Calendar pentru modificarea Legii Cadru a salarizarii

La sediul Ministerului Muncii s-a intrunit azi Comisia bipartita constituita prin Ordinul MMFPS nr. 1774 / 2009 care va propune modificarea Legii cadru de salarizare nr. 330 / 2009. In componenta Comisiei sunt reprezentate atat ministerele de resort, cat si confederatiile sindicale reprezentative.


Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN a fost reprezentata prin dl. Ringo Damureanu, secretar confederal, presedinte al Uniunii Sindicatelor Functionarilor Publici si Personalului Contractual „Forta Legii”, membru in Comisie.


Comisia a stabilit, prin consens, calendarul activitatilor pe care le va desfasura pana la finele mandatului acesteia – 30 iunie 2010. 


In vederea dezvoltarii unei noi structuri de grade, simplificata, s-a stabilit numirea unei echipe de evaluare a posturilor. In acest sens, se va constitui un grup de lucru compus din cca. 20 persoane, cate doua desemnate de ministerele de resort reprezentate in cadrul Comisiei, precum si reprezentanti ai autoritatilor locale, care vor fi instruite in acest sens in cursul lunii februarie de un experti mandatati in acest sens de Banca Mondiala. Echipa va evalua esantionul de cca. 830 de posturi, din totalul de peste patru mii la nivel national, propus de Mnisterul Muncii, si va dezvolta o baza de date pe esantionul analizat, urmand ca in luna mai sa dezvolte proiectul noii structuri de grade si sa il testeze, pentru a putea propune forma finala a structurii, pe grade, a functiilor din sectorul bugetar, pe baza careia Parlamentul sa poata modifica actualele grile prevazute de Legea Cadru a salarizarii.


In ceea ce priveste stabilirea politicii salariale, incepand cu luna februarie se va proceda la revizuirea tuturor componentelor politicii, inclusiv stabilirea grilei unice, testarea scenariilor alternative de costuri, astfel ca in luna iunie sa fie finalizata forma provizorie a politicii salariale si a grilei.


In paralel, pana in luna aprilie, impreuna cu specialisti de la Institutul National de Statistica, Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale si de la alte institutii si autoritati relevante din domeniul educatiei, cercetarii, culturii si sanatatii, se va realiza analiza drepturilor salariale din sectorul bugetar prin comparatie cu cele din sectorul privat, astfel incat sa se determine si sa se evalueze posibile implicatii pentru politica salariala.


De asemenea, in perioada februarie – iunie a.c., la propunerea Ministerului Muncii, Comisia bipartita va urmari sa dezvolte un sistem centralizat si automatizat de administrare a salariilor, pe autoritati, posturi, functii si structura salariului, incepand cu un exercitiu initial de fezabilitate si finalizand cu dezvoltarea bazei de date.


In luna iunie a.c. este programat un Raport privind detaliile de implementare a Legii unice de salarizare, astfel incat, in luna septembrie legislatia de implementare sa poata fi pregatita spre a fi supusa, spre dezbatere, Parlamentului.


Comisia se va reuni din nou joi, 4 februarie 2010.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*