Atentie functionari publici !

CONCEDIILE DE ODIHNA


             Functionarii publici si personalul contractual din administratia publica au dreptul si in anul 2015 la un concediu de odihna platit de institutia angajatoare, de 25 de zile lucratoare pentru o vechime in munca de peste 10 ani sau de 21 de zile lucratoare pentru o vechime de pana la 10 ani, concediu care se va efectua in cursul anului calendaristic, integral sau fractionat. 
             La determinarea indemnizatiei pentru concediul de odihna se vor lua in calcul atat salariul de baza, cat si sporurile de care beneficiaza, potrivit legii. La cererea functionarului public sau a angajatului contractual, indemnizatia de concediu de odihna se plateste de institutie cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.
 Compensarea in bani a concediilor de odihna neefectuate nu este permisa decat in cazul incetarii raporturilor de serviciu sau a contractului individual de munca, motiv pentru care recomandam efectuarea in natura a acestui drept de catre toti salariatii bugetari.


             In cazul functionarilor publici, in situatia in care programarea concediului se face fractionat, institutia este obligata sa stabileasca programarea astfel incat una dintre fractiuni sa fie de cel putin 15 zile lucratoare, neintrerupta, insa la solicitarea motivata a functionarului public se pot acorda si fractiuni neintrerupte mai mici de 15 zile lucratoare.
 In cazul in care functionarul public, din motive justificate, nu poate efectua integral sau partial concediul de odihna la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, institutia este obligata sa acorde concediul de odihna neefectuat pana la sfarsitul anului urmator.


ALTE CONCEDII PLATITE IN 2015 – pentru evenimente familiale deosebite


             In afara concediului de odihna, functionarii publici si personalul contractual din administratia publica mai au dreptul in 2015, in conditiile legii, la zile de concediu platit in cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite:
    a) casatoria functionarului public sau angajatului contractual – 5 zile lucratoare;
    b) nasterea sau casatoria unui copil al salariatului – 3 zile lucratoare;
    c) decesul sotiei/sotului functionarului public sau al unei rude de pana la gradul al II-lea a angajatului contractual (copil, frate, bunic)  – 3 zile lucratoare, sau pana la gradul al III-lea in cazul functionarilor publici (inclusiv pentru strabunic sau frate/sora a mamei/tatalui sau copilul fratelui/sorei) ori a sotului/sotiei acestuia, inclusiv;
    d) controlul medical anual, in cazul functionarilor publici – o zi lucratoare, care poate coincide cu ziua de nastere a functionarului public.


CONCEDII DE STUDII PLATITE
             Functionarii publici care isi continua studiile in vederea promovarii in clasa beneficiaza de concedii de studii potrivit legii. In cazul in care conducatorul institutiei apreciaza ca studiile sunt utile institutiei in care functionarul public isi desfasoara activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, in limita a 30 de zile lucratoare anual din acesta, functionarului public respectiv i se platesc salariul de baza corespunzator functiei publice detinute si sporul de vechime.
 Functionarii publici care urmeaza o forma de specializare sau de perfectionare beneficiaza de drepturile si au obligatiile prevazute de Legea nr. 188/1999, republicata.


CONCEDII FARA PLATA
             Salariatii din administratia publica au dreptul la concedii fara plata a caror durata insumata nu poate depasi 90 de zile lucratoare anual, pentru rezolvarea unor situatii personale, precum sustinerea unor examene (bacalaureat, admitere in invatamantul superior, examene de an universitar, de diploma, de admitere la doctorat, examene de doctorat sau teza de doctorat) sau pentru prezentare la concurs in vederea ocuparii unui post in alta unitate.
             Salariatii din administratia publica au dreptul la concedii fara plata fara a fi limitat la 90 de zile,pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de peste 3 ani, atat mama salariata, cat si tatal salariat – daca mama nu beneficiaza pentru aceleasi motive de concediu fara plata, precum si pentru tratamentul medical efectuat in strainatate pe durata recomandata de medic, daca cel in cauza nu are dreptul la indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude apropiate – copil, frate, sora, parinte, pe timpul cat acestia se afla la tratament in strainatate -, in ambele situatii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sanatatii.
             Salariatii din administratia publica mai pot beneficia de concedii fara plata si pentru alte interese personale, pe durate stabilite prin acordul partilor.
             Pe durata concediilor fara plata, persoanele isi pastreaza calitatea de salariat.


Temei legal aplicabil: Ordonanta Guvernului nr. 6 / 2007, privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici, cu modif. si compl. ult. si Ordonanta Guvernului nr. 10 / 2008, privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului contractual, cu modif. si compl. ult., Hotararea Guvernului nr. 250/1992, privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, rep., cu modif. ult., Legea nr. 31/1991, Legea nr. 6/1992.


Luiza STEFANEL, consilier comunicare


Nicoleta BALOIU, consilier juridic

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*