Proiecte ANFP

Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) a comunicat recent structurilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici, intre care SAP Forta Legii si USFPPC Forta Legii, ca pe portalul Agentiei, sectiunea Propuneri legislative http://www.anfp.gov.ro/PaginaContinut.aspx?Id=275, se afla publicate:


 – Proiectul de ordin pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1233 / 2009 pentru stabilirea domeniilor prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionarii publici care ocupa functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora.


– Proiectul de ordin pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 13601 / 2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare si fondurile alocate in scopul instruirii functionarilor publici.


Membrii de sindicat sunt invitati ca pana la sfarsitul zilei de luni, 13.09.2010, sa ne trasmita observatii, propuneri si amendamente la textul celor doua proiecte de ordin afistate pe site-ul ANFP pentru ca pana miercuri, 15.09.2010, sa poata fi transmise catre ANFP.


Atasat – textul adresei ANFP catre sindicate.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*