Program guvernamental multianual

Functionarii publici si angajatii din institutii publice pot beneficia de LOCUINTE DE SERVICIU

 

Conditia este sa nu detina sau sa nu fi detinut in proprietate, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor, o locuinta in localitatea in care isi desfasoara activitatea, indiferent de modul in care a fost dobandita, cu exceptia cotelor-parti din locuinte dobandite prin mostenire.

 

         Prin Hotararea Guvernului nr. 719 / 2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 786 din 6 octombrie 2016, a fost aprobat Programul multianual „Constructia de locuinte de serviciu”, care are in vedere constructia de locuinte de serviciu, pe baza propunerilor primite de catre Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) de la autoritatile administratiei publice.

 

         Programul se va realiza pe terenuri proprietate publica, puse la dispozitia ANL de autoritatile administratiei publice, preluate de ANL pe perioada realizarii investitiilor.

 

         Finantarea se va asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie, din bugetele locale si din alte surse legal constituite.

 

         Locuintele de serviciu realizate prin acest Program vor fi administrate de autoritatile publice locale si se repartizeaza personalului propriu al institutiilor caresolicita realizarea acestora.

 

         Invederea introducerii in Program a obiectivelor de investitii, autoritatile administratiei publice transmit ANL anual solicitari de includere in Program.

 

         Persoanele interesate, care indeplinesc conditiile legale mai sus mentionate, vor putea formula solicitari in acest sens catre institutiile in care sunt incadrate, potrivit formularului atasat.


Spre exemplificare, atasam adresa Primariei mun. Craiova catre Consiliul Judetean Dolj, directionata catre toate institutiile subordonate si catre Sindicat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*