STIMULENT DE RISC, în Sănătate și Asistența socială, inclusiv în primării.

STIMULENT DE RISC, în Sănătate și Asistența socială, inclusiv în primării. 

Miercuri a fost publicată Legea nr. 82/2020, privind OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea măsurilor de sprijin decontate din fonduri europene ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă.

Aflați aici care sunt prevederile legale actualizate.

Stimulentul de risc este prevăzut de OUG nr. 43/2020, modificată și completată prin OUG nr. 64/2020 și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Și OUG nr. 82/2020 are prevederi în acest sens.

Stimulentul de risc se acordă în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pentru cele două luni din starea de urgență, și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate și al contribuţiei asiguratorii pentru muncă. La suma brută totală maximă de 5.000 lei urmează să se aplice doar impozitul de 10%, rezultând un cuantum net total maxim de 4500 lei.

În SĂNĂTATE, stimulentul de risc pentru personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate, potrivit art. 8 alin. (1) lit. ”f^1” din OUG nr. 43/2020, cu modif. și compl. ulterioare. Noutatea legislativă constă în sintagma: ”pacienţi suspecţi”.

În ASISTENȚA SOCIALĂ, stimulentul de risc pentru personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgenţă, potrivit art. 7 alin. (5) din OUG nr. 43/2020, cu modif. și compl. ulterioare.

La acordarea acestui stimulent nu va trebui să fie excluși nici asistenții maternali profesioniști (AMP), la fel ca toți care au fost implicați direct în sprijinirea sau îngrijirea copiilor pe perioada stării de urgenţă.

În primării, poate beneficia personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare implicat direct în sprijinirea grupurilor vulnerabile, indiferent de organizarea ca furnizor de servicii sociale.

Tot în Asistența socială s-a aprobat și acordarea unui alt stimulent de risc, în suma fixă de 1.150 lei brut, care se acordă o singură dată şi nu poate fi fracţionat, pentru angajaţii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru angajaţii centrelor rezidenţiale destinate altor categorii vulnerabile, publice şi private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modif. şi comp. ult., care au fost izolaţi preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgenţă, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) și (2) din OUG nr. 82/2020.

Această categorie de personal trebuie să beneficieze de stimulentul de risc în sumă fixă de 1.150 lei, suplimentar față de stimulentul de risc în cuantum de 2.500 lei brut lunar, rezultând suma brută totală maximă de 6.150 lei, care se va impozita cu 10%.

Sindicatul Național ”Forța Legii” va acorda sprijin gratuit personalului îndreptățit, căruia nu i se vor acorda aceste drepturi bănești și care ne va comunica aceste situații.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*