Procese câștigate în urma controalelor Curții de Conturi

Imputări de peste 25.000 lei anulate

Tribunalul Dolj, Secția contencios administrativ, a admis joi, cererea formulată de organizația noastră sindicală în Dosarul nr. 3232/63/2019, pentru doi funcționari publici, în contradictoriu cu pârâtele UAT comuna Perișor prin primar și Primarul comunei Perișor.

Instanța a anulat dispozițiile nr. 430, 433 și 434 din 26.11.2018 emise de Primarul pârât. S-au respins capetele de judecată vizând sistarea reținerilor și restituirea sumelor reținute, deoarece nu au fost operate rețineri până la pronunțarea instanței.

Prin dispoziția nr. 430 / 2018, în baza Deciziei nr. 46/2018 emisă de Camera județeană de Conturi Dolj, s-a dispus recuperarea din salariul reclamantei N.P. a unor sume cu titlul de prejudiciu în sumă de 14.240 lei, cauzat de neluarea măsurilor legale de încasare a veniturilor cuvenite bugetului local, reprezentând amenzi, impozite și taxe.

Dispozițiile nr. 433 și 434 / 2018 au fost emise în baza aceleiași Decizii a Curții de Conturi, prin care, la cheltuielile pentru pregătire profesională, s-au constatat plăți nelegale în sumă de 11.521 lei, cauzate de angajarea și efectuarea unor cheltuieli neprevăzute de lege.

Sentința nu este definitivă, putând fi atacată cu drept de recurs.

Imputări de peste 19.000 lei anulate

Tribunalul Dolj, Secția conflicte de muncă, a admis tot joi, cererea formulată de organizația noastră sindicală în Dosarul nr. 2103/63/2019, pentru 7 angajați contractuali sau asimilați, în contradictoriu cu pârâtele UAT comuna Vârtop prin primar și Primarul comunei Vârtop.

Potrivit celor dispuse în Decizia Camerei județene de Conturi Dolj nr. 82/2018, la cheltuielile cu bunuri și servicii s-au constatat plăți nelegale în sumă totală de 19.629 lei, cauzate de efectuarea de plăți nedatorate și fără bază legală către Asociația Județeană de Fotbal Dolj, pe care conducerea primăriei le-a imputat celor 7 angajați.

Instanța a anulat art. 1 din Dispoziția nr. 101/22.02.2019, emisă de pârâtă, în ceea ce privește efectele acestora cu privire la reclamanți, dispunând încetarea plăţii sumelor stabilite prin dispoziţia de imputare și obligarea pârâtei să restituie reclamanților sumele reţinute în temeiul dispoziţiei contestate, actualizate, plus dobânda legală penalizatoare.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*