ADIO SPOR DE DISPOZITIV SI PRIME

Ministrul muncii, Mihai Seitan si ministrul Finantelor, Sebastian Vladescu, au emis saptamâna trecuta un Ordin comun nr. 32 / 42, pentru monitorizarea si controlul aplicarii la nivelul administratiei locale a Legii-cadru privind salarizarea personalului bugetar nr. 330 / 2009.
 Pâna la 31 ianuarie 2010, AJPS (fostele directii de munca), cu sprijinul DGFP, vor proceda la instruirea autoritatilor locale (primarii si consilii judetene) si a persoanelor cu responsabilitati în reîncadrarea personalului, în legatura cu modul de stabilire a salariilor la 01.01.2010, iar pentru ordonatorii secundari si tertiari de credite, instruirea se va face de catre ordonatorii principali de credite.


 Potrivit acestui Ordin, pentru fiecare din sporurile acordate în luna decembrie 2009, între care si sporul pentru conditii deosebite sau vatamatoare, ordonatorii de credite vor fi obligati sa prezinte temeiul legal, precum si avizele acordate în baza legii. Prevederea va însemna practic eliminarea în timp a acordarii acestui spor, prin faptul ca procedurile legale s-au îngreunat foarte mult, iar institutelor care avizau acordarea acestui spor li s-au retras acreditarile în acest sens.
 Mai mult decât atât, pentru anul 2010 se interzice luarea în considerare a drepturilor salariale ale personalului stabilite prin contracte colective de munca sau alte acte, inclusiv hotarâri judecatoresti sau acte ale administratiei publice locale – dispozitii sau hotarâri de consiliu local sau judetean, altele decât legi sau hotarâri ale Guvernului. Prevederea se va aplica si pentru sporul de dispozitiv, care s-a acordat prin hotarâri ale consiliilor locale si judetene, dar si primele pentru sarbatori legale, pentru tinuta decenta etc., acordate prin contractele colective de munca încheiate la nivel de unitate.


 Sistemul de monitorizare si control al aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 la nivelul administratiilor locale se va face prin prin agentiile judetene pentru prestatii sociale (AJPS) si directiile generale ale finantelor publice (DGFP), care vor putea sesiza si Curtea de Conturi asupra neregulilor constatate.
 Controlul aplicarii de catre autoritatile locale a Legii nr. 330/2009 revine în sarcina AJPS, în perioada 1 februarie – 31 martie 2010, în privinta actelor de decizie interna prin care se stabileste salarizarea personalului propriu. Astfel, autoritatile locale au obligatia sa transmita unitatilor de trezorerie, pâna la 3 februarie 2010, situatia privind modul de reîncadrare a personalului. Unitatile de trezorerie transmit situatiile la activitatile de trezorerie judetene, care transmit situatiile grupate pe ordonatori principali de credite catre AJPS. Dupa verificarea situatiilor, AJPS comunica ordonatorilor de credite rezultatul verificarii. Ordonatorii de credite au obligatia ca în termen de 5 zile lucratoare sa corecteze eventualele reîncadrari eronate
 Controlul aplicarii de catre autoritatile publice locale a Legii nr. 330/2009, în privinta concordantei dintre totalul de plata înscris în situatia recapitulativa si documentele de plata privind drepturile de personal, va reveni DGFP. În cazul în care, pentru plata drepturilor aferente lunii martie a.c., ordonatorii de credite ai bugetelor locale nu detin documentul eliberat de catre AJPS, care atesta verificarea modului de reîncadrare a personalului, unitatile Trezoreriei Statului vor sesiza Curtea de Conturi asupra neregulilor constatate.
 Controlul exercitat de AJPS si DGFP nu va exonera de raspundere ordonatorii de credite, în eventualitatea unor iregularitati, constatate ulterior, în legatura cu modul de reîncadrare a personalului.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*