Stimulente in salarii

Plenul Camerei Deputatilor a admis miercuri amendamentul care prevede modificarea Art.5 din OUG nr. 1 / 2010, prin care s-a propus introducerea in salariul de baza a stimulentelor de care au beneficiat salariatii din institutile si autoritatile publice finantate integral de la bugetul de stat sau din bugetele asigurarilor sociale.


Raportul Comisiei de Munca din Camera Deputatilor prevede:
Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
„Art.5^1. – (1) Pentru personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat sau din bugetele de asigurari sociale, care beneficiaza lunar de drepturi banesti acordate din fondurile constituite in temeiul Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, salariile de baza se calculeaza prin includerea in acestea a valorii medii a acestor drepturi banesti acordate in cursul anului 2009 pentru fiecare functie publica pe categorii, clase si grade profesionale respectiv pentru fiecare functie contractuala, in functie de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale.
(2) Valoarea medie prevazuta la alin.(1) se calculeaza pentru functiile identice, echivalente sau asimilate din punct de vedere al salarizarii, distinct la nivelul aparatului propriu al ministerelor cumulat cu aparatul propriu al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, ordonatori secundari de credite, aflate in subordinea ordonatorului principal de credite, respectiv cumulat la nivelul tuturor ordonatorilor secundari de credite, altii decat organe de specialitate ale administratiei publice centrale, din subordinea unui ordonator principal de credite si cumulat la nivelul tuturor ordonatorilor tertiari de credite din subordinea unui ordonator principal sau, dupa caz, secundar de credite.
(3) Valorile medii ale drepturilor banesti acordate in cursul anului 2009 care se includ in salariile de baza ale personalului prevazut la alin.(1) nu pot depasi la nivelul ordonatorului de credite ierarhic inferior valorile medii stabilite pentru functiile echivalente de la nivelul ordonatorului de credite ierarhic superior.
(4) Personalul incadrat pe posturile preluate in baza art.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, se reincadreaza pe functii publice generale si beneficiaza de drepturile salariale prevazute pentru aceste functii.
(5) Prin ordin al ordonatorului principal de credite se stabileste procedura de aplicare a dispozitiilor prezentului articol.”


Textul de lege exclude de la introducerea in salariul de baza a stimulentelor salariatii din institutiile si autoritatile publice finantate din bugetele locale, ceea ce, in opinia federatiei sindicale Forta Legii, constituie o grava discriminare.


O delegatie a Uniunii Forta Legii condusa de dl. Octavian Chelemen, vicepresedintele uniunii, a avut azi, incepand cu orele 17.00, o intalnire cu reprezentantii ministerului Muncii pe aceasta tema.


Punctul de vedere al federatiei noastre sindicale este atasat prezentului comunicat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*