Cresc salariile mici

                Incepand cu data de 1 iulie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru. Asta a hotarat Guvernul in noiembrie 2013, cand a adoptat Hotararea nr. 871 / 2013.


                Potrivit actului normativ in vigoare, pentru intregul personal din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.


                Aceasta inseamna ca toti angajatorii, inclusiv din sectorul bugetar, au obligatia sa asigure incepand cu 1 iulie 2014 majorarea tuturor salariilor de baza mai mici de 900 lei pana la acest nivel.


                Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie, care se sanctioneaza cu amenda de Inspectia Muncii. De asemenea, persoanele indreptatite pot cere in justitie aplicarea acestor prevederi.


                Cum a evoluat in timp Salariul lunar minim brut pe economie garantat in plata pentru un program complet de lucru


                La data de 1 ianuarie 2011, salariul de baza minim brut lunar pe tara garantat in plata s-a stabilit la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru. Incepand cu 1 ianuarie 2012 salariul minim garantat s-a stabilit la 700 lei lunar. La 1 februarie 2013, salariul s-a stabilit la 750 lei lunar, iar incepand cu data de 1 iulie 2013, s-a stabilit la 800 lei. Ultima oara cand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost stabilit este 1 ianuarie 2014, cand s-a fixat nivelul actual de 850 lei lunar.                Important de stiut pentru membrii de sindicat


                Salariatii membri de sindicat care au dreptul la alinierea salariilor de baza la nivelul de 900 lei incepand cu 1 iulie 2014 pot informa in scris angajatorii cu privire la acest aspect pana la sfarsitul lunii iulie 2014, pentru a emite deciziile sau dispozitiile de majorare a salariilor. In cazul in care salariile nu se vor majora conform legii, pot sesiza Inspectia Muncii pentru sanctionarea angajatorilor sau Sindicatul, pentru recuperarea drepturilor salariale.
                Salariatii membri de sindicat ale caror salarii de baza, incluzand vechimea in munca, s-au situat sub nivelurile corespunzatoare ale salariului lunar minim garantat in plata si inainte de 1 iulie 2014, au dreptul sa ceara angajatorilor sa le acorde diferentele salariale pentru perioadele in care au fost afectati, pe cale amiabila sau prin intermediul sindicatului pe cale judecatoreasca.


                Cum se recupereaza diferentele salariale?


                Salariatii membri de sindicat Forta Legii ale caror salarii de baza, incluzand vechimea in munca, s-au situat sub nivelurile corespunzatoare ale salariului lunar minim garantat in plata si inainte de 1 iulie 2014, vor completa catre unitatea angajatoare si catre Sindicat memoriul atasat prezentului comunicat in vederea imputernicirii organizatiei sa recupereze prin justitie diferentele salariale.


Memoriul se completeaza de fiecare persoana interesata in 2 exemplare, cu care se merge la registratura institutiei pentru inregistrare, iar cel de-al doilea exemplar, purtand dovada inregistrarii la institutie, se depune la sindicat.


Presedinte SAP Forta Legii


Ringo Damureanu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*