Statut nou pentru SAP-FL

             Dupa intrarea in vigoare a Legii Dialogului Social nr. 62 / 2011, Biroul Executiv al Sindicatului Administratiei Publice Forta Legii a propus spre adoptare Consiliului Sindicatului proiectul de modificare si completare a Statutului organizatiei sindicale, care adoptat proiectul de Statut in cadrul sedintei din data de 4 iulie 2011.


            Principalele modificari ale Statutului organizatiei, in afara de adaptarea la noua legislatie, sunt determinate de: protejarea marcii inregistrate, deschiderea organizatiei catre alte categorii de salariati decat cei din administratia publica, transformarea subgrupelor sindicale la nivel de unitate in grupe sindicale, reducerea numarului minim de membri ai unei grupe sindicale de la 21, respectiv 7, la 5 membri.


            Au fost redefinite organele statutare de conducere a organizatiei – forul suprem de conducere a organizatiei devine Consiliul National Executiv, care se poate reuni in congrese din 4 in 4 ani sau in caz de vacanta a functiei de presedinte, organul colectiv de conducere cu caracter executiv care organizeaza intreaga activitate intre doua congrese devine Comitetul Executiv, constituit din membrii Biroului Permanent Executiv, liderii judeteni sau zonali, pregedintii organizatiilor de tineret si femei si 8 lideri de grupe sindicale nominalizati in ordinea descrescatoare a numarului de membri de sindicat.


            De asemenea, a fost largita aria sanctiunilor pe care Biroul Permanent Executiv le poate aplica membrilor sau liderilor sindicatului pentru incalcarea prevederilor statutare, cu: atentionare scrisa, avertisment scris; pierderea calitatii de lider sau vicelider, dupa caz, pierderea dreptutui de a fi aparat in justitie pentru litigiile aflate pe rol, sanctiunea extrema fiind excluderea din sindicat. Sanctiunile pot fi contestate la Comitetul Executiv in termen de 30 zile de la data comunicarii.


            Membrii SAP Forta Legii au dreptul, potrivit noului Statut, de a fi aparati in fata conducerilor administrative, de a recurge la petitie si sesizare privind pe conducatorii administrativi in cazul incalcarii drepturilor care decurg din legislatia muncii si statutele functionarilor publici si de a se bucura de protectie fata de presiunile politice si abuzul de putere al sefilor lor.


           Liderii sindicatului vor continua sa aiba mandat de 4 ani, insa in situatia suspendarii raportului lor de serviciu sau a contractului individual de munca in conditiile legii, si mandatul lor se va suspenda de drept, astfel ca pe perioada respectiva membrii pot alege un reprezentant interimar.


            Pe durata proceselor in care se judeca contestatia membrilor de sindicat impotriva actelor de incetare a raportului de serviciu sau a contractului individual de munca, in toate fazele procesuale, in care sunt aparati de aparatorii sindicatului, calitatea de membru se pastreaza cu toate drepturile si obligatiile. Calitatea de membru de sindicat inceteaza, potrivit noului Statut, la data expirarii termenului legal de contestatie impotriva actului de incetare a raportului de serviciu sau a contractului individual de munca – in conditiile in care salariatul nu uzeaza de acest drept sau, dupa caz, la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care se respinge contestatia impotriva actului de incetare a raportului de serviciu
sau a contractului individual de munca.


            Judecatoria Craiova a constatat recent legalitatea noului Statut al SAP Forta Legii si a dispus inscrierea acestei modificari in Registrul special al instantei prin Sentinta Civila nr. 54 din data de 29 sept. 2011, definitiva si irevocabila.


            Atasat – noul Statut al SAP Forta Legii

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*