Atentie, BIBLIOTECARI, vi se pregateste ceva !!!

UPDATE: 03.02.2018

Prevederile Legii-Cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, potrivit art. 38, se aplica etapizat, incepand cu data de 1 iulie 2017.

Astfel, in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2017, au fost menþinute in plata la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, atat cuantumul brut al salariilor de baza, cat ºi al sporurilor ºi al celorlalte elemente care fac parte din salariul brut lunar, in masura in care personalul a ocupat aceeaºi funcþie ºi a desfaºurat activitatea in aceleaºi condiþii.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit art. 38 alin. (3) lit. ”a” din lege, cuantumul brut al salariilor de baza, precum ºi cel al sporurilor ºi al celorlalte elemente care fac parte din salariul lunar brut, se majoreaza cu 25% faþa de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, in masura in care personalul iºi desfaºoara activitatea in aceleaºi condiþii.

Pentru perioada 2019 – 2022, legea prevede o creºtere anuala a salariilor de baza, reprezentand anual 1/4 din diferenþa dintre salariile de baza prevazute in Anexele legii pentru anul 2022 ºi cele avute in luna decembrie 2018.

Aceste prevederi legale sunt imperative si se aplica inclusiv personalului care ocupa functii contractuale specifice familiei ocupationale de funcþii bugetare „CULTURA” UNITAÞI DE CULTURA (biblioteci, muzee, case de cultura, ºi alte instituþii publice din domeniul culturii) prevazute in ANEXA III din Lege.

In cazul functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Familiei ocupationale de functii bugetare ”Administratie” din aparatul propriu al consiliilor judeþene, primarii ºi consilii locale ºi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de baza se stabilesc prin hotarare a consiliului local sau judeþean, dupa caz, in urma consultarii organizaþiei sindicale reprezentative.

La randul sau, aceasta prevedere nu are caracter imperativ. Astfel, exista cazuri de primarii care in luna iulie 2017 nu au majorat salariile, ba chiar le-au scazut, iar altele care, desi atunci le-au majorat, la inceputul acestui an le-au redus in mod semnificativ, in functie de cotele de echilibrare din taxa pe valoarea adaugata care le-au fost acordate prin Legea bugetului pe anul 2018.

In ceea ce ii priveste pe bibliotecari si referentii culturali, in cursul anului 2017 au existat autoritati locale care le-au transformat postul, impotriva vointei lor, pentru a nu mai avea garantata cresterea de 25% prevazuta de lege pentru anul 2018 si la care aveau o speranta legitima.

Dupa intrarea in vigoare a noilor prevederi ale Codului Fiscal, privind impozitarea muncii, cresterea de 25% a salariului brut nu mai asigura cresterea in consecinta a salariului net incasat de salariati, ci cu un procent foarte mic, sub 5%.

De aceasta data, incepand cu luna ianuarie a.c., bibliotecarii si referentii culturali au ajuns sa-si doreasca efectul invers: sa devina personal contractual administrativ, iar salariile sa le fie stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ceea ce i-a determinat sa ceara organizaþiei sindicale reprezentative ”Forta Legii” gasirea de solutii, in limitele cadrului legal existent.

Gasirea unei astfel de solutii s-a aflat in preocuparea noastra inca din toamna anului trecut, cand a fost initiata modificarea Codului Fiscal, din cauza careia cresterea salariului net nu a mai fost asigurata.

La data de 19 ianuarie a.c., am comunicat public solutia:

stabilirea salariilor de baza ale actualilor bibliotecari si referenti culturali de catre consiliile locale este posibila si are la baza consensul partilor: angajati si angajatori.

O astfel de solutie nu inseamna desfiintarea bibliotecilor comunale sau a caminelor culturale, ci o implicare mai mare a actualilor bibliotecari si referenti culturali in activitatea aparatului propriu al autoritatii locale, sarcini mai multe, salarizare in consecinta.

In lipsa consensului dintre angajat si angajator, aceasta solutie nu se poate impune pe cale judecatoreasca, ci prin continuarea, pe viitor, a discutiilor cu angajatorul.

Raportat la prevederile legale in vigoare, o actiune in justitie pentru bibliotecari sau referenti culturali se poate promova daca salariul brut din decembrie 2017 nu a fost majorat in ianuarie 2018 cu 25%.

In conditiile in care actualii angajatori sunt de acord cu solutia identificata, recomandam sa ni se inainteze in timp util actele de studii ale bibliotecarului si/sau referentului cultural, fisa postului actuala, precum si organigrama si statul de functii, spre a putea fi analizate si a formula catre autoritatea locala un punct de vedere avizat, cu propuneri efective de rezolvare a problemei salarizarii.


19.01.2018

                In urma numeroaselor solicitari privind gasirea unei solutii pentru salarizarea persoanelor incadrate in functia de ”bibliotecar”, respectiv ”referent cultura” din primarii, departamentul Juridic al Sindicatului Administratiei Publice ”Forta Legii” a identificat posibilitatea salarizarii acestor persoane in conformitate cu prevederile art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017, prin HCL.

                In prezent, organizatia noastra este in etapa analizei solicitarilor din partea angajatorilor care doresc sa sprijine actualii bibliotecari si referenti culturali in acest sens.

                Avand in vedere faptul ca la nivelul fiecarei UAT, prin organigrama, sunt aprobate in mod diferit compartimentele functionale in care activeaza bibliotecarii si referentii culturali, este nevoie de solutii distincte pentru fiecare primarie in care se doreste solutionarea acestor probleme.

                Institutiile interesate ne pot transmite o solicitare scrisa, pe fax: 0251413042 sau e-mail: sindicat@fortalegii.ro, prin care sa ne comunice daca doresc sa stabileasca salarizarea actualilor bibliotecari si referenti culturali pe baza de hotarare a consiliului local.

                In acest sens, se va indica, pentru fiecare caz in parte, functia detinuta in prezent, nivelul de studii si gradatia de vechime, compartimentul in care activeaza, potrivit organigramei si se vor atasa copii ale actelor de studiu ale persoanelor in cauza, organigrama si statul de functii.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*