anul 2018, institutiile si autoritătile publice, inclusiv cele locale, au obligatia legala de a acorda o indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere de vacanta, in temeiul OUG nr. 8/2009.

          Asta prevede OUG nr. 90/2017, privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. Totodata, potrivit art. 9 alin. (3) din aceasta Ordonanta, cuantumul voucherelor de vacanta ce se vor acorda in anul 2018 nu se va lua în calcul la determinarea limitei de 30% sporuri, compensatii, adaosuri, prime, premii si indemnizatii, prevazuta la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017.

          Voucherele trebuie acordate obligatoriu, pana la 1 Decembrie 2018, in cuantum de 1.450 lei

          OUG nr. 8/2009, privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modif. si compl. ult., prevede obligatia institutiilor si autoritatilor publice de a acorda, in limita sumelor prevazute in buget alocate cu aceasta destinatie, pana la 30 noiembrie 2018, o singura indemnizatie de vacanta sau o singura prima de vacanta, după caz, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

          In temeiul art. 1 alin. 2^4 din ordonanta, Sindicatul Administratiei Publice ”Forta Legii”, ca organizatie sindicala legal constituita si reprezentativa, considera ca voucherele de vacanta, care nu au fost acordate in cursul anului 2017, trebuie si este obligatoriu sa fie aprobate si acordate de institutiile angajatoare in cursul acestui an.

          Normele metodologice sunt aprobate

          Normele metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta au fost aprobate prin HG nr. 215/2009.

          URGENTA: aprobarea bugetelor locale, in care trebuie prevazute Voucherele de vacanta

          In temeiul prevederilor legale mai sus aratate, in proiectul de buget pe anul 2018 trebuie prevazute si alocate sume cu aceasta destinatie, pentru acordarea indemnizatiei de vacanta, sub forma de vouchere.

          Punem in vedere tuturor institutiilor publice angajatoare sa propuna Consiliilor locale proiecte de buget care sa cuprinda contravaloarea voucherelor de vacanta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*